Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung

Tải bản đầy đủ - 82trang

2. Chạy ngắn: Chạy tộc độ cao các đoạn ngắn 20-30m
3. Ch¹y bỊn : + Lun tËp ch¹y bền trên địa hình tự nhiên.
Củng cố:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
12
5 3
5
- GV cho hs chạy các đoạn ngắn tăng tốc độ theo tín hiệu còi thực hiện 2 lần chạy
0 ............................................ ..............................................
............................................... ...............................................
...............................................
- Kiểm tra thử chạy 60m theo đội hình trên - GV cho nam chạy 5 vòng sân, nữ chạy 4
vòng sân trêng. - GV gäi 3 hs nam, 3 hs n÷ lên thực hiện lại
13 động tác đã học GV cho cả lớp nhận xét sau đó gv tổng hợp.
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực bài tập 8
tr 72. - Đội hình 1a
- Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 14: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 13
+ Học động tác 14 , 15 và 16 - Chạy bền : + Bài tập 6 tr 71
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 13 động tác đã học, làm quen với 3 động tác còn lại , luyện tập sức bền.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn lai
còi. III. Nội dung và phơng pháp:
Nội dung Địng l-
ợng Phơng pháp tổ chức tập lyện

I. Phần mở đầu:


a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản :


1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13. + Học động tác 14,15,16
8-10 3
5
2
28-30 22
GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình
4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 13 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Nam ôn, nữ tập động tác 14,15,16

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×