Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Tải bản đầy đủ - 53trang

Củng c ố
-G nhắc lại nội dung chính của bài -NhËn xÐt ý thøc häc tËp
H íng dÉn vỊ nhµ
-TËp thực hành 3 phơng pháp sơ cứu ngời bị tai nạn điện -Giờ sau mỗi tổ chuẩn bị 1 chiếu, 2 gối, gạc.
Ngày soạn: 1508 Ngày dạy :6508
Tiết 13-14-15
thực hành cứu ng ời bị tai nạn điện
I.Mục tiêu -Học sinh hiểu đợc và biết cách giải thoát, cấp cứu nạn nhân khi bị điện giật.
-Biết và làm thành thạo việc sơ cứu nạn nhân II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
G; Tranh vẽ một số tình huống ngời bị ®iƯn giËt . H: ChiÕu , nilon, tranh vÏ c¸c phơng pháp hô hấp nhân tạo

III. Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức


2. Bài cũ HS1 : Hãy kể tên các vật lót cách điện ? Vì sao các vật liệu trong lao động điện phải có chuôi
cách điện bằng nhựa hoặc cao su ? 3. Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
G hớng dẫn cho học sinh các tình huống + Nạn nhân đứng dới đất tay chạm vào vật mang điện .
+ Ngời bị điện giật ở trên cao đang đứng ở thang chữa điện G: Dùng tranh vẽ hoặc sắp xếp ngay trong phòng học vị trí ngời bị
nạn , đờng điện đến chỗ có tai nạn điện . -Các dụng cụ , phơng tiện có thể dùng để cấp cứu nạn nhân , sau
đó học sinh tham gia ý kiến việc làm xử lý tình huống . -Dây điện bị đứt đè lên ngời nạn nhân bất tỉnh .
G; Hớng dẫn biệnn pháp đoản mạch đờng dây trần chạy trên cột đề phòng đờng dây đứt xảy ra tai nạn khác .
H: Thay nhau thực hành các động tác giải thoát nạn nhân G chia học sinh làm các nhóm mỗi nhóm 6 học sinh
G; Hớng dẫn 1 nhóm làm mẫu
Hoạt động 1: Giải thoát nạn nhân ra khỏi nguồn
điện
Hoạt động 2. Tiến hành
9
G: Quan sát uốn nắn không để học sinh làm chiếu lệ , không có tác dụng .
Kiểm tra tỉng kÕt thùc hµnh . G: Gäi mét sè học sinh lên làm lại thao tác các bớc thực hành ở
trên , sau đó gv nhận xét , uốn nắn , cho điểm . G: Nhận xét buổi thực hành
-Sự chuẩn bị -ý thức
-Kết quả _Dọn vệ sinh sau buổi thực hành
H chia làm các nhóm mỗi nhóm 6 häc sinh
H: quan s¸t nhãm mÉu H C¸c nhãm kh¸c luân
phiên nhau làm các thao tác cơ bản
Ngày soạn : 9508 Ngày dạy :13508 Ch
ơng III mạng điện sinh hoạt
Tiết 16-17-18 đặc điểm của mạng điện sinh hoạt

I.Mục tiêu


Học sinh cần nắm đợc chức năng và biết sử dụng một số dụng cụ cơ bản dùng trong lắp đặt điện
- Hiểu đợc sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện cơ bản trong nhà . - Lập đợc kế hoạch công việc và lắp đặt đợc những mạch điện đơn giản đúng qui trình ,kĩ
thuật . - Làm việc nghiêm túc khoa học
.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G: Tranh vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt - Tranh vẽ cấu tạo dây dẫn , một số loại dây dẫn
- Tranh vẽ cấu tạo dây cáp điện , một số loại dây cáp điện .

III. Tiến trình d¹y häc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×