Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

Ngày soạn:8908 Ngày dạy :12908
Tiết 55 -56-57
sử dụng và bảo dỡng máy biến áp trong gia đình

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm đợc cách sử dụng máy biến áp - Biết đợc những h hỏng thờng gặp trong máy biến áp và biện pháp xử lí.
- Học sinh biết kiểm tra đợc các thông số của máy biến áp nh điện áp, dòng điện , công suất định mức..
- Rèn tính tỷ mỉ , cẩn thận trong làm việc

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- 1máy biến áp

III. Tiến trình dạy học


1. ổ định tổ chức 2. Bài cũ
HS1: Giải thích vì sao 2 dây quấn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp không nối điện với nhau mà lại truyền điện đợc từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp?
HS2: ổn áp là gì? So sánh nguyên lí làm việc của ổn áp? 3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
G nói Khi sử dụng máy biến áp nếu biết tuân thủ một số qui định thì sử
dụng máy biến áp sẽ rất bền.
Trong mỗi qui định giáo viên nêu yêu cầu học sinh lấy ví dụ minh hoạ hoặc
giáo viên tự ấy ví dụ
? Khi nào cần kiểm tra máy biến áp? ? Hiện tợng đó do những nguyên nhân
nào?
Vói mỗi nguyên nhân giáo viên phải phân tích và cho ví dụ
G cho học sinh thảo luận theo nhóm để tìm ra những h háng thêng gỈp
G tiÕp tơc cho häc sinh tìm những nguyên nhân của những h hỏng đó
Hoạt động 1: I.
Sử dụng máy biến áp
- Điện áp nguồn đa vào

U
1đm
+ khi đóng điện cần lu ý nấc đặt của chuyển mạch
- Công tiêu thụ của phụ tải

S
đm
máy biến áp + Điện áp nguồn không đợc giảm quá thấp

máy quá tải - Đặt máy biến áp nơi khô ráo , thóng gió, ít bụi ,
xa nơi có hoá chất, không có vật nặng đè lên máy - Theo dõi nhiệt độ của máy .
- Chỉ đợc phép thay ®ỉi nÊc ®iƯn ¸p , lau chïi, th¸o dì m¸y khi đã chắc chắn ngắt nguồn điện vào máy
. - Lắp các thiết bị bảo vệ aptômát, cầu chì
- Thử điện cho máy biến áp Hoạt động 2: II.
Những h hỏng th
ờng gặp và biện pháp xử lí
1. Kiểm tra máy biến áp xác định h hỏnh Máy làm việc không bình thờng do các nguyên
30
G và học sinh vẽ sơ đồ H4.19 sơ đồ nối dây kiểm tra máy biến áp
G lu ý cho học sinh phần dây nối vẽ bằng nét chấm gạch
G sau khi kiểm tra cách điện giữa dây quấn và vỏ máy
500k
;
, nối sơ đồ mạch điện nh H4.19 vôn kế nối với 2 que đo
- Tiến hành kiểm tra điện áp định mức cđa tõng nÊc NÊc 250v
+ Ap1 ®ãng , Ap2 më đặt chuyển mạch ở nấc 250v + Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu để vôn kế chỉ 0
đóng aptômát Ap2. +Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu tăng điện áp quan
sát vôn kế, tăng điện áp tới 250v . Trong quá trình tăng điện áp theo dõi máy không có tiếng kêu lạ ,
quan sát đồng hồ ampekế dòng điện không quá 5-7 I
1đm
+ Dùng vônkế đo điện áp thứ cấp . Đầu Ax có điện áp 110v, đầu Bx có điện áp 220v.
Nấc 220v Bớc 1: Ap1 đóng, Ap2 mở, chuyển mạch ở nấc 220v
+ Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu để vôn kế chỉ 0 đóng aptômát Ap2.
+Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu tăng điện ¸p tíi 220v. Trong qu¸ trình tăng điện ¸p theo dâi m¸y
kh«ng có tiếng kêu lạ , quan sát đồng hồ ampekế lớn hơn nấc 250v một chút
+ Dùng vônkế đo điện áp thứ cấp . Đầu Ax có điện áp 110v, đầu Bx có điện áp 220v.
Tiếp tục kiểm tra thực hành qua các nấc 160v, 110v, G kiểm tra việc thực hành của một số học sinh
Hoạt động 3.
Vẽ sơ đồ
SGK Học sinh vẽ sơ đồ H4.19 sơ đồ nối
dây kiểm tra máy biến áp
Hoạt động 4.
Kiểm tra các thông số của máy biến áp
a. Kiểm tra điện áp định mức của máy
biến áp
Hoạt động 3 .
Tổng kết
31
- rút kinh nghiệm ý thức buổi thực hành - nhắc nhở sửa chữa một số thao tác, kĩ năng
H ớng dẫn - Củng cố
- G khái quát lại nội dung bài học - Giải thích vì sao điện chạm mát ra vỏ máy biến áp mà máy vẫn làm việc bình thờng
.Tại sao khi máy biến áp có điện chạm vỏ , máy biến áp làm việc bình thờng mà ngời ta vẫn cần sửa chữa ngay ?
- Nếu không sửa chữa ngay sẽ gây nguy hiểm nh thế nào? - Tiếp tục luyện thực hành theo nội dung trên
Ngày soạn:13908 Ngày dạy:17908
Tiết 58+59+60
Thực hành :vận hành máy biến áp I. Mục tiêu
-Tiếp tục cho học sinh luyện kĩ năng kiểm tra điện áp định mức máy biến áp - Học sinh đợc kiểm ra thông số I
đm,
, P
đm,
của máy biến áp - Rèn tính cẩn thận trong lao động điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×