Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

Bớc 1:G giới thiệu trình tự thực hiện hàn mối nối Bớc 2: G thao tác mẫu
Bớc 3:G yêu cầu học sinh thực hành trên 4 mối nối Bớc 4 : G kiểm tra và chấm sản phẩm cho học sinh
G: NhËn xÐt bi thùc hµnh - ý thøc - kết quả
- rút kinh nghiệm buổi thực hành. -Học sinh làm thực hành trên đồ dùng
Hoạt động 2
: Hàn mối nối
Qui trình: - Đánh bóng mối hàn
- Láng nhựa thông - Dùng vật liệu hàn
-Học sinh quan sát -Học sinh làm thực hành trên 4 mối nối
Hoạt động 3.
Cách điện mối nối
- Có 2 phơng pháp cách điện mói nối +cách điện bằng băng dính
+ cách điện bằng ống ghen - Học sinh quan sát
Học sinh thực hành trên 4 mối nối Hoạt ®éng 4:
NhËn xÐt buæi thực hành
H ớng dẫn về nhà
- Tìm hiểu, trả lời câu hỏi : vì sao khi hàn dây đồng phải cạo sạch và phải dùng nhựa thông
Ngày soạn : 26708 Ngày dạy : 5808
Tiết 25-26-27 các dụng cụ dùng trong lắp đặt điện

I. Mục tiêu


_ Học sinh nhận dạng và biết gọi tên các dụng cụ cơ bản - Biết công dụng của những dụng cụ đó
- Bớc đầu biết cách sử dụng các dụng cụ đó

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Một số dụng cụ cơ bản : thớc, panme, búa nhổ đinh, cửa sắt, tua vít, đục

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2.Bài cũ


14
Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
G giới thiệu bài: trong việc lắp đăt và sửa chữa mạng điện ta phải tiến hành đi dây lắp đặt và
sửa chữa những thiết bị chiếu sáng chất lợng từng việc cụ thể phụ thuộc vào việc sử dụng
dung cụ , ngoài những dụng cụ đó còn có một số dụng cụ cần thiết khác phù hợp với từng
công việc cụ thể.
G: giíi thiƯu nh÷ng dơng cụ cơ bản bảng 3.347 và yêu cầu học sinh ghi vào vë
chó ý: khi giíi thiƯu ®Õn dơng cụ nào thì giáo viên làm mẫu để học sinh thấy đợc công
dụng của dụng cụ đó.
Hoạt động 1:
Những dụng cụ cơ bản dùng trong lắp đặt điện
Tên dụng cụ Công dụng
1. Thớc 2. Panme
3. Búa 4.Ca sắt
5.Tua vít 6. Đục
7. Kìm các loại 8. Khoan điện cầm tay
9.Mỏ hàn điện -Đo chiều dài , khoảng cách cần lắp đặt
-Cần đo chính xác đờng kính dây điện -Đóng và nhổ đinh
-Ca cắt ống nhựa và kim loại -Dùng tháo lắp các ống vít
-Cắt kim loại ,đục đờng đặt dây ngầm
-Cắt dây điện , tuốt dây và giữ dây khi nối -Khoan lỗ trên gỗ, kim loại, bê tông để lắp đặt
thiết bị và đi dây -Hàn mối nối các chi tiết
Củng cố
- Yêu cầu học sinh nắm đợc công dụng của một số dụng cụ cơ bản để có thể sử dụng cho phù hợp với nội dung công việc
H ớng dẫn về nhà
-Tập thực hành sử dụng các dụng cụ trên.
Ngày soạn : 2808
Ngày dạy : 7808
Tiết 28-29-30
sử dụng một số dụng cụ trong lắp đặt điện
15
- Học sinh sử dụng đợc dụng cụ đo và vạch dấu trong một số công việc của nghề điện dân dụng
- Sử dụng đợc khoan tay và khoan điện cầm tay

