Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Tiến trình dạy học

Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 53trang

G: Quan sát uốn nắn không để học sinh làm chiếu lệ , không có tác dụng .
Kiểm tra tổng kÕt thùc hµnh . G: Gäi mét sè häc sinh lên làm lại thao tác các bớc thực hành ở
trên , sau đó gv nhận xét , uốn nắn , cho điểm . G: Nhận xét buổi thực hành
-Sự chuẩn bị -ý thức
-Kết quả _Dọn vệ sinh sau buổi thực hành
H chia làm các nhóm mỗi nhóm 6 học sinh
H: quan s¸t nhãm mÉu H Các nhóm khác luân
phiên nhau làm các thao tác cơ bản
Ngày soạn : 9508 Ngµy dạy :13508 Ch
ơng III mạng điện sinh hoạt
Tiết 16-17-18 đặc điểm của mạng điện sinh hoạt

I.Mục tiêu


Học sinh cần nắm đợc chức năng và biết sử dụng một số dụng cụ cơ bản dùng trong lắp đặt điện
- Hiểu đợc sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện cơ bản trong nhà . - Lập đợc kế hoạch công việc và lắp đặt đợc những mạch điện đơn giản đúng qui trình ,kĩ
thuật . - Làm việc nghiêm túc khoa học
.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G: Tranh vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt - Tranh vẽ cấu tạo dây dẫn , một số loại dây dẫn
- Tranh vẽ cấu tạo dây cáp điện , một số loại dây cáp điện .

III. Tiến trình dạy học


1.ổn định tổ chức 2. Bài cũ
HS1: Nêu một số biện pháp giải thoát nạn nhân khi bị tai nạn điện gây ra?
3.Bài mới Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản
G:Mạng điện sinh hoạt của các bộ phận tiêu thụ điện là mạng điện một pha nhận điẹn từ mạng
phân phối ba pha điện áp thấpđể cung cấp điện cho các thiết bị , đồ dùng điện và chiếu sáng.
Mạng điện sinh hoạt thờng có trị số điện áp pha định mức là 127
v
, 220
v
H3.1, H3.2 ? Mạng điện sinh hoạt gồm những mạch nào?
Hoạt động 1. I. Đặc điểm của mạng điện sinh hoạt
-Gồm mạch chính và mạch nhánh +Mạch chính là mạch cung cấp
+Mạch nhánh là mạch phân phối . -Các thiết bị điện , đồ dùng điện trong mạng
phải có điện áp định mức phù hợp với điện
10
? Thế nào là vật liệu cách điện? ? Vì sao trong sử dụng điện cần phải có vật liệu
cách điện ?
? Em hãy kể tên một số vật liệu cách điện mà em biÕt ?
H: nhùa , sø,………..
G: lÊy vÝ dơ vỊ vËt liệu cách điện ở các thể. áp cuả mạng điện cung cấp.
Hoạt động 2 II. Dây dẫn điện
- Dùng để truyền tải và phân phối điện năng .
1. Dây dẫn điện - Cấu tạo :
+lõi làm bằng kim loại có tác dụng dẫn điện
+vỏ: nhựa, cao su, có tác dụng cách điện
Hoạt động 3. III. Dây cáp điện và vật liệu cách điện .
1. Dây cáp điện là loại dây dẫn điện có 1, 2 hay nhiều
sợi đợc bện chắc chắn và dợc cách điện với nhau trong vỏ bọc bảo vệ chung, chịu đợc
lực kéo lớn. - Điện áp 1000v thờng dùng loại cáp
không có vỏ bảo vệ cơ học. - Điện áp

1000v phảI dùng loại cáp có vỏ bảo vệ cơ học.
2.Vật liệu cách điện. - Dùng cách li các phần dẫn điện với nhau
và giữa phần dẫn điện với phần không mang điện .
- Yêu cầu của vật liệu cách điện độ bền, cách điện cao , chịu nhiệt tốt , chống ẩm tốt,
có độ bền cơ học cao. - Một số vật liệu cách điện ding trong mạng
điện nh: sứ, gỗ, cao su lu hoá, chất cách điện tốt: puli sứ, kẹp sứ ở đế cầu chì, công tắc
Củng cố
- Nêu đặc điểm của mạng điện sinh hoạt? -Nêu cấu tạo , phân loại dây dẫn điện ?
-Nêu cấu tạo và phạm vi sử dụng dây dẫn điện ?
H ớng dẫn về nhà
-Chuẩn bị giờ sau thực hành: +dây bọc đơn lõi 1 sợi 1m dây bọc lõi nhiều sợi 1m
11
Ngày soạn :16508 Ngµy dạy :20508
Tiết 19-20-21
nối nối tiếp và phân nhánh dây dẫn điện

I.Mục tiêu


- Nắm vững yêu cầu của mối nối và các phơng pháp nối dây dẫn điện. -Biết cách nối nối tiếp và phân nhánh dây dẫn điện

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×