Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ - 207trang

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Hiểu được thế nào là dùng cụm chủ - vị C-V để mở rộng câu tức dùng C-V để làm thành phần
câu hoặc thành phần cụm từ _ Nắm được các trường hợp dùng cụm C-V không đồng nhất với khái niện câu
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Nêu những nét đặc sắc của mỗi bài văn nghị luận? 2.2 Nêu đặc trưng của văn nghị luận?

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
10 phút
Tìm hiểu cách dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu.
HS đọc câu văn đã cho SGK trang 68 Tìm cụm danh từ trong câu?
“ Những tình cảm ta khơng có, những tình cảm ta sẵn có”
Phân tích cấu tạo cụm danh từ và phụ ngữ trong cụm danh từ?
Hai cụm danh từ này có từ trung tâm là danh từ “tình cảm”,phụ ngữ trước là
lượng từ những,phụ ngữ sau là cụm C-V ta khơng có ,ta sẵn có
Tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu
Tìm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong câu?
SGK trang 68 a.Chị Ba đếnlàm chủ ngữ
Tôi rất vững tâm làm phụ ngữ b.Nhân dân ta tinh thần rất hăng
háilàm vị ngữ c.Trời sinh lá sen để bao bọc cốm;trới
sinh cốm nằm ủ trong lá sen làm phụ ngữ trong cụm động từnói.
d.Cách mạng tháng tám thành cơng

I. Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu


Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường,gọi là
cụm chủ vị làm thành phần của câu hoặc cụn từ để mở rộng câu.
Ví dụ : Con mèo bạn Tuấn tặng Bố về là một tin vui.
II.Các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu
170
15 phút
làm phụ ngữ trong cụm danh từngày
Tìm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong câu BT
SGK trang 67? Các thành phần như chủ ngữ,vị ngữ và các
phụ ngữ trong cụm danh từ,cụm động từ,cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V

II.Luyện tập


Bài tập trang 67 a.Mà chỉ riêng những người chuyên môn
mới định được làm phụ ngữ trong cụm danh từ.
b.Khuôn mặt đầy đặnlàm vị ngữ c.Các cô gái vòng đỗ gánh làm phụ ngữ
trong cụm danh từ. Hiện ra từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết
khơng có mảy mai một chút bụi nào làm phụ ngữ trong cụm động từthấy.
d.Một bàn tay đập vào vailàm chủ ngữ Hắn giật mình làm phụ ngữ trong cụm
động từkhiến.
4.Củng cố 4.1 Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu?
4.2 Tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích” SGK trang
TUẦN 26 TẬP LÀM VĂN
Bài 25 tiết 104
TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : nắm được mục đích,tính chất và các yếu tố của phép lập luận giải thích
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu? 2.2 Tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15
phút Tìm hiểu nhu cầu giải thích trong cuộc sống
Trong đời sống khi nào người ta cần nhu cầu giải thích?Hãy nêu một số câu hỏi về nhu cầu
giải thích hàng ngày?