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Một số loại dây dẫn điện và bảng gỗ - Thớc lá, bút chì
- Thớc cặp panme - Máy khoan điện cầm tay , mũi khoan 2mm, 5mm

III. Tiến trình dạy học


1. ổn đinh tổ chức 2. Nội dung thực hành


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Bớc 1: G hớng dẫn học sinh cách sử dụng - thớc cặp
-panme Dùng để đo kích thớc bên ngoài của một vật hình cầu,
hình trụ , đờng kính các lỗ, chiều rộng , rãnh Bớc 2: Yêu cầu học sinh thực hành tập đo, đờng kính
dây dẫn, đờng kính bút, chiều sâu lỗ, chiều rộng rãnh, đờng kính các lỗ.
Bớc 3: G kiểm tra kết quả, gọi một số học sinh lên đo kích thớc một số vật
Bớc 4: Đánh giá rút kinh nghiƯm G híng dÉn häc sinh
- Chän v¹ch chn , đờng chuẩn, cạnh chuẩn hoặc mặt chuẩn.
G yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt 1 bảng điện gồm một ổ cắm, một công tắc, một cầu chì, một bảng gỗ
G hớng dẫn học sinh dùng một cạnh bảng gỗ làm chuẩn rồi xác định vị trí cầu chì, công tắc, ổ cắm, vị
trí các lỗ khoan, lỗ khoan xuyên, lỗ khoan không xuyên
G hớng dẫn học sinh các động tác khoan bằng khoan tay
- lỗ khoan không xuyên dùng mũi khoan
2mm - lỗ khoan xuyên dùng mũi khoan
5mm
G quan sát nhắc nhở học sinh G yêu cầu học sinh kiểm tra lại toàn bộ theo bản vẽ
các vị trí và chất lợng mũi khoan G nhận xét buổi thực hành
- Chuẩn bị - ý thức - Kết quả bài thực hành
Hoạt động 1. Dùng th ớc cặp và Panme
để đo đ ờng kính, chiều sâu
H lắng nghe H thực hành theo nhóm 10 hs
Hoạt động 2. Vạch dấu và khoan các lỗ
1. Vẽ sơ đồ H theo dõi
H vẽ sơ đồ vào vở, một học sinh lên bảng vẽ vào vở
2. Khoan các lỗ H khoan trên bảng gỗ của mình
3. Kiểm tra
Hoạt động 3. Nhận xét buổi thực hành
16
H ớng dẫn về nhà
Tìm hiểu thêm một số dụng cụ dùng trong lắp đặt điện
Ngày soạn : 4808
Ngày dạy : 9808
Tiết 31-32-33
bảng điện một số sơ đồ mạng điện sinh hoạt

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm đợc một số khí cụ và thiết bị điện của mạng điện sinh hoạt và biết kí hiệu trên sơ đồ, hình vẽ.
-Biết đợc công dụng của những khí cụ , thiết bị điện đó - Đọc đợc một số số liệu kĩ thuật in trên khí cụ, thiết bị điện.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


