Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 53trang

Ngày soạn:31008 Ngày dạy :91008
Tiết : 73 74 75
tháo lắp - quan sát cấu tạo quạt bàn

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm đợc qui trình tháo lắp, bảo dỡng quạt bàn
- Có kĩ năng thành thạo tháo lắp,bảo dỡng quạt bàn

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G: Sơ đồ cấu tạo quạt bàn H : + mỗi tổ một quạt bàn
+ Dụng cụ : kìm, mỏlết, bút thử điện , tuavít, ..

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ : Trình bày cấu tạo , nguyên lí làm việc của quạt bàn ?
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng thực hành của học sinh ? 3. Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò và những nội
dung cơ bản
G hớng dẫn lí thuyết qui trình thực hành.
G chia lớp theo nhóm và phân công vị trí thực hành : mỗi tổ 1 nhóm và ngồi tập
trung vào làm thực hành G yêu cầu học sinh tháo quạt bàn theo thứ
tự G đi kiểm tra nhắc nhở, hớng dẫnnếu cần
G gọi một số nhóm trình bày cấu tạo của quạt bàn , nói tới đâu đa chi tiết đó lên cho
cả lớp quan sát

nhận xét
Hoạt động 1:
Qui trình thực hành
- Tìm hiểu số liệu kĩ thuật , chức năng của từng chi tiết
- Kiểm tra quạt trớc khi tháo - Kiểm tra điện áp nguồn đã phù hợp cha
- Tháo từng bộ phận chú ý sắp đặt có trật tự để khỏi nhầm lẫn .
- Khi tháo ra tránh va chạm

hỏng dây quấn.
- Quan sát cấu tạo từng chi tiết bạc,ổ bi, ... - Lắp lại quạt
- Thử lại quạt nếu thấy tốt cho đóng điện Hoạt động 2:
Thực hành theo qui trình
H: chia mỗi tổ 1 nhóm và ngồi tập trung vào làm thực hành
H: tháo quạt bàn theo thứ tự
40
G có thể chấm thi đua giữa các nhóm khi tiến hành tháo lắp
- thời gian - kĩ năng thao tác
- ý thức - tính đoàn kết
G nhận xét chung Một số nhóm trình bày cấu tạo của quạt
H lắp quạt vào và kiểm tra trớc khi chạy thử
Hoạt động 3:
Đánh giá buổi thực hành
H ớng dẫn về nhà
- Tập tháo lắp và bảo dỡng quạt bàn
-
Chú ý thực hiện tháo lắp dúng theoquy trình theo quy tác tháo trớc lắp sau, không đợc làm hỏng vỏ cách điện của các cuộn dây.
Ngày soạn:101008 Ngày dạy :16108
Tiết : 76 77 - 78
tháo lắp - bảo d ỡng quạt bàn

I. Mục tiêu


-
Học sinh biết cách bảo dỡng một số loại quạt bàn
- Rèn ý thức bảo vệ tài sản , tính cẩn thận , chịu khó.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×