Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. TDNĐ:

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. TDNĐ:

Tải bản đầy đủ - 82trang

b. Nam học động tác 4,5- ôn động tác 1,2,3.
- Di chuyển tiến, lùi - Động tác phối hợp
c Nữ học động tác 4,5 - Động tác 4: tay ngực
- Động tác 5: đẩy hông 2. Chạy ngắn: Bài tập 3 và 4 tr56
a. Chạy đạp sau:
b. chạy tăng tốc 30m 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền
trên địa hình tự nhiên. 4. Củng cố bài:

III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh:


- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học, ra bµi tËp vỊ nhµ
10
5 2
3-5
- Nam tËp trung nh hình 2a. + GV giới thiệu động tác , làm mẫu động tác
nhanh, chậm, GV vừa làm hs làm theo. - khi hs đã thực hiện dợc động tác 4,5 GV đổi
nội dung nữ học động tác 4,5 .Nam ôn động tác 1,2,3,4,5
- GV làm mẫu động tác sau cho hs tập theo tốp hàng ngang chạy 20m mỗi em thực hiện
3 lần
- Đội hình tập luyện nh trên mỗi em thực hiện 2 lần.
- GV cho nam chạy trớc 3 vòng, nữ chạy 2 vòng.
- GV gọi 4-6 hs lên thực hiện 5 động tác TDNĐ cho cả lớp quan sát và nhận xét sau
đó GV hệ thống lại.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs.
Tiết 5: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 5
- Chạy ngắn: + Bài tập 5 tr 56,57và một số điểm trong luật điền kinh phần chạy ngắn
+ Tập vào chỗ - sẵn sàng - chạy - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 5 động tác đã học . Thùc hiÖn tốt KT chạy giữa quãng . Đồng thời nắm bắt đợc một số điểm
trong luật điền kinh trong chạy ngắn, luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
còi, cờ xuất phát,vôi bột. III. Nội dung và phơng pháp:
Nội dung định
lợng phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu:


a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản : 1. Nam ôn 5 động tác TDNĐ, nữ


chạy ngắn sau đó đổi lại nội dung
8-10 3
5
2
28-30 20
- GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 5 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm tập. + Nam ôn tập động tác 1,2,3,4,5 bài TDNĐ:
2. Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Củng cố bài:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
6
4
5
+ chạy ngắn: GV giới thiệu 1 số điều luật điền kinh phần chạy ngắn . Tập vào
chỗ-sẵn sàng- chạy mỗi em thực hiện 3 lần.
.............................. ..............................
................. .............. - Nam chuyển sang chạy ngắn, nữ chuyển
sang ôn TDNĐ
- GV cho nữ chạy trớc 3 vòng, nam chạy 4 vòng.
- GV gọi 4hs lên thực hiện động tác vào chỗ - sẵn sàng - chạy
cho cả lớp quan sát và nhận xét sau đó GV hệ thống lại.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs.
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. TDNĐ:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×