Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

? Đôi cực từ N-S đợc đặt nh thế nào?
G phân loại rôto ? Hiểu thế nào là rôto lồng
sóc? G phân tích hình vẽ H5.8a
G phân tích hình vẽ H5.b G giảng giải H5.8c
? Cho biết vị trí xtato trong quạt trần ?
H: xtato nằm phía trong, rôto nằm phía ngoài
? Cho biết khoảng cách giữa các lá thép?
phía trong, quạt trần thì ngợc lại. - Lõi thép kĩ thuật điện cần giũ tốt

dẫn từ tốt dùng tăng c- ờng từ trờng . Để giảm tổn hao dòng điện chạy quẩn trong lõi
thép

cán thép thành lá mỏng 0,3mm 0,5mm giữa các lá có cách điện
Củng cố
G củng cố lại theo dàn bài đã ghi H
ớng dẫn về nhà
- Học theo câu hỏi dàn bài - Giờ sau mỗi tổ mang 1 quạt bàn và những dụng cụ tháo, lắp quạt .
Ngày soạn :27908 Ngµy d¹y :21008
TiÕt : 70 – 71 - 72
cÊu t¹o , nguyên lí hoạt động sử dụng và bảo d
ỡng quạt bàn I. Mục tiêu
Học sinh cần : - Học sinh nắm đợc cấu tạo , nguyên lí hoạt động sử dụng và bảo dỡng quạt bàn
- Vận dụng kiến thức sửa chữa đợc một số h hỏng ở quạt bàn, biết bảo dỡng quạt bàn, phát hiện đúng h hỏng ở quạt để có bện pháp khắc phục

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G: Sơ đồ cấu tạo quạt bàn H : mỗi tổ một quạt bàn

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ : Trình bày cấu tạo , nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ 1pha?
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh 3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
38
G nói động cơ quạt điện dùng trong gia đình là động cơ chạy tụ
hoặc động cơ có vòng ngắn mạch ? Quạt bàn gåm nh÷ng bé phËn
nµo? G sư dông tranh vÏ chØ râ cho
häc sinh thÊy tõng bé phận và tác dụng của chúng.
? Quạt bàn thuộc loại động cơ nào?
? Cho biết nguyên lí làm việc của quạt bàn?
H: quạt bàn chạy trong gia đình là động cơ chạy tụ hoặc động cơ
vòng ngắn mạch . ? Kể tên một số loại quạt bàn mà
em biết?
? Trớc khi sử dụng quạt bàn cần chú ý gì?
H: trả lời ? Tại sao phải kiểm tra cánh ụt ,
rôto?
? Tại sao phải cho quạt chạy từ số nhỏ ?
? Khi sử dụng quạt ta phải làm gì?
? Để quạt sử dụng bền lâu ta cần chú ý gì?
1. Cấu tạo - Bạc ổ bi
-Tuốc năng - Rôto
- Vỏ quạt lồng bảo vệ - Đế quạt
- Hộp số: điều khiển tốc độ gió Hoạt động2:II.
Nguyên lí hoạt động của quạt bàn
- Khi cho dòng điện xoay chiều vào dây quấn xtato thì rôto phải quay
- Để cho động cơ quay thì phải có dòng điện xoay chiều trong dây quấn
- Xtato có vòng đoản mạch hoặc cuộn dây phụ . Một số loại quạt bàn
- Sải cánh 35cm: Sanyơ, Misubishi.. - Sải cánh 40cm: Phong lan, Hoa sen,
Hoạt động3: III.
Sử dụng và bảo d ỡng quạt bàn
1. Mét sè chó ý khi sư dơng - Tríc khi cho quạt chạy dùng tay kiểm tra độ trơn của
rôto - Cánh có bị vớng vào lồng quạt không , lồng quạt có
đảm bảo không . - Kiểm tra trục rôto có bị cong vành không
- Khi khởi động cho chạy số nhỏ kiểm tra độ trơn , chạy êm tiếng kêu của quạt .
- Kiểm tra dây dẫn ra quạt , công tắc điều khiển quạt tiếp xúc tốt không
- Khi không sử dụng quạt ta tắt quạt sau đó ngắt nguồn 2. Bảo dỡng quạt bàn
- Không để động cơ làm việc quá tải - Thờng xuyên lâu chùi sạch sẽ
- Chỗ đặt quạt phải chắc chắn - Tra dầu mỡ định kì vào các ổ bi bạc
- Khi không sử dụng cần lâu chù sạch tra dầu mỡ rồi bọc lại
Củng cố
? Trình bày cấu tạo của quạt bàn? Quạt bàn thuộc loại động cơ nào?
? Nêu nguyên lí hoạt động của quạt bàn? Nguyên lí đó dựa trên nguyên lí nào?
G cho học sinh thao tác lại cách sử dụng quạt bàn?
H ớng dẫn về nhà
- Yêu cầu biết cách sử dụng , bảo dỡng quạt trong gia đình - Về nhà tập tháo lắp quạt bàn
- Giờ sau mỗi tổ mang một quạt bàn và dụng cụ tháo lắp.
39
Ngày soạn:31008 Ngày dạy :91008
Tiết : 73 74 75
tháo lắp - quan sát cấu tạo quạt bàn

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×