Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Tải bản đầy đủ - 53trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa - Là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo Phân loại theo công dụng Phân loại theo số pha - Máy biến áp 1 pha, 3 pha Phân loại theo vật liệu làm lõi Phân loại theo phơng pháp làm mát - Máy biến áp làm mát bằng không khí

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×