Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 53trang

NhËn xÐt buæi thùc hành
Củng cố ? Nêu những qui định an toàn trong vận hành máy bơm ?
? Nêu cách sử dụng và bảo quản máy bơm nớc?
H ớng dẫn về nhà
- Học theo các câu hỏi phần củng cố
Ngày soạn : 251008 Ngày giảng:301008
Tiết : 82 83 - 84 Thực hành máy bơm n
ớc I. Mục tiêu
- Học sinh đợc tìm hiểu về cấu tạo của máy bơm nớc , cách vận dụng sử dụng, bảo dỡng máy bơm nớc.
- Giáo dơc häc sinh ý thøc an toµn khi thùc hµnh cung nh khi sử dụng động cơ điện . -Rèn luyện khả năng t duy óc phán đoán , tính tự giác trong khi làm việc.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Máy bơm nớc li tâm loại công xuất nhỏ - Sơ đồ cấu tạo máy bơm níc H5.13
- Dơng cơ : k×m, málÕt, bót thư điện , tuavít,.

III. Tiến trình dạy học


1 . ổn định tổ chức
Giáo viên chia lớp thành nhóm 2 . Bài cũ
Hs1: Trình bày cấu tạo của máy bơm nớc li tâm
?
Hs2: Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bơm nớc li tâm
?

3 Bài mới


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò và nội dung cơ
bản
G : dùng dụng cụ mở vỏ máy và các phần của máy
Hoạt động 1:
Quan sát cấu tạo của máy bơm n
ớc
H: quan sát , ghi tên , tác dụng của từng chi tiết và chức năng theo bảng
Sau khi học sinh quan sát xong G lắp máy bơm vào nh lúc đầu
+ kiểm tra tất cả các bộ phận của máy bơm . Thử quay trục động cơ và trục bơm bằng
tay .Không thấy va chạm cơ học . Đầu hút H quan sát các thao tác của giáo viên
Hoạt động 2:
Sử dụng máy bơm n ớc
44
? Khi nào đợc cắm điện vào bơm ?
? Chỉ đa bơm ra khỏi nguồn nớc khi nµo? G cho häc sinh vËn hµnh theo đúng qui
trình trên G nêu nguyên tắc bảo quản và các bớc bảo
dỡng máy bơm nớc. G yêu cầu học sinh thực hành theo đúng qui
trình trên
G: - Nhận xét buổi thực hành + sự chuẩn bị
+ý thức + kết quả
- Rút kinh nghiệm giờ thực hành - Dọn vệ sinh lau dầu mỡ nếu bị vơng
Bảo d ỡng máy bơm n
ớc.
- Khi máy làm việc 1000h thì phải tra dầu mỡ và làm vệ sinh .
- Khi làm việc bơm hay tiếp xúc với nớc nên cần chú ý bộ phận chống thấm, chống
ẩm. - Khi không sử dụng phải:
+ Rửa sạch ,lau khô, tra dầu mỡ ổ trục của bánh xebơm và động cơ, bôi dầu mỡ chống
gỉ + Bọc kín đầu hút và miệng ống
+ Đặt bơm nơi khô ráo, kê cao che ma nắng
Học sinh thực hành theo đúng qui trình trên
Hoạt động 4:
Nhận xÐt bi thùc hµnh
Cđng cè
? Nêu những qui định an toàn trong vận hành máy bơm ? ? Nêu cách sử dụng và bảo quản máy bơm nớc?
H ớng dẫn về nhà
- Học theo các câu hỏi phần củng cố
Ngày soạn : 3291008 Ngày dạy :41108
Tiết : 85 86 87
cấu tạo nguyên lí làm việc, sử dụng và bảo dỡng máy sấy tóc, máy giặt

I. Mục tiêu


45
-
Học sinh nắm đợc cách sử dụng
,
biết cách bảo dỡng các đồ dùng điện đó
- Qua bài học giúp học sinh biết cách xử lí an toàn khi tiếp xúc , sử dụng các đồ dùng điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×