Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Phần lí thuyết Phần thực hành Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy họ Mục tiêu

Phần lí thuyết Phần thực hành Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy họ Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 53trang

Đề kiểm tra lí thuyết
45 phút
Câu1 4 điểm Khi nào xảy ra hiện tợng bị điện giật ? Tại sao nãi ®iƯn giËt nguy hiĨm ?
Møc ®é nguy hiĨm cđa điện giật phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Cần làm gì để hạn chế sự nguy hiểm đó?
Câu 2 3điểm Nêu một số biện pháp sử lí khi có tai nạn điện ?
Tại sao hô hấp nhân tạo kịp thời lại có thể cứu sống đợc nạn nhân khi bị điện giật ? Câu 3 3điểm
Khi học xong chơng này em thấy có ý nghĩa nh thế nào ?

II. Đề kiểm tra thực hành


90phút Giả sử nguồn điện 220v , em hãy lắp một bảng điện gồm 2cầu chì, 1ổ cắm, 2công tắc phục vụ
cho các phụ tải sau : - 2 bóng đèn sợi đốt 110v- 100w, mắc nối tiếp.
- 1 bếp điện 220v 1200w. B. Đáp án

I. Phần lí thuyết


1. – khi x¶y ra hiện tợng điện giật 1điểm - nêu đợc 2 ý giải thích 1điểm
- nêu 3 mức độ phụ thuộc 1điểm - cần nêu đủ khi lắp đặt , sửa chữa, sử dụng 1điểm
2. – biện pháp sử lí 2 điểm - tác dụng của hô hấp nhân tạo 1điểm
3. – sự nguy hiểm của điện giật 1điểm - cách phòng chống tai nạn điện 1điểm
- phổ biến cho mọi ngời cùng hiểu biết về tai nạn điện 1 điểm

II. Phần thực hành


- lắp đúng mạch 3điểm - bố trí linh kiện đờng dây 2điểm
- bắt thiết bị và các mối nối chắc chắn2điểm - tính toán dây chảy hợp lí 2điểm
Ngày soạn:181108 Ngµy dạy : 251108
Tiết : 94 -95 96
ôn tập cuối năm lắp bảng điện I. Mục tiêu
- Hệ thống lại các kiến thức đã học - Rèn luyện kĩ năng thao tác lắp bảng điện
- Giáo dục học sinh ý thức an toàn khi làm thực hành điện

II. Chuẩn bị đồ dùng


49

III. Tiến trình dạy họ


c
1. ổn định tổ chức 2. Nội dung ôn tập
Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
Giáo viên giải đáp thắc mắc câu hỏi ôn tập
Bớc 1: G thống kê những câu hỏi mà học sinh cần thắc mắc
Bớc 2: G nêu từng câu hỏi học sinh thắc mắc để cùng giải quyết
Bớc 3: Thèng nhÊt chuÈn kiÕn thøc Bíc 4: Häc sinh ghi nhớ , sửa chữa,
hoàn thiện đề cơng G đa ra một số đề cho các nhóm bốc
thăm Lắp đặt bảng điện gồm:
a 2 cầu chì, 2công tắc, 2ổ cắm sử dụng nguồn điện 220v và 110v
b 2 cầu chì, 2công t¾c, 2ỉ c¾m sư dơng nguồn điện 220v
H đợc chia thành 4 nhóm, yêu cầu đại diện nhóm lên bốc thăm đề thực hành
trên Sau một thời gian giáo viên kiểm tra
bảng điện đã lắp của từng nhóm mỗi nhóm từ 1-2 bảng
G nhấn mạnh một số điểm cần lu ý
Hoạt động 1.
Giải đáp thắc mắc câu hỏi ôn tập
Hoạt động2:
Ôn tập thực hành lắp bảng điện
Hoạt động3:
Tổng kết
Tổng kết thực hành , rút kinh nghiệm , thu dọn vệ sinh
Ngày soạn:241108 Ngày dạy : 271108
Tiết 97- 98 -99 : giáo dục hớng nghiệp

I. Mục tiêu


- Trên cơ sở bi gi¸o dơc híng nghiƯp , häc sinh cã thĨ trả lời đợc câu hỏi học gì và làm nghề gì ở lứa tuổi 14-15
- Hội thảo các hớng ®i cđa häc sinh - T×m hiĨu ngun väng häc tập của học sinh

II. Chuẩn bị đồ dùng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần lí thuyết Phần thực hành Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy họ Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×