Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ - 207trang

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _Nắm được cách thức trong việc làm một bài văn lập luận giải thích.
_Biết được những điều cần lưu ý và bhững lỗi cần tránh trong lúc làm bài.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Sự tương phản giữa cảnh ngồi đê và cảnh trong đình? 2.2 Tìm những chi tiết miêu tả tên quan phủ:đồ dùng,cử chỉ lời nói,thái độ lúc “đi hộ đê”

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
Tìm hiểu đề và tìm ý
Đề đặt ra yêu cầu gì?
Làm thế nào để hiểu được chính xác và đầy đủ ý nghĩa câu tục ngữ?
Bài văn giải thích có nên gồm 3 phần chính giống như bài băn lập luận chứng
minh khơng?Vì sao? Có.Vì đó là bố cục thường có của một bài
văn,giúp cho bài văn mạch lạc thống nhất. Phần mở bài phải đạt yêu cầu gì?
Phần mở bài phải manbg định hướng giải thích,phải gợi nhu cầu được hiểu.
Phần thân bài phải làm nhiệm vụ gì?Nên sắp sếp những ý đã tìm được theo thứ tự
nào?
I.Các bước làm bài văn giải thích. Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ “đi
một ngày đàng học một sàng khơn”.Hãy giải thích câu tục ngữ đó.
1.Tìm hiểu đề và tìm ý
_ Đề u cầu giải thích câu tục ngữnghĩa đen,nghĩa bóng
_ Hỏi người hiểu biết hơn,đọc sách báo tra từ điển để tìm ý nghĩa câu tục
ngữ:khuyên mọi ngườii nên đi đó đi đây để mở rộng hiểu biết.
2.Lập dàn bài
a.Mở bài:giới thiệu câu tục ngữ với ý nghĩa của nó.
b.Thân bài : giải thích câu tục ngữ. _ Nghĩa đen:đi một ngày đàng sẽ học
được một sàng khơn _ Nghĩa bóng: có đi đây đi đó thì mới
176
30 phút
GV cho HS đọc các đoạn MB,TB,KB trong SGK trang 85 ,86 để rút ra cách viết bài.
HS tự nhận xét bài làm của mình và sửa lỗi chính tả.
HS tự viết thêm các cách MB,KB khác cho đề bài trên
mở rộng hiểu biết. _ Nghĩa sâu: khát vọng hiểu biết của
người nông dân c.Kết bài: câu tục ngữ ngày xưa vẫn
còn ý nghĩa đến ngày hôm nay.
3.Viết bài
Khi viết bài lời văn giải thích cần sáng sủa dể hiểu.Giữa các phần các đoạn phải
có liên kết. 4.Đọc và sửa bài
♥ Ghi nhớ : SGK trang 81 II.Luyện tập
HS tự làm bài tập
4.Củng cố 4.1 Tìm hiểu đề là làm như thế nào?
4.2 Nêu yêu cầu của các phần trong dàn bài? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Luyện tập lập luận giải thích” SGK trang
TUẦN 27 TẬP LÀM VĂN
Bài 26 tiết 107
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _Củng cố những hiểu biết về cách lập luận giải thích
_ Vận dụng những hiễu biết đó vào làm một bài văn giải thích
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×