Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Đọc lại các chú thích để nắm chắc các định nghĩa.? Các định nghĩa.

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Đọc lại các chú thích để nắm chắc các định nghĩa.? Các định nghĩa.

Tải bản đầy đủ - 207trang

20 phút
Nêu công dụng của dấu chấm lửng?
Nêu công dụng của dấu chấm phẩy?
_.Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.
III.Luyện tập. 1 Dấu chấm lửng có cơng dụng:
a. Dấu chấm lửng dùng thể hiện lời nói ngập ngừng.
b. Dấu chấm lửng dùng thể hiện lời nói bỏ dở
c. Dấu chấm lửng dùng để tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng
chưa liệt kê hết.
2 Công dụng của dấu chấm phẩy: a.Đánh dấu ranh giới giữa các vế
của một câu ghép có cấu tạo phức tạp. b.Đánh dấu ranh giới giữa các bộ
phận trong một phép liệt kê phức tạp.
4.Củng cố 4.1. Dấu chấm lửng có cơng dụng gì?
4.2. Nêu cơng dụng của dấu chấm phẩy? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Ơn tập phần văn” SGK trang
TUẦN 30 TẬP LÀM VĂN
Bài 29 tiết 121
ƠN TẬP PHẦN VĂN
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : Nắm được nhan đề các tác phẩm trong hệ thống các văn bản,nội dung cơ bản của từng cụm
bài,những giới thuyết về văn chương,về đặc trưng thể loại các văn bản, về sự giàu đẹp của Tiếng Việt thuộc chương trình ngữ văn lớp 7
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 .Dấu chấm lửng có cơng dụng gì? 2.2. Nêu công dụng của dấu chấm phẩy?

3. Giới thiệu bài mới


Em hãy ghi lại tất cả nhan đề văn bản đã học,đọc. 1.Các văn bản đã học và đọc trong năm học
. HỌC KÌ I
_ Cổng trường mở ra _ Mẹ tôi.
_ Cuộc chia tay của những con búp bê. _ Những câu hát tình cảm gia đình.
193
_ Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người.
_ Những câu hát than thân. _ Những câu hát châm biếm.
_ Sơng núi nước Nam . _ Phò giá về kinh.
_ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường
trông ra. _ Bài ca Côn Sơn.
_ Sau phút chia li. _ Bánh trôi nước.
_ Qua Đèo Ngang. _ Bạn đến chơi nhà.
_ Xa ngắm thác núi Lư. _ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
_ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê. _ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.
_ Cảnh khuya. _ Rằm tháng giêng.
_ Tiếng gà trưa. _ Một thứ q của lúa non:cốm.
_ Sài Gòn tơi u. _ Mùa xn của tơi.
HỌC KÌ II.
_ Tục ngữ về thiên nhiên,lao động sản xuất.
_ Tục ngữ về con người và xã hội. _ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
_ Sự giàu đẹp của Tiếng Việt. _ Đức tính giản dị của Bác Hồ.
_ Ý nghĩa văn chương . _ Sống chết mặc bay.
_ Những trò lố hay là Va-Ren và Phan Bội
Châu. _ Ca Huế trên sông Hương .
_ Quan Âm Thị Kính.
2. Đọc lại các chú thích để nắm chắc các định nghĩa.? Các định nghĩa.
• Ca dao dân ca là tấm gương phản ánh đời sống,tâm hồn nhân dân.Nó khơng chỉ là tiếng hát
u thương,tình cảm trong mối quan hệ từng gia đình,quan hệ con người đối với quê hương,đất nước mà còn là tiếng hát than thở về những cuộc đời khổ cực,đắng cay.
• Tục ngữ: là những câu nòi dân gian thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân,được nhân dân
vận dụng vào đời sống,suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. •
Thơ trữ tình: dùng để bày tỏ bộc lộ cảm xúc nhân vật. •
Thơ thất ngơn tứ tuyệt đường luật: bài thơ gồm 4 câu:mỗi câu 5 chữ. •
Thơ thất ngơn bát cú: bài thơ gồm 8 câu:mỗi câu 7 chữ. •
Thơ lục bát : một câu 6 chữ và một câu 8 chữ. •
Thơ song thất lục bát: 2 câu 7 chữ và một câu 6 chữ,một câu 8 chữ. •
Phép tương phản và phép tăng cấp.
3.Những tình cảm,thái độ thể hiện trong bài ca dao dân ca là gì? Những tình cảm thể hiện trong bài ca dao dân ca:
_ Tình cảm gia đình _ Tình yêu quê hương đất nước con người.
Những thái độ thể hiện trong bài ca dao dân ca: _ Thái độ phản kháng,oán trách tố cáo xã hội phong kiến.
_ Thái độ phê phán những cái xấu trong xã hội.
4.Các câu tục ngữ thể hiện những kinh nghiệm thái độ của nhân dân đối vớí thiên nhiên,lao động sản xuất con người và xã hội như thế nào?
Những kinh nghiệm thái độ của nhân dân đối vớí thiên nhiên,lao động sản xuất con người và xã hội.
_ Các câu tục ngữ đã học thể hiện những kinh nghiệm về thời tiết,trồng trọt,chăn nuôi,những kinh nghiệm về đời sống.
_ Thể hiện thái độ tôn vinh giá trị con người,thái độ đề cao các phẩm chất tốt đẹp.
5.Những giá trị lớn về tư tưởng tình cảm thể hiện trong các bài thơ,đoạn thơ trữ tình của Việt Nam và Trung Quốc là gì?
_ Lòng u q hương đầt nước và hào khí chiến thắng,khát vọng thái bình thịnh trị. _ Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
_ Tố cáo chiến tranh phi nghĩa,khát khao hạnh phúc lứa đôi.
194
_ Trân trọng vả đẹp và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam,thương cảm cho thân phận chìm nổi của họ.
_ Tình yêu con người và mong mụốn mọi người đều no ấm.
Các câu 6,7,8,9 HS tự làm
.

4.Củng cố 5.Dặn dò


Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Văn bản đề nghị” SGK trang
TUẦN 30 TẬP LÀM VĂN
Bài 30 tiết 120
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị:mục đích yêu cầu,nội dung và cách làm loại văn bản
này. _ Hiểu các tình huống cần viết văn bản đề nghị.Khi nào viết văn bản đề nghị?Viết để làm gì?
_ Biết cách viết văn bản đề nghị đúng qui cách. _ Nhận ra những sai sót thường gặp khi viết văn bản.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Đọc lại các chú thích để nắm chắc các định nghĩa.? Các định nghĩa.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×