Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
ổn định tổ chức 2. Bài cũ Bài mới

ổn định tổ chức 2. Bài cũ Bài mới

Tải bản đầy đủ - 53trang

- Tranh vẽ mô hình một mạng điện sinh hoạt

III. Tiến trình dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Bài cũ


HS1: Hãy kể tên các loại khí cụ có trong nhà em.Trong sơ đồ điện những khí cụ đó đợc biểu thị bằng những kí hiệu nào? Hãy vẽ những kí hiệu đó ?
HS2: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa aptômát và cầu dao?

2. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
G đa tranh vẽ H3.27 mạng điện lắp đặt kiểu nổi H quan sát tranh vẽ
? Cho biết u điểm của phơng pháp này? H: trả lời ..
? Đờng ống đợc bố trí nh thế nào cho hợp lí? G đa một số vật mẫu loại ống luồn dây với kích
cỡ đờng kính khác nhau. ? Các phụ kiện nào thờng đi kèm?
H : trả lời: là ống nối chữ T, L ? Nêu tác dụng của mỗi loại ống nối ?
H: trả lời G giới thiệu 3 bớc trong lắp đặt kiểu nổi .
? Để lắp đặt bảng điện , các phụ kiện gá lắp thiết bị điện bao gồm công việc gì?
G thông báo một số yêu cầu kĩ thuật khi lắp đặt .
? Vì sao không nối dây trong ống nối?
G phân tích để học sinh hiểu thế nào là kiểu nổi trên puli sứ và sứ kẹp .
? Phơng pháp này đợc áp dụng khi nào? ở đâu? H: áp dụng nơi ẩm ớt , ngoài trời dới mái che
đòi hỏi phải đảm bảo không bị những tác động cơ học phá hỏng .
? Cách đi dây trên puli sứ nh thế nào cho phù hợp?
G giới thiệu hai cách buộc dây
G gới thiệu kiểu đi dây trên kẹp sứ
Hoạt động 1: I. Lắp đặt kiểu nổi dùng ống
luồn dây - u điểm: đảm bảo yêu cầu mĩ thuật tránh đợc
tác động xấu của môi trờng đến dây dẫn - Đờng ống đặt nổi song song với vật kiến
trúc
1. Vạch dấu a. Vạch dấu vị trí đặt bảng điện
- Cách mặt đất 1,3-1,5m - Cách mép tờng cửa ra vào 200mm
b. Vạch dấu các lỗ bắt vít bảng điện ở 4 góc. c. Vạch dấu điểm đặt các thiết bị
2. Lắp đặt - Bắt vít vào nêm gỗ đặt chìm trong tờng
+ Lắp đặt bảng điện + Lắp đặt các phụ kiện, gá lắp thiết bị
- Đi dây trong ống luồn dây Hoạt động 2: II. Lắp đặt mạng điện kiểu
nổi trên puli sứ và sứ kẹp. 1. Đi dây trên puli sứ
- Cố định puli sứ đầu tiên sâu đó căng dây cố định ở puli sứ tiếp.
- Để dây dẫn đợc ổn định ngời ta buộc dây dẫn điện vào puli bằng một dây đồng hoặc
dây thép nhỏ - Cách buộc : buộc đơn , buộc kép
2. Đi dây trên kẹp sứ
19
? Khi lắp đặt mạng điện kiểu ngầm ta chú ý gì?
? Số dây trong ống và tiết diện ống nh thế nào là phù hợp ?
H: trả lời..
? Với những dây dẫn điện khác nhau có đợc sử dụng chung một ống không ?
H : trả lời.. - Loại 2 rãnh, 3 rãnh
Củng cố
1. Trong phơng pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi dùng ống luồn dâythì khi nào luồn cút vuông ?
- khi đi dây trên góc tờng - khi đi dây rẽ nhánh
2. Bảng điện đặt cách mặt dất bao nhiêu thì thuận tiện cho sủ dụng : 1300mm, 1300mm,
1500mm. 3. Có lắp đặt đợc đèn chiếu sáng trên nóc quạt trần đợc không? Tại sao?
H ớng dẫn về nhà
- Tìm hiểu cách lắp đặt dây dẫn , các thiết bị điện ở mạng điện gia đình
Ngày soạn : 10808
Ngày dạy :14808
Tiết 37-38-39
Thực hành lắp bảng điện
tiếp

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ổn định tổ chức 2. Bài cũ Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×