Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Phạm vi sử dụng - Là thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng thành

Phạm vi sử dụng - Là thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng thành

Tải bản đầy đủ - 53trang

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ : ? Hãy nêu những điểm cần chú ý khi sử dụng máy biến áp?

3. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
? Động cơ điện đợc sử dụng vào những việc gì?
H: thảo luận trả lời
G: giảng cho học sinh hiểu về nguyên lí làm việc của động cơ
không đồng bé dùa vµo sơ đồ H5:.1
G : yêu cầu học sinh vẽ cấu tạo động cơ không đồng bộ .
G: động cơ điện đã biến đổi điện năng thành cơ năng .
G:lÊy vÝ dô mét số động cơ không ®ång bé 1 pha trong thùc

G: th«ng báo cơ sở phân loại động cơ .
G: nói trong bài này chúng ta chỉ đi sâu về động cơ không
đồng bộ 1pha.
G: Treo sơ đồ động cơ vòng chập H5.2 và giảng.
Hoạt động 1: I.
Phạm vi sử dụng , nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ

1. Phạm vi sử dụng - Là thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng thành


cơ năng làm thay đổi máy công tác - Động cơ điện đợc sử dụng trong mọi lĩnh vực , ở
mọi nơi - Là nguồn lực để kéo máy bơm, quạt , máy nén khí
và các loại máy công tác 2. Nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ
- Nguyên lí cơ bản : khi nam châm quay từ trờng của nam châm quay theo . Từ trờng quay làm xuất hiện
dòng điện cảm ứng ë khung d©y khép kín abcd. Khung dây này lại nằm trong từ trờng nên có lực
điện từ tác dụng làm khung dây quay theo chiều quay của từ trờng.
- Từ trờng quay và lực điện từ : Dòng điện chạy qua dây dẫn sinh ra tõ trêng gièng tõ trêng mét nam
ch©m . D©y dÉn có dòng điện chạy qua đợc đặt trong từ trờng thì dây dẫn chịu một lực tác dụng gọi là lực
điện từ. - ở động cơ không đồng bộ 1 pha ngời ta tạo từ trờng
quay bằng cách cho 2 dòng điện xoay chiều lệch pha nhau vào 2 dây quấn đặt lệch trục nhau trong không
gian .
Hoạt động 2: II.
Phân loại động cơ không đồng bộ
Cơ sở phân loại - Dựa theo kết cấu của vỏ máy: kiĨu kÝn, kiĨu hë..
- Theo kÕt cÊu cđa d©y qn rô to: rô to lồng sóc, rô to dây quấn, ..
- Theo số pha trên dây quấn stato: 1pha, 2pha, 3pha Động cơ không đồng 1 pha gồm : động cơ dùng
vòng ngắn mạch , động cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm L , động cơ có dây quấn phụ nối tiếp
với tụ điện C
35
? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ dùng vòng ngắn mạch ?
G: treo sơ đồ cấu tạo đọng cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn
cảm và giảng
? Hãy nêu u nhợc điểm của động cơ này ?
chập u điểm: có cấu tạo đơn giản , làm việc chắc chắn,
bền, sửa chữa dễ dàng. - Nhợc điểm : chế tạo tốn kém vật liệu , sử dụng
nhiều điện , mô men mở máy không lớn 2. Động cơ có dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm
L.
- Gồm 2 dây quấn phụ đặt lệch trục nhau một góc
90
- Dây quấn phụ nối tiếp với cuộn cảm L , làm dòng điện chậm pha so với dòng điện qua dây quấn chính

tù trờng do 2 dòng điện qua dây dẫn chính và dây dẫn phụ lệch pha nhau , tổng của chúng là từ trờng
quay. - Ưu điểm: có mô men mở máy lớn
- Nhợc điểm: cấu tạo phức tạp
Củng cố
G : khái quát lại nội dung bài học ? Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ ®iƯn xoay chiỊu 1 pha ?
H íng dÉn vỊ nhµ
- Tìm hiểu cấu tạo sơ bộ của động cơ dây quấn phụ nói tiếp với tụ điện và động cơ 1 pha có vành góp động cơ vạn năng
- Tìm hiểu cấu tạo của động cơ không đồng bộ 1 pha
Ngày soạn:24908 Ngày dạy : 26908
Tiết : 67 68 69
phân loại và cấu tạo động cơ điện không đồng bé mét pha

I. Mơc tiªu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm vi sử dụng - Là thiết bị điện dùng để biến đổi điện năng thành

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×