Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Kết luận Chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Kết luận Chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang


thầy nhiều hơn thợ . - Với cá nhân chọn nghề không có cơ sở khoa học , không cân nhắc kĩ lỡng sẽ dẫn đến nhầm
lẫn và tất yếu có những hậu quả khôn lờng . III. Tìm hiểu đánh giá đúng bản thân khi chọn nghề
1. Những đặc điểm cá nhân cần chú ý: - Xu hớng nghề nghiệp : nguyện vọng, hứng thú, động cơ.
- Năng lực khả năng phù hợp nghề tri giác, chú ý, t duy tỉng hỵp , tëng tỵng, trÝ nhí. - Tính cách: tính cẩn thận, kiên trì, lòng nhân ái, niềm nở, ân cần, sãn sàng hợp tác
- Những đặc điểm năng khiếu, sở trờng, sở đoản, đặc biệt phù hợp tính đặc thù của nghề trong đó đặc biệt chú ý:
+ Hứng thú nghề nghiệp + Năng lực nghề nghiệp.
+ Động cơ nghề nghiệp 2. Trắc nghiệm trí tụê
G đa ra một số khuôn hình để trắc nghiệm trí tụê của học sinh 3. Tìm hiểu khả năng sáng tạo của học sinh
G phát phiếu và yêu cầu học sinh làm vào phiếu tìm hiểu khả năng sáng tạo của học sinh IV. Phân tích các thông số và định h
ớng cho học sinh
GV phân tích , chØ râ xu thÕ cđa líp häc sinh vỊ c¸c mặt : Số HS muốn học lên THPT, học vào BT THPT:
Sè HS mn ®i häc nghỊ ngay: Sè HS muốn đi làm LĐ trực tiếp :
Số HS muốn LĐ tại gia đình:

V. Kết luận


- Các em cần tiếp tục học cho tốt hơn ,cao hơn để có trình độ VH, rồi học nghề có trình độ cao,con đờng nào trớc đều đợc ,
VI Chuẩn bị bài sau
- xem xét cấu tạo máy biến áp dùng trong gia đình : một máy cho quạt bếp lò, supvolter -chú ý quan sát ngoài, quan sát trong, có một máy bị hỏng để quan sát càn tốt ,giờ sau mang
theo để nghiên cứu.
Ngày soạn: 19808 Ngày dạy :23808
Ch ơng III
một số vấn đề chung về máy biến áp
Tiết 49- 50 -51 một số vấn đề chung về máy biến áp
26
- Học sinh nắm đợc định nghĩa, công dụng phân loại máy biến áp - Nắm đợc cấu tạo , phân biệt đợc từng bộ phận của máy biến áp.

II. Chuẩn bị đồ dùng


- Mô hình máy biến áp công xuất nhỏ - một vài máy biến áp cho các nhóm, HS mang theo cá nhân theo HD..

III. Tiến trình dạy học


1 . ổn định tổ chức
2. Giáo viên nhận xét ; GV nhận xét về bài kiểm tra vừa qua 3. Bài mới
Hoạt động của thầy và trò Những nội dung cơ bản
G đa ra mô hình máy biến áp

máy biến áp là gì?
G phântích khái niệm máy biến áp.
? Theo công dụng ta có những loại máy biến áp nào ?
? Máy tăng áp đợc sử dụng khi nào? ? Máy hạ áp đợc sử dụng khi nào?
? Tại sao khi tiêu thụ điện cần phải sử dụng đến máy biến áp?
G phân tích vai trò của máy biến áp cho học sinh hiểu
? Trong thực tế em đã gặp những loại máy biến áp nào ? Chức năng của máy?
G có nhiều máy biến áp và cũng có nhiều cách phân loại khác nhau?
? Theo số pha máy biến áp chia ra thành những loại nào?
? Theo vật liệu làm lõi máy biến áp chia ra thành những loại nào?
? Vì sao máy biến áp phải có bộ phận làm mát?
? Máy biến áp cấu tạo gåm nh÷ng bé phËn chÝnh nào ?
H: Trả lời ? Cho biết cấu tạo của lõi thép?
? Nguyên liệu của lõi thép? G phân tÝch cho häc sinh cã 2 lo¹i lâi thép
kiểu trụ vầ kiểu dọc
Hoạt động 1: I.
Định nghĩa và công dụng của máy biến áp

1. Định nghĩa - Là thiết bị ®iƯn tõ tÜnh làm việc theo


nguyên lí cảm ứng điện từ biến đổi điện áp của dòng ®iƯn xoay chiỊu mà vẫn giữ
nguyên tần số. - Máy tăng áp
- Máy giảm áp 2. Công dụng
- Dïng biÕn ®ỉi điện áp của dòng điện xoay chiều mà vẫn giữ nguyên tần số
- Có vai trò quan trọng trong việc truyền tải điện năng
- Trong kĩ thuật điện tử máy biến áp dùng để ghép nối tín hiệu
Hoạt động 2: II.
Phân loại máy biến áp

1. Phân loại theo công dụng


- Máy biến áp điện lực đợc dùng trong truyền tải và phân phối điện năng
- Máy biến áp có công suất nhỏ đợc dùng trong các gia đình
- Máy biến áp có công suất nhỏ dùng cho thiết bị đóng cắt , các thiết bị điện tử.

2. Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha


3. Phân loại theo vật liệu làm lõi


- Máy biến áp lõi thép - Máy biến áp lõi không khí

4. Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí


- Máy biến áp làm mát bằng dầu
27
? Bộ phận dẫn điện đợc chế tạo bằng vật liệu gì ? Chức năng ?
G giới thiệu sơ đồ cấu tạo máy biến áp H4.4, H4.5.
? Vai trò của vỏ máy? ? Chất liệu làm vỏ máy?
? Những loại vật liệu nào đợc sử dụng cách điện trong máy biến áp ?
Gồm 3 bộ phËn chÝnh + bé phËn dÉn tõ lâi thép
+ bộ phận dẫn điện dây quấn + vỏ bảo vệ vỏ máy
a. Lõi thép: gồm những lá thép kĩ thuật điện ghép lại với nhau và cách điện có tác
dụng làm mạch dẫn từ thông của máy đồng thời làm khung dây quấn .
b. Dây quấn: quấn bằng dây điện từ mềm - Có 2 cuộn dây lồng vào nhau cuộn sơ cấp
và cuộn thứ cấp - Có 2 loại máy biến áp :
+ máy biến áp cảm ứng + máy biến áp tự ngẫu
c. Vỏ máy d. Vật liệu cách điện của máy biến áp
- Giấy cách điện - Vải thuỷ tinh
- Sơn cách điện
Củng cố
? Bài học hôm nay cần nắm đợc nội dung kiến thức nào ?
H ớng dẫn về nhà
- Nêu cấu tạo , nhiệm vụ của các bộ phận máy biến áp?
Ngày soạn:3908 Ngày dạy :10908
Tiết 52 -53- 54
một số vấn đề chung về máy biến áp I. Mục tiêu
- Học sinh nắm đợc các số liệu định mức, nguyên lý làm việc của máy biến áp. - Biết làm một số ví dụ về tính toán máy biến áp

II. Chuẩn bị đồ dùng


- 4 máy biến áp nhỏ cho các nhóm.

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ


HS1: Trình bày cấu tạo , nhiệm vụ bộ phận dẫn điện của máy biến áp? HS2: Trình bày cấu tạo , nhiệm vụ của lõi thép máy biến áp?

3. Bài mới


Hoạt đông của thầy và trò Nội dung cơ bản
? Em hiểu các số liệu định mức
Hoạt động 1: 5.
Các số liệu định mức của máy biến áp
28
? U
1đm
là nh thế nào?
G đặt câu hỏi tơng tự với các kí hiệu I
1đm
, U
2đm
, .
? Thế nào là hiện tợng cảm ứng điện từ ?
G phân tích để học sinh hiểu rõ khái niệm này vì đây là khái
niệm mới.
G phân tích nguyên lí làm việc của máy biến áp
H lắng nghe
? Khi k 1

máy biến áp gì?
? Khi k 1

máy biến áp gì?
? Bỏ qua tổn hao ta có điều gì?
? ổn áp là gì?
? Muốn U
2
không đổi ta làm nh thế nào?
G nêu đặc điểm của ổn áp G cho häc sinh lµm 4 bµi tập
trong sách nghề trang 92 - Công suất định mức: S
đm
dây quấn thứ cấp máy biến áp đơn vị VAKVA - Điện áp sơ cấp định mức: U
1đm
là điện áp dây quấn sơ cấp tính bằng V KV
- Dòng điện sơ cấp định mức: I
đm
là dòng điện của dây quấn sơ cấp ứng với S là U
đm
có đơn vị là A KA - Điện áp thứ cấpU
2đm
Hoạt động 2:
6 Nguyên lý làm việc của máy biến áp
a. Hiện tợng cảm ứng điện từ Nếu cho dòng điện biến ®ỉi ®i qua cn d©y nã sÏ sinh
ra mét từ trờng biến đổi, ta đặt cuộn dây kín thứ 2 sẽ sinh ra dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng . Dòng điện
nàycũng biến thiên tơng tự nh nó gọi là hiện tợng cảm ứng điện từ.
b. Nguyên lí làm việc - Cuộn sơ cấp có N
1
vòng dây - Cuộn thứ cấp có N
2
vòng dây
1 1
1 2
2 2
U E
N k
U E
N =
= ;
U
1,
U
2
: trÞ sè hiƯu dụng của diện áp sơ cấp và thứ cấp. k: tỉ số biến đổi của máy biến áp
- khi k1

máy tăng áp - khi k 1

máy giảm áp - Công xuất máy biến áp nhận từ nguồn
P
1
= U
1
.I
1
- Công xuất máy biến áp cấp cho phụ tải P
2
= U
2
.I
2
Bỏ qua hao tæn cã P
1
=P
2
hay U
1
.I
1
= U
2
.I
2

1 2
2 1
U I
k U
I =
=
Hoạt động 3.III:
ổn áp , một số thí dụ về tính toán máy biến áp.
1. ổn áp là gì? - Là máy biến áp tự ngẫu mà khi U
1
biến thiên thì U
2
không đổi - Muốn U
2
không đổi ngời ta dùng 2IC điều khiển động cơ quay con trợt để thay đổi số vòng dây N
1
- Mỗi ổn áp đều duy trì U
2
không đổi 2. Một số ví dụ về tính toán máy biến áp
Củng cố
-Trình bày nguyên lí làm việc của máy biến áp ? ? Giải thích tại sao hai dây quấn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp không nối điện với
nhau mà lại truyền điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
H ớng dẫn về nhà
29
Ngày soạn:8908 Ngày dạy :12908
Tiết 55 -56-57
sử dụng và bảo dỡng máy biến áp trong gia đình

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận Chuẩn bị đồ dùng Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×