Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ - 207trang

_ Trân trọng vả đẹp và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam,thương cảm cho thân phận chìm nổi của họ.
_ Tình yêu con người và mong mụốn mọi người đều no ấm.
Các câu 6,7,8,9 HS tự làm
.

4.Củng cố 5.Dặn dò


Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Văn bản đề nghị” SGK trang
TUẦN 30 TẬP LÀM VĂN
Bài 30 tiết 120
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị:mục đích yêu cầu,nội dung và cách làm loại văn bản
này. _ Hiểu các tình huống cần viết văn bản đề nghị.Khi nào viết văn bản đề nghị?Viết để làm gì?
_ Biết cách viết văn bản đề nghị đúng qui cách. _ Nhận ra những sai sót thường gặp khi viết văn bản.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1.Những tình cảm,thái độ thể hiện trong bài ca dao dân ca là gì? 2.2.Các câu tục ngữ thể hiện những kinh nghiệm thái độ của nhân dân đối vớí thiên
nhiên,lao động sản xuất con người và xã hội như thế nào? 2.3 .Những giá trị lớn về tư tưởng tình cảm thể hiện trong các bài thơ,đoạn thơ trữ tình của
Việt Nam và Trung Quốc là gì?

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
Tìm hiểu đặc điểm của văn bản đề nghị. GV cho HS đọc 2 văn bản trong mục
SGK trang 124,125. Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì?
Viết văn bản đề nghị nhằm đề đạt yêu cầu nguyện vọng mong được xem xét
giúp đỡ. Cần chú ý yêu cầu gì về nội dung và
hình thức?
Nội dung và hình thức của văn bản đề
I.Đặc điểm của văn bản đề nghị.
195
nghị cần ngắn gọn rõ ràng. Nêu tình huống trong sinh hoạt và học
tập cần viết văn bản đề nghị?
Một vài tình huống: _ Một số bóng đèn của lớp bị hỏng.
_ Lớp muốn đi tham quan di tích lịch
sử. Trong các tình huống mục 3 SGK
trang 125 tình huống nào cần viết giấy đề nghị?
Câu a,c là văn bản đề nghị. Câu c viết bản tường trình.
Câu d viết bản tự kiểm.
Khi nào cần viết văn bản đề nghị?
Tìm hiểu cách thức làm văn bản đề nghị. Đọc văn bản đề nghị xem các mục trong
văn bản đề nghị trình bày theo thứ tự nào?
GV nêu vấn đề ch HS trao đổi.Từ đó rút ra cách thức làm văn bản đề nghị.
Đọc và suy nghĩ tình huống BT trang 127?
Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập,khi xuất hiện nhu cầu,quyền lợi chính đáng nào
đócủa cá nhân hay tập thểthường là tập thểthì người ta viếtvăn bản đề nghịkiến
nghịgửi lên các cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình.
II.Cách làm văn bản đề nghị.
Văn bản đề nghị cần tình bày trang trọng,ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục
qui định sẵn.Nội dung không nhất thoiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các
mục sau :Ai đề nghị?Đề nghị ai?nơi nàoĐề nghị điều gì?
Chú ý: a. Tên văn bản viết chữ in hoa,khổ chữ to.
b. Văn bản đề nghị sáng sủa cân đối. c. Tên ngừơitổ chứcđề nghị,nơi nhận,
mục đích là nội dung cần chú ý. III.Luyện tập
.
1127 Tình huống yêu cầu viết đơn và văn bản đề nghị
_ Giống nhau: thể hiện những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng.
_ Khác nhau: đơn nguyện vọng của cá nhân, giấy đề nghị thể hiện nhu cầu của một tập
thể.
4.Củng cố 4.1 .Khi nào cần viết văn bản đề nghị?
4.2 .Văn bản đề nghị cần tình bày như thế nào?
196
5.Dặn dò Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Dấu gạch ngang” SGK trang
TUẦN 31 TIẾNG VIỆT
Bài 30 tiết 122
DẤU GẠCH NGANG
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _ Hiểu được cơng dụng của dấu gạch ngang.
_ Biết dùng dấu gạch ngang,phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×