- Cầu dao, aptômát, một số loại cầu chì, công tắc, ổ cắm, phích cắm

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
G đa mẫu vật học sinh quan sát biết đợc đó là cầu dao
? Cầu dao là gì? H: trả lời
? Cầu dao đợc sử dụng trong mạng điện nh thế nào?
? Hãy kể tên một số loại cầu dao? H: kể tên.
G phân loại cầu dao ? Cầu dao đặt ở vi trí nào của mạch
điện?
G cho học sinh quan sát aptômát. G treo tranh H3.23 sơ đồ nguyên lí
làm việc của áp tô mát và giảng cho học sinh
G giới thiệu cầu chì cho học sinh.
Hoạt động 1: I.
Cầu dao, aptômát
1. Cầu dao - Là khí cụ dùng để đóng cắt dòng điện trực tiếp bằng tay
- Sử dụng trong các mạch 220v, 380v dòng xoay chiều - Phân loại
+ Theo sè cùc : 1 cùc, 2 cùc… + Theo nhiÖm vụ đóng, cắt : đóng cắt và đổi nối
+ Theo điện áp định mức : 220v, 500v - Dùng lắp ở đờng dây chính, đóng cắt mạch điện có công
suất nhỏ 2. Aptômát
- Là khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải ngắn mạch, sụt áp,
- Phân loại : + Theo công dụng bảo vệ
+ Theo kết cấu Nguyên lí làm việc : sgk 50
Hoạt động 2. II.
Cầu chì, công tắc
3. Cầu chì - Dùng bảo vệ thiết bị điện và lới điện để tránh khỏi dòng
điện ngắn mạch. - Ưu điểm: đơn giản, nhỏ, khả năng ngắt điện lớn, giá
17
G thông báo cho học sinh biết số liệu kĩ thuật của dây chì tròn bảng
3.451sgk ? Nêu công dụng của công tắc?
? Kể tên một số loại công tắc? H: kể tên
? Trên bảng điện công tắc đợc bố trí nh thế nào?
? Cầu chì đợc mắc trên dây nào của mạng điện?
? Cho biết công dụng của ổ điện , phích cắm?
? Phân loại ổ cắm theo điều kiện nào?
? ổ điện đảm bảo yêu cầu gì? ? Có những loại phích điện nào?
ổ điện và phích điện
- Dùng để lấy điện - Có nhiều loại ổ điện : ổ tròn, ổ vuông, 2lỗ, 3lỗ
- Đợc làm bằng sứ hoặc chất cách điện tổng hợp chịu nhiệt .
- Yêu cầu: an toàn cho ngời sử dụng , không đặt nơi quá nóng, ẩm ớt, nhiều bụi .
- Phích điện : tháo đợc, không tháo đợc, chốt cắm tròn,.
Củng cố
? Nêu u nhợc điểm của aptômát so với cầu dao? ? Trên vỏ các khí cụ điện thờng ghi những số liệu kĩ thuật gì? Giải thích sau khi lÊy vdơ?
H íng dÉn vỊ nhµ
- Häc theo dµn bµi ghi và câu hỏi phần củng cố Ngày soạn : 8808
Ngày dạy : 12808
Tiết 34-35-36
thực hành lắp bảng điện I. Mục tiêu
- Giúp cho học sinh nắm đợc cách lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện của mạng điện sinh hoạt
18
- Tranh vẽ mô hình một mạng điện sinh hoạt

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ


HS1: Hãy kể tên các loại khí cụ có trong nhà em.Trong sơ đồ điện những khí cụ đó đợc biểu thị bằng những kí hiệu nào? Hãy vẽ những kí hiệu đó ?
HS2: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa aptômát và cầu dao?

2. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
G đa tranh vẽ H3.27 mạng điện lắp đặt kiểu nổi H quan sát tranh vẽ
? Cho biết u điểm của phơng pháp này? H: trả lời ..
? Đờng ống đợc bố trí nh thế nào cho hợp lí? G đa một số vật mẫu loại ống luồn dây với kích
cỡ đờng kính khác nhau. ? Các phụ kiện nào thờng đi kèm?
H : trả lời: là ống nối chữ T, L ? Nêu tác dụng của mỗi loại ống nối ?
H: trả lời G giới thiệu 3 bớc trong lắp đặt kiểu nổi .
? Để lắp đặt bảng điện , các phụ kiện gá lắp thiết bị điện bao gồm công việc gì?
G thông báo một số yêu cầu kĩ thuật khi lắp đặt .
? Vì sao không nối dây trong ống nối?
G phân tích để học sinh hiểu thế nào là kiểu nổi trên puli sứ và sứ kẹp .
? Phơng pháp này đợc áp dụng khi nào? ở đâu? H: áp dụng nơi ẩm ớt , ngoài trời dới mái che
đòi hỏi phải đảm bảo không bị những tác động cơ học phá hỏng .
? Cách đi dây trên puli sứ nh thế nào cho phù hợp?
G giới thiệu hai cách buộc dây
G gới thiệu kiểu đi dây trên kẹp sứ
Hoạt động 1: I. Lắp đặt kiểu nổi dùng ống
luồn dây - u điểm: đảm bảo yêu cầu mĩ thuật tránh đợc
tác động xấu của môi trờng đến dây dẫn - Đờng ống đặt nổi song song với vật kiến
trúc
1. Vạch dấu a. Vạch dấu vị trí đặt bảng điện
- Cách mặt đất 1,3-1,5m - Cách mép tờng cửa ra vào 200mm
b. Vạch dấu các lỗ bắt vít bảng điện ở 4 góc. c. Vạch dấu điểm đặt các thiết bị
2. Lắp đặt - Bắt vít vào nêm gỗ đặt chìm trong tờng
+ Lắp đặt bảng điện + Lắp đặt các phụ kiện, gá lắp thiết bị
- Đi dây trong ống luồn dây Hoạt động 2: II. Lắp đặt mạng điện kiểu
nổi trên puli sứ và sứ kẹp. 1. Đi dây trên puli sứ
- Cố định puli sứ đầu tiên sâu đó căng dây cố định ở puli sứ tiếp.
- Để dây dẫn đợc ổn định ngời ta buộc dây dẫn điện vào puli bằng một dây đồng hoặc
dây thép nhỏ - Cách buộc : buộc đơn , buộc kép
2. Đi dây trên kẹp sứ
19
? Khi lắp đặt mạng điện kiểu ngầm ta chú ý gì?
? Số dây trong ống và tiết diện ống nh thế nào là phù hợp ?
H: trả lời..
? Với những dây dẫn điện khác nhau có đợc sử dụng chung một ống không ?
H : trả lời.. - Loại 2 rãnh, 3 rãnh
Củng cố
1. Trong phơng pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi dùng ống luồn dâythì khi nào luồn cút vuông ?
- khi đi dây trên góc tờng - khi đi dây rẽ nhánh
2. Bảng điện đặt cách mặt dất bao nhiêu thì thuận tiện cho sủ dụng : 1300mm, 1300mm,
1500mm. 3. Có lắp đặt đợc đèn chiếu sáng trên nóc quạt trần đợc không? Tại sao?
H ớng dẫn về nhà
- Tìm hiểu cách lắp đặt dây dẫn , các thiết bị điện ở mạng điện gia đình
Ngày soạn : 10808
Ngày dạy :14808
Tiết 37-38-39
Thực hành lắp bảng điện
tiếp

I. Mục tiêu


- Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm. - Nắm đợc các bớc tiến hành lắp đặt bảng điện
- Lắp đặt đợc bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm điều khiển một bóng đèn.
20

II. Chuẩn bị đồ dùng


- Bảng điện , 1ổ điện đơn, 2 cầu chì, 1 công tắc, một bóng đèn, dây dẫn điện , giấy ráp, băng dính cách điện .
- Kìm, dao, tua vít..

III. Tiến trình dạy học


1. ổ định tổ chức 2. Nội dung thực hành


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò và
nội dung cơ bản
G đa ra sơ đồ nguyên lí nh sgk yêu cầu học sinh xây dựng sơ đồ lắp đặt bảng điện gồm 2
cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ cắm
G yêu cầu học sinh vạch dấu trên bảng điện sau đó khoan lỗ.
G chú ý quan sát kĩ thuật khoan , khoan các lỗ xuyên và không xuyên
G thao tác mẫu lắp đặt hoàn chỉnh một bảng điện
G quan sát, uốn nắn, rút kinh nghiệm Chú ý: cầu chì, công tắc, ổ cắm đều phải đấu
ở dây pha vì dây pha là thiết bị bảo vệ đóng cắt. - Đi dây theo thứ tự các bớc lắp đặt bảng điện .
- Yêu cầu mỗi học sinh phải lắp đợc một bảng điện với các thiết bị trên
Sau khi lắp xong bảng điện gv yêu cầu HS kiểm tra mạch điện theo các bớc sau:
+ Nối mạch ®iƯn vµo ngn + Dïng bót thư ®iƯn ®Ĩ kiĨm tra
G kiểm tra chấm điểm sản phẩm của học sinh có thể thu về nhà chấm điểm sau
Nhận xét buổi thực hành - ý thức
- chuẩn bị - kết quả.
Thu dọn sau buổi thực hành Hoạt động 1:

