Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ - 82trang

2. Chạy bền: Chạy có thay đổi tốc độ4.
Củng cố:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ
học, ra bài tập về nhà
8
2
5
- GV chia thành nhiều tốp 4 hs chạy chậm khi nghe tín hiệu còi của GV thì tăng tốc độ,
mỗi lần tập tăng tốc độ 6-8 lần.
.0.............................................. ..............................................
.............................................. ...............................................
...............................................
- GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại động tác 12 và 13 đã học GV cho cả lớp
nhận xét sau đó gv tổng hợp.
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Giáo án số 12:
Ngày 10 Tháng 10 Năm 2006
+ Bài tập 8 tr 72
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 13 động tác đã học, hoàn thiện
KT chạy 100m , luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị đồng hồ bấm giây, bàn đạp, giây đích.

III. Nội dung và phơng pháp: Nội dung


Định l- ợng
Phơng pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu:
a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:
II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13.
8-10 3
5
2
28-30 10
GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp theo đội hình
4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 13 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Ôn 13 đông tác TDNĐ
2. Chạy ngắn: Chạy tộc độ cao các đoạn ngắn 20-30m
3. Ch¹y bỊn : + Lun tËp ch¹y bỊn trên địa hình tự nhiên.
Củng cố:

III. Phần kết thúc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×