Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ - 207trang

5.Dặn dò Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Dấu gạch ngang” SGK trang
TUẦN 31 TIẾNG VIỆT
Bài 30 tiết 122
DẤU GẠCH NGANG
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Hiểu được công dụng của dấu gạch ngang.
_ Biết dùng dấu gạch ngang,phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Khi nào cần viết văn bản đề nghị? 2.2.Văn bản đề nghị cần tình bày như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
Tìm hiểu công dụng của dấu gạch ngang. Trong mỗi câu mục 1 SGK trang 129
dùng để làm gì?
a.Đánh dấu bộ phận giải thích. b.Đánh dấu lời nói trực tiếp.
c.Liệt kê. d.Nối các bộ phận trong một liên
danhtên ghép Dấu gạch ngang có cơng dụng như thế
nào?
Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối
Trong ví dụ d mục 1 dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-Ren được dùng
làm gì?
Nối các tiếng trong tên riêng nước ngồi.: Va-Ren.
Ví dụ:Lu-I pa-xtơ Nối các tiếng trong từ mượn Ấn- Âu
I.Công dụng của dấu gạch ngang.
Dấu gạch ngang có những cơng dụng như sau:
_ Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích,giải thích trong câu.
_ Đặt ở đầu dòng để đánh đấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
_ Nối các từ trong một liên danh
II.Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối.
197
Ví dụ: In-tơ-nét,Ma-két-tinh,In-tơ-mi-lan. Cách viết dấu gạch nối có gì khác với
dấu gạch ngang? Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang
Dấu gạch ngang với dấu gạch nối phân biệt như thế nào?
Nêu công dụng của dấu gạch ngang?
Nêu công dụng của dấu gạch nối?
Đặt câu có dùng dấu gạch ngang?
Cần phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối.
_ Dấu gạch nối khơng phải là một dấu câu.Nó chỉ dùng nối các tiếng trong những từ
mượn gồm nhiều tiếng Ví dụ: ra-đi-ô.
_ Dấu gạch nối ngắn hơn dấi gạch ngang.
III.Luyện tập 1 công dụng của dấu gạch ngang
a. Đánh dấu bộ phận chú thích,giải thích
b. Đánh dấu bộ phận chú thích,giải thích
c. Đánh đấu lời nói trực tiếp Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú
thích,giải thích d. Nối các từ trong một liên danh.
e. Nối các từ trong một liên danh
2 Dấu gạch nối dùng để nối các tiếng tronh tên riêng nước ngoàiBec-lin,An-đát,Lo-ren
3 Câu có dùng dấu gạch ngang.
a. Bạn A _ học sinh giỏi của lớp _ vừa ngoan lại hiền.
b. Liên hoan thanh niên tiên tiến năm nay có đơng đủ đại diện học sinh cả
ba miền Bắc_Trung _Nam
4.Củng cố 4.1. Dấu gạch ngang có cơng dụng như thế nào?
4.2. Dấu gạch ngang với dấu gạch nối phân biệt như thế nào? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Ôn tập tiếng việt” SGK trang
TUẦN 31 TIẾNG VIỆT
Bài 30 tiết 123
ƠN TẬP TIẾNG VIỆT
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : hệ thống hoá kiến thức các kiểu câu đơn và dấu câu đã học
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
198
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×