Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ - 82trang

3. Chạy bền: Chạy chậm kết hợp tăng tốc độ các cự ly 500 - 1500m
4. Củng cố:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
10
7
3
5
- GV phân tốp chạy và cho hs chạy.GV và hs còn lại quan sát sau đó có nhận xét u, nhợc
điểm ngời chạy mỗi em thực hiện chạy 2 lần.
.0.............................................. ..............................................
............................................... ...............................................
...............................................
- GV chia thành nhiều tốp 10 đến 13 hs chạy chậm khi nghe tín hiệu còi của GV thì tăng
tốc độ. - GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại
KT xuất phát thấp đã học GV cho cả lớp nhận xét sau đó gv tổng hợp.
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 12: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 9
+ Học động tác 12 và 13 - Chạy bỊn : + Bµi tËp 7 tr 71
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 11 động tác đã học, hocj mới động tác 12,13, luyện tập sức nhanh.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
đồng hồ bấm giây, bàn đạp, giây đích.

III. Nội dung và phơng pháp: Nội dung


Định lợng Phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu:


a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản :


1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 11. + Học động tác 12 và 13
8-10 3
5
2
28-30 20
GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của
GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 9 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Nữ ôn 11 động tác đã học, nam tập động tác 12 và 13 sau đó đổi nội dung cho nhau.
2. Chạy bền: Chạy có thay đổi tốc độ4.
Củng cố:

III. Phần kÕt thóc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: Nội dung và phơng pháp: Nội dung Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×