Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ - 207trang

III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1. Dấu gạch ngang có cơng dụng như thế nào? 2.2. Dấu gạch ngang với dấu gạch nối phân biệt như thế

3. Giới thiệu bài mới


4.Củng cố 4.1. Nêu các ví dụ tương ứng với từng dấu câu?
5.Dặn dò Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Văn bản báo cáo” SGK trang
TUẦN 31 TIẾNG VIỆT
Bài 30 tiết 124
VĂN BẢN BÁO CÁO
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Nắm được đặc điểm của văn bản báo cáo:mục đích yêu cầu,nội dung và cách làm loại văn bản
này. _ Biết cách viết văn bản báo cáo đúng qui cách.
199 Câu phân loại theo mục
đích nói Các kiểu câu đơn
Câu phân loại theo cấu tạo
Câu nghi
vấn Câu
trần thuật
Câu cầu
khiến Câu
cảm thán
Câu đặc
biệt Câu
bình thường
Dấu gạch ngang
Dấu chấm lửng
Các dấu câu
Dấu chấm Dấu phẩy
Dấu chấm phẩy
_ Nhận ra những sai sót thường gặp khi viết văn bản văn bản báo cáo.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1.Câu đơn gồm những kiểu câu nào? 2.2. Nêu các ví dụ tương ứng với từng dấu câu?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 10 phút
10 phút
15 phút Tìm hiểu đặc điểm của văn bản báo cáo.
GV cho HS đọc mục 2 văn bản báo cáo trong phần I.1 SGK 133.
Viết báo cáo để làm gì?
Viết báo cáo để trình bày sự việc đã hồn thành.
Báo cáo cần cghú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?
Nội dung và hình thức trang trọng,ngắn gọn,sáng sủa,cụ thể,có số liệu rõ ràng.
GV liên hệ vối việc viết văn bản của HS ở lớp.
Các tình huống mục 3 SGK 134 tình huống nào phải viết báo cáo?
a.Giấy đề nghị. b. Viết bản báo cáo.
c. Đơn xin nhập học.
Văn bản báo cáo dùng để làm gì?
Tìm hiểu cách thức làm văn bản báo cáo. Hai văn bản mục I SGK 134 trình bày
theo thứ tự nào?Đặc điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản trên?
Trình bày theo thứ tự trước sau. _ Giống nhau:hình thức.
_ Khác nhau: nội dung. Khi viết văn bản báo cáo cần chú ý
những mục nào?
I.Đặc điểm của văn bản báo cáo.
Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình sự việc và các kết quả đạt
được của mộtcá nhân hay tập thể. II.Cách làm văn bản báo cáo
Bản báo cáo cần trình bày trang trọng rõ ràng và sáng sủa theo một số mục qui định
sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày
đầy đủ tất cả.nhưng cần chú ý các mục sau:Báo cáo của ai? Báo cáo với ai ?Báo
cáo về việc gì?Kết quả ra sao? III.Luyện tập
1134 HS tự làm
200
Các lỗi thường gặp khi viết báo cáo? 2134 Các lỗi cần tránh khi viết một văn
bản báo caó. _ Trình bày thiếu trang trọng rõ ràng.
_ Thiếu mục hoặc không đảm bảo đầy đủ các mục.
_ Nội dung báo cáo chung chung,thiếu số liệu cụ thể.
4.Củng cố 4.1. Văn bản báo cáo dùng để làm gì?
4.2 Khi viết văn bản báo cáo cần chú ý những mục nào? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Luyện tập làm văn bản báo cáo đề nghị” SGK trang
TUẦN 32 TẬP LÀM VĂN
Bài 31 tiết 125,126
LUYỆN TẬP LÀM BĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Thông qua thực hành,biết ứng dụng văn bản báo cáovà đề nghị vào tình huống cụ thể,nắm được
cách thức làm hai loại văn bản này. _ Thông qua các bài tập trong SGK để rút ra lỗi thường mắc,phương hup7ng1 và cách sữa chữa các
lỗi thường mắc phải khi viết hai loại văn bản trên.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×