Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản : 1. Nam ôn 5 động tác TDNĐ, nữ

Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản : 1. Nam ôn 5 động tác TDNĐ, nữ

Tải bản đầy đủ - 82trang

2. Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Củng cố bài:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
6
4
5
+ chạy ngắn: GV giới thiệu 1 số điều luật điền kinh phần chạy ngắn . Tập vào
chỗ-sẵn sàng- chạy mỗi em thực hiện 3 lần.
.............................. ..............................
................. .............. - Nam chuyển sang chạy ngắn, nữ chuyển
sang ôn TDNĐ
- GV cho nữ chạy trớc 3 vòng, nam chạy 4 vòng.
- GV gọi 4hs lên thực hiện động tác vào chỗ - sẵn sàng - chạy
cho cả lớp quan sát và nhận xét sau đó GV hệ thống lại.
- Đội hình 1b. - GV híng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs.
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 6: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5
+ Học động tác 6 và 7 - Chạy ngắn: + Bài tập 6 và 7 tr 57
- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 5 động tác đã học làm quên với
động tác 6,7 đồng thời hoàn thiện KT xuất phát thấp,chạy lao sau xuất phát của chạy ngắn, luyện tập sức bền.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
còi, cờ xuất phát,vôi bột,4 bộ bàn đạp xuất phát III. Nội dung và phơng pháp:
nôi dung định
lợng phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu:


a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản : 1. Nam ôn 5 động tác TDNĐ, nữ


học động tác 6 và 7 sau đó đổi ng- ợc lại nội dung
8-10 3
5
2 28-30
15
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 5 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm tập. + Nam ôn tập động tác 1,2,3,4,5 bài TDNĐ:
2. Chạy ngắn:
3. Chạy bền: 4. Củng cè:

III. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản : 1. Nam ôn 5 động tác TDNĐ, nữ

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×