Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ - 207trang

30 phút
GV cho HS đọc các đoạn MB,TB,KB trong SGK trang 85 ,86 để rút ra cách viết bài.
HS tự nhận xét bài làm của mình và sửa lỗi chính tả.
HS tự viết thêm các cách MB,KB khác cho đề bài trên
mở rộng hiểu biết. _ Nghĩa sâu: khát vọng hiểu biết của
người nông dân c.Kết bài: câu tục ngữ ngày xưa vẫn
còn ý nghĩa đến ngày hơm nay.
3.Viết bài
Khi viết bài lời văn giải thích cần sáng sủa dể hiểu.Giữa các phần các đoạn phải
có liên kết. 4.Đọc và sửa bài
♥ Ghi nhớ : SGK trang 81 II.Luyện tập
HS tự làm bài tập
4.Củng cố 4.1 Tìm hiểu đề là làm như thế nào?
4.2 Nêu yêu cầu của các phần trong dàn bài? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Luyện tập lập luận giải thích” SGK trang
TUẦN 27 TẬP LÀM VĂN
Bài 26 tiết 107
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _Củng cố những hiểu biết về cách lập luận giải thích
_ Vận dụng những hiễu biết đó vào làm một bài văn giải thích
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Sự tương phản giữa cảnh ngồi đê và cảnh trong đình? 2.2 Tìm những chi tiết miêu tả tên quan phủ:đồ dùng,cử chỉ lời nói,thái độ lúc “đi hộ đê”

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 5 phút
30 Cho đề bài:Một nhà văn có nói “sách là
ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”Hãy giải thích nội dung đó.
1.Tìm hiểu đề và tìm ý
177
phút GV yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu
của tìm hiểu đề và tìm ý Đề yêu cầu giải thích vấn đề gì?Để giải
thích được bài văn cần có những ý gì?
GV cho HS thảo luận việc sắp sếp các ý đã tìm được theo gợi ý trong SGK
Viết đoạn văn GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của việc
viết đoạn văn HS tập viết đoạn MB ,KB
GV nhận xét góp ý Đề u cầu giải thích vai trò của sách đối
với trí tuệ con người. Giải thích nghĩa đen,nghĩa bóng của hình
ảnh “một ngọn đèn bất diệt” 2.Lập dàn bài
a. Mở bài : giới thiệu câu nói cần giải thích b.Thân bài :trình tự giải thích
_ Giải thích ý nghĩa của câu nói + Sách chứa dựng trí tuệ của con người
+ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt đưa con người ra khỏi tối tăm.
+ Sách là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.
_ Giải thích tính đúng đắn của câu nói + Những cuốn sách có giá trị ghi lại
những hiểu biết q của con người. + Những hiểu biết được sách ghi lại
không chỉ có ích cho một thời mà còn có ích cho cả mọi thời.
_ Giải thích sự vận dụng tính đúng đắn của câu nói.
+ Cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều hơn
+ Cần phải biết chọn sách hay để đọc. + Cần phải tiếp nhận ánh sáng trí tuệ
chứa dựng trong sách.
4.Củng cố 4.1 GV yêu cầu HS nhắc lại những yêu cầu của tìm hiểu đề và tìm ý
5.Dặn dò Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Những trò lố hay là Va-Ren và Phan Bội Châu” SGK trang
TUẦN 28 VĂN BẢN
Bài 27 tiết 109,110
178
NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS :hiểu được giá trị đoạn văn trong việc khắc họa sắc nét hai nhân vật Va-Ren và Phan Bội Châu,với hai tính cách đại diện cho hai lực lượng xã hội,phi nghĩa và chính nghiã.Thực dân Pháp và
nhân dân Việt Nam – hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời Pháp thuộc
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×