1. Xây dung sơ đồ lắp đặt


H: quan sát sơ đồ nguyên tắc, sau dó vẽ sơ đồ lắp ráp
2. Vạch dấu H vạch dấu trên bảng điện sau đó khoan lỗ
- Các lỗ khoan : + cầu chì, công tắc, ổ cắm
+ lỗ bắt vít bảng điện vào tờng + lỗ luồn dây
Hoạt động 2. II:
Lắp đặt dây dẫn và khí cụ điện
H quan sát, làm theo
Hoạt động 3. III:
Kiểm tra mạch điện
-khoan lấy dấu tốt 2điểm - lắp đặt đúng vị trí 2điểm
- đi dây đúng 4điểm - mĩ thuật 2điểm
Ngày soạn : 12808
Ngày dạy :16808
Tiết 40+41+42
lắp mạch điện hai đèn sợi đốt
21

I. Mục tiêu


- Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện hai đèn sợi đốt - Lắp đợc mạch điện điều khiển hai đèn sợi đốt
- Làm việc cẩn thận , nghiêm túc, khoa học và an toàn ao động

II. Chuẩn bị đồ dùng


- Bảng điện , 2công tắc, 2cầu chì, 2bóng đèn có đui , dây dẫn, băng cách điện , giấy ráp. - Kìm điện , khoan tay, tua vít, bút thử điện , dao, thớc lá.

III. Tiến trình dạy học


1. ổ
n định tổ chức 2. Bài cũ: Kiểm tra dơng cơ thùc hµnh cđa häc sinh
3. Néi dung thực hành
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
và những nội dung cơ bản
Từ sơ đồ nguyên lí giáo viên yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt
G kiểm tra việc vẽ sơ đồ lắp đặt của học sinh và uốn nắn sửa chữa cho đúng
G yêu cầu H thống kê thiết bị vật liệu vào bảng
? Nêu tiến trình lắp đặt mạch điện ?
G yêu cầu học sinh làm theo qui trình trên . G theo dõi uốn nắn các thao tác
G gọi từng học sinh mang sản phẩm lên chấm điểm , nếu sản phẩm nào không đạt yêu cầu
thì gv rút kinh nhgiệm và chỉ ra hớng sửa chữa rồi thu sản phẩm đó về nhà chấm sau.
Biểu điểm : - Đúng kĩ thuật : 6 ®iĨm
- MÜ tht : 2 ®iĨm - Mối nối ít và tiết kiệm dây dẫn: 2 điểm
Nhận xét buổi thực hành - chuẩn bị
- ý thức trong buổi thực hành - kĩ năng thc hành
Hoạt động 1.
Xây dựng sơ đồ lắp đặt và thống kê thiết bị
H nghiên cứu sơ đồ nguyên lí
H vẽ sơ đồ lắp đặt bảng điện nhánh:
H thống kê thiết bị vật liệu vào bảng STT
Tên thiết bị và vật liệu Số lợng
1 2.
Hoạt động 2.
Lắp đặt mạch điện
22
Hoạt động 3.
Kiểm tra đánh giá
H ớng dẫn về nhà
- chuẩn bị dụng cụ thực hành buổi sau kiểm tra thực hành lắp bảng điện3 tiết
Ngày soạn: 15808
Ngày dạy:19808
Tiết 43+44+45
Kiểm tra thực hành lắp bảng điện

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Mục tiêu Chuẩn bị đồ dùng Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×