Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
Bµi míi

Bµi míi

Tải bản đầy đủ - 53trang

Tiết 7- 8- 9 an toàn điện

I.Mục tiêu


-Học sinh nắm vững các qui tắc về an toàn điện . -Sử dụng đợc một số dụng cụ và thiết bị bảo vệ an toàn điện , biết cách sơ cứu ngời bị tai
nạn điện . _Thực hiện công việc cẩn thận chính xác và nghiêm túc .
II.Đồ dùng
-Một số tranh vẽ ngời bị tai nạn điện gây ra -Hình ảnh dòng điện truyền từ ngời qua tay khi chạm vào hai dây
-Hình ảnh chạm một dây,dòng điện t tay qua chân -Môt số vật dụng,dụng cụ lao động điện
-Một số vật lót cách điện
III.Tiến trình dạy học

1.ổn định tổ chức 2.Bài cũ


? Nêu tính năng u việt của điện năng? VS khi sử dụng điện cần tiết kiệm? ? Mức độ nguy hiểm của tai nạn điện phụ thuộc vào những yêu tố nào ?

3. Bài mới


Hoạt động của thầy và trò Nội dung cơ bản
Điện năng có nhiều điểm thuận lợi nhng sự cố tai nạn điện xÈy ra nhanh và nguy
hiểm.Mỗi khi tiếp xúc với điện phải tôn trọng các quy định về an toàn điện, tìm cách hạn
chế các yếu tố nguy hiểm nh cờng độ dòng điện,đờng đi của dòng điện,thời gian dòng
điện qua cơ chế và các phơng pháp bảo vệ,các dụng cụ lao động
?Mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào nhữnh yếu tố nào ?
G mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào trị số của dòng điện và loại nguồn điện
một chiều hay xoay chiều G:Giới thiệu H1.1 đờng đi của dòng điện qua
cơ thể ngời Yêu cầu học sinh phân tích đờng đi của dòng
điện và mức độ nguy hiểm -Chạm vào 2 dây , I từ tay qua chân
Hoạt động I :
Tác hại c ủa dòng điện đối vối c¬ thĨ ng
êi và điện áp an toàn
1.Điện giật tác động tới cơ thể con ngời nh thế nào
-Dòng điện tác dụng vào hệ thần kinh- rối loạn hoạt động của hệ hô hấp,hệ tuần hoàn
-Ngời bị điện giật nhẹ,thở hổn hển tim đập nhanh
-Trờng hợp nặng phổi tim ngừng đập , nạn nhân chết trong tình trạng ngạt , nạn nhân
có thể đợc cứu sống nếu nh ta hô hấp nhân tạo kịp thời .
2.Tác hại của hồ quang điện -Gây bỏng cho ngời hay gây cháy do kim
loại bắn vào vật dễ gây thơng tích -Có khi hồ quang điện gây phá hoại cả phần
mềm , gân và xơng 3.Mức ®é nguy hiĨm cđa tai n¹n điện
phụ thuộc vào các yếu tố sau : a Cờng độ dòng điện chạy trong cơ thể
bĐờng đi của dòng điện qua cơ thể -theo các con đờng khác nhau
5
?Để chống chạm vào các bộ phận mang điện ta cần phải làm gì ?
G lấy ví dụ và phân tích G ®a ra mét sè mÉu cơ thĨ cho häc sinh quan
sát và phân tích ?Khi sử dụng các dụng cụ lao động điện cần
chú ý gì ? G:Thông báo 3 cấp qui định các thiết bị bảo
vệ của các thiết bị điện theo TCVN sách nghề 12
?Phơng pháp nối đất có tác dụng bảo vệ nh thế nào ?
G sử dụng tranh vẽ hình 13 để phân tích cách thực hiện và tác dụng của phơng pháp này .
? Phơng pháp nối trung hoà thực hiện đợc khi nào ?
?cách thực hiện phơng pháp này nh thế nào G: sử dụng tranh vẽ hình 14 miêu tả cho học
sinh cách thực hiện phơng pháp này -nguy hiểm nhất dòng điện đi qua não ,
4.Điện áp an toàn -U 40
v
-Nơi ẩm ớt ,nóng , bụi kim lọai nhiều thì U ≤ 12
v
-Dïng bót thư ®iƯn ®Ĩ kiĨm tra ®iƯn áp an toàn.
Hoạt động 2.
II.Nguyên nhân của các tai nạn điện
1.Chạm vào vật mang điện Khi sửa chữa đờng dây và thiết bị điện
đang nối với mạch mà không cắt điện hoặc do chỗ làm việc chật hẹp ngời làm vô ý
chạm vào bộ phận mang điện 2. Tai nạn do phóng điện
-Vi phạm khoảng cách an toàn lới điện 3.Do điện áp bớc
-là điện áp giữa hai chân ngời khi đứng gần điểm có hiệu điện thế cao
Hoạt động 3.
III.An toàn điện trong sản xuất và sinh hoạt .
1.Chống chạm vào các bộ phận mang điện . - Cách điện giữa phần tử mang điện và phần
tử không mang điện - Che chắn nh÷ng bé phËn dễ gây nguy
hiểm , không dùng dây trần trong nhà ở . - Đảm bảo an toàn cho ngời khi gần đờng
dây cao áp 2. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị bảo vệ an
toàn ®iƯn . - Sư dơng c¸c vËt lãt c¸ch ®iƯn
- Sử dụng các dụng cụ lao động điện . -Dụng cơ kiĨm tra ®iƯn : bót thư ®iƯn
3. Nèi ®Êt bảo vệ và nối trung tính bảo vệ sgk
Củng cố
- Gv nhắc lại nội dung chính của bài
H ớng dẫn về nhà
6
1. Điện giật nguy hiểm nh thế nào đối với cơ thể ngời ? 2. Mức độ nguy hiểm của điện giật phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
3. Hãy nêu một số biện pháp an toàn điện trong sinh hoạt gia đình ?
Ngày soạn
: 25408 Ngày dạy :29408
Tiết 10 -11-12
một số biện pháp xử lí Khi có tai nạn điện
I.Mục tiêu -Học sinh biết đợc một số biện pháp xử lí khi có tai nạn điện
+Biết giải thoát nạn nhân khỏi nguồn điện +Biết sơ cứu nạn nhân

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi míi

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×