Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Bài cũ HS1: Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong gia đình ?

Bài cũ HS1: Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong gia đình ?

Tải bản đầy đủ - 53trang

1. Điện giật nguy hiểm nh thế nào đối với cơ thể ngời ? 2. Mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
3. Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong sinh hoạt gia đình ?
Ngày soạn
: 25408 Ngày dạy :29408
Tiết 10 -11-12
một số biện pháp xử lí Khi có tai nạn điện
I.Mục tiêu -Học sinh biết đợc một số biện pháp xử lí khi có tai nạn điện
+Biết giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện +Biết sơ cứu nạn nhân

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


G: tranh vẽ h1.7, h1.8, h1.9 , h1.10, h1.11, h1.12. III.Tiến trình dạy học
1ổn định tổ chức
2. Bài cũ HS1: Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong gia đình ?
3.Bài mới Hoạt động của thày và trò
Nội dung cơ bản
G: khi điện áp cao không đợc tới gần nạn nhân khi cha ngắt ®iÖn ?
? Muèn tiÕn hành sơ cứu nạn nhân ta phải làm gì ?
H: ngắt điện
? Khi nạn nhân đứng dới đất tay chạm vào vật mang điện thì xử lí
nh thế nào ?
G: phân tích cho häc sinh thÊy mét sè biƯn ph¸p xư lÝ
? NÕu ngời chữa điện bị tai nạn điện ở trên cao ta phải làm nh thế
nào ? H:Đón nạn nh©n ë díi và ngắt
điện Hoạt động 1:
I.Giải thoát nạn nhân ra khỏi nguồn điện
1. Với điện cao áp Thông báo khẩn trơng cho chi nhánh điện hoặc trạm
điện để cắt điện từ các cầu dao trớc sau đó mới dợc tới gần nạn nhân và tiến hành sơ cứu
2.Đối với điện hạ áp
a Tình huống nạn nhân đứng dới đất tay chạm vào vật mang điện tủ lạnh ,máy giặt
- Nhanh chóng quan sát tìm đây dẫn , cầu dao dẫn đến các thiết bị và thực hiện các công việc sau
+ Cắt cầu dao , rút phích điện ,tắt công tắc hay gỡ bỏ cầu chì ở nơi gần nhất
+ Dùng dao cán gỗ khô chặt đứt dây điện + Nếu không có biện pháp nào để cắt điện thì nắm vào
phần quần áo khô của nạn nhân hoặc quần áo khô của mình lót tay nắm vào tóc ,tay nạn nhân kéo ra
bNgời bị nạn ở trên cao
- Nhanh chóng cắt điện nhng trớc đó phải có ngời đón nạn nhân để khỏi rơi xuống đất
cDây điện đờng bị đứt chạm vào ngời nạn nhân - Đứng trên ván gỗ khô dùng sào tre khô gạt dây điện ra
khỏi ngời bị nạn
7
G: thông báo phơng pháp đoản mạch đờng dây nếu dây dẫn là
dây trần
G:Quyết định thành công của việc sơ cứu nạn nhân là phải
nhanh chóng và đúng phơng pháp .
G:Giới thiệu 3 phơng pháp làm hô hấp nhân tạo
G: Giảng giải theo hình vẽ H1.7, H1.8.
G: Đa tranh vẽ H1.9+ H1.10 và giảng giải phơng pháp 2
G: Thực tế phơng pháp này cho hiệu quả thấp vì không những
không kiểm tra đợc đờng thë cã th«ng hay kh«ng , tèn søc.
G nãi : Phơng pháp 3 là phơng pháp làm đơn giản nhất nhng có
nhiều u điểm
G: Giới thiệu các cách hà hơi thổi ngạt theo các hình vẽ .
G: Giới thiệu cách thổi vào mồm .
II.Sơ cứu nạn nhân
1.Nạn nhân vẫn tỉnh - Không cần cứu chữa nhng vẫn phải theo dõi nạn nhân vì
nạn nhân có thể bị sốc hay loạn nhịp tim 2.Nạn nhân bị ngất
- Phải hô hấp nhân tạo nếu không nạn nhân sẽ bị chết sau ít phút
aLàm thông đờng hô hấp - Lấy đờm rãi trong miệng nạn nhân ra
bHô hấp nhân tạo Phơng pháp 1: áp dụng khi chỉ có một ngời cứu
- Đặt nạn nhân nằm sấp đầu hơi nghiêng sang một bên sao cho miệng và mũi không chạm đất , cậy miệng và kéo lỡi để
nạn nhân mở ra - Ngời cứu quì gối 2 bên đầu nạn nhân đặt 2 lòng bàn tay
vào 2 bên mạng sờn ngón cái ở trên lng . + Động tác 1. :Đẩy hơi ra.
+ Động tác 2:Hít khí vào . Phơng pháp 2.Dùng tay .
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, dới lng kê chăn gèi cho ngùc ìn ra.
- CËy miƯng vµ kÐo lỡi để họng nạn nhân mở ra - Ngời cứu quì sát bên đầu nạn nhân ,2 tay nắm lấy tay nạn
nhân dang rộng để lồng ngực giãn ra không khí sẽ tự tràn vào phổi .
- Gập 2 tay ngời bị nạn dùng sức nặng của bản thân ép chặt hai tay lên ngực nạn nhân để đẩy không khí ra ngoài .
Phơng pháp 3.Hà hơi thổi ngạt. +Thổi vào mũi.
- Quì bên cạnh nạn nhân - Đặt 1 tay nên trán đẩy ngửa đầu nạn nhân cho thông đờng
thở , tay kia nắm lấy cằm và ấn mạnh ,giữ cho mồm ngậm chặt lại .
- Lấy hơi ngậm vào mũi nạn nhân ép chặt rồi thổi mạnh . - Khi lấy hơi ngực nạn nhân tự xẹp xuống và thở ra.
Phải giữ đầu và mồm nạn nhân cho đúng t thế thì đờng hô hấp mới thông .
+Thổi vào mồm - Đặt 1 tay nên trán đẩy ngửa đầu nạn nhân cho đúng t thế
tay kia giữ cằm ,ngón cái đặt vào mồm để mở thông đờng thở nạn nhân .
8
Củng c ố
-G nhắc lại nội dung chÝnh cđa bµi -NhËn xÐt ý thøc häc tËp
H íng dẫn về nhà
-Tập thực hành 3 phơng pháp sơ cứu ngời bị tai nạn điện -Giờ sau mỗi tổ chuẩn bị 1 chiếu, 2 gối, gạc.
Ngày soạn: 1508 Ngày dạy :6508
Tiết 13-14-15
thực hành cứu ng ời bị tai nạn điện
I.Mục tiêu -Học sinh hiểu đợc và biết cách giải thoát, cấp cứu nạn nhân khi bị điện giật.
-Biết và làm thành thạo việc sơ cứu nạn nhân II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
G; Tranh vẽ một số tình huống ngời bị điện giật . H: Chiếu , nilon, tranh vẽ các phơng pháp hô hấp nhân tạo

III. Tiến trình dạy học 1.ổn định tổ chức


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ HS1: Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong gia đình ?

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×