I. Mục đích và phương pháp giải thích.


171
Khi gặp những hiện tượng mới lạ,người ta có nhu cầu giải thích.Vì sao có lụt?Vì sao có
nguyệt thực? Muốn trả lời tức là giải thích các vấn đề nêu
trên thì phải làm thế nào? Đọc sách tìm hiểu,nghiên cứu tra cứu…..tức
là phải có các tri thức khoa học chuẩn xác để giải thích.
Giải thích để làm gì?
Tìm hiểu lập luận giải thích GV gọi HS đọc bài lòng khiêm tốn vá trả lời
câu hỏi. Bài văn giải thích vấn đề gì?Giải thích như
thế nào? Bài văn giải thích lòng khiêm tốn.Giải thích
bằng cách nêu ra và so sánh sự việc hiện tượng trong đời sống hàng ngày.
Hãy chọn và ghi ra vỡ những định nghĩa? “ Lòng khiêm tốn có thể coi……..khiêm tốn
là tính nhã nhặn” Đó có phải là giải thích khơng?
Đó là giải thích. Ngồi cách địng nghĩa còn cónhững cách giải
thích nào? Liệt kê các biểu hiện của lòng khiêm tốn:
_ Đưa ra các biểu hiện đối lập với lòng khiêm tốn,kiêu căng ,tự phụ,tự mãn.
_ Việc nêu ra các biểu hiện của lòng khiêm tốn,tác hại của lòng khiêm tốn và ngun nhân
của thói khơng khiêm tốn cũng là giải thích.Vì nó làm cho người đọc hiểu rõ thêm khiêm tốn là
gì. Giải thích trong văn nghị luận phải làm như
thế nào? _ Trong đời sống giải thích là làm cho
hiểu rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực.
_ Giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng đạo
lí,phẩm chất,quan hệ….cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức,trí tuệ, bồi
dưỡng tư tưởng,tình cảm cho con người
_ Người ta thường giải thích bằng cách nêu định nghĩa,kể ra các biểu hiện,so
sánh,đối chiếu với các hiện tượng khác,chỉ ra các mặt lợi hại,nguyên nhân hậu quả
cách đề phòng hoặc noi theo…..của hiện tượng hoặc vấn đề được giải thích.
_ Bài văn giải thích phải có mạch lạc,lớp lang,ngơn từ trong sáng,dể
hiểu.Khơng nên dùng những điều khơng ai
172
20 phút
Tìm vấn đề và phương pháp giải thích trong bài?
hiểu để giải thích những điều người ta chưa hiểu.
_ Muốn làm được bài văn giải thích tốt,phải học nhiều,đọc nhiều vận dụng
tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp. II.Luyện tập
Bài “lòng nhân đạo” _ Vấn đề giải thích: lòng nhân đạo
_ Phương pháp giải thích: nêu định nghĩa,biểu hiện của lòng nhân đạo,khuyên
răn nên phát huy lòng nhân đạo.
4.Củng cố 4.1 Giải thích để làm gì?
4.2 Giải thích trong văn nghị luận phải làm như thế nào? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Sống chết mặc bay” SGK trang
TUẦN 27 VĂN BẢN
Bài 26 tiết 105
SỐNG CHẾT MẶC BAY
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : hiểu được các giá trị hiện thực ,nhân đạo và những thành công nghệ thuật của truyện ngắn Sống chết mặc bay.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Giải thích để làm gì? 2.2 Giải thích trong văn nghị luận phải làm như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
Dựa vào chí thích để giới thiệu về tác giả Phạm Duy Tốn và truyện ngắn
Sống chết mặc bay Cho biết vài nét về tác giả,tác phẩm?
GV cho HS đọc và tóm tắt văn bản. Hãy tóm tắt truyện?
I.Giới thệu
_ Phạm Duy Tốn 1883- 1924 quê quán Hà Nội.
_ “Sống chết mặc bay”được xem là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn Việt Nam.
173
10 phút
10 phút
Có thể chia tác phẩm thành 3 đoạn: _ Đoạn 1:gần1giờ đêm…..khúc đê
này hỏng mất:nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân.
_ Đoạn 2: ấy lũ con dân……..Điếu này:cảnh quan phủ cùng nha lại đánh
tổ tôm trong khi “hộ đê”. _ Đoạn 3:còn lại:cảnh đê vỡ,nhân
dân lâm vào tình trạng thảm sầu Tìm hiểu văn bản
GV hướng dẫn HS tìm hiểu định nghĩa phép tương phản.
Tìm ra 2 mặt tương phản có trong truyện cảnh tượng nhân dân đang vật
lộn căng thẳng trước nguy cơ đê vỡ
cảnh quan phủ cùng nha lại,chánh tổng lao vào cuộc tổ tôm
ngay trong khi họ “đi hộ đê” GV hướng dẫn HS tìm những chi tiết
tương phản giữa hai cảnh tượng.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu nhân vật tên quan phủ
Tìm những chi tiết miêu tả tên quan phủ:đồ dùng,cử chỉ lời nói,thái độ
lúc “đi hộ đê”?

II.Đọc hiểu


1.Sự tương phản giữa cảnh ngồi đê và cảnh trong đình
Cảnh ngồi đê Cảnh trong đình
T.Gian Gần một giờ đêm
Đ.Điểm Khúc đê thắm
lâu,nguy cơ sắp vỡ Trong đình vững
chắc Quan
cành
_
Mưa tầm tảnước sơng dâng lên
caokhúc đê núng thếtrống đánh ốc
thồitiếng người xao xác gọi,nhốn
nháo căng thẳng _Mưa gió ầm ầm dân
phu rối rít,trăm họ vất vả lầm thang
_
Đèn thắp sáng trưng,nha lệ lính
tráng đi lại rộn ràng,quan phủ
cùng nha lại đành tổ tômtĩnh
mịch,trang nghiêm,đường
bệ,nguy nga. _ Say sưa đánh tổ
tôm,kẻ trên người dưới nghiêm
trang như thần như thánh
Đê vỡ Nước tràn lênh
lángxoáy thành vựcnhà trôi lúa
ngậpkẻ sống không chổ ở,kẻ chết
không chổ chôn Khơng hề lo
lắng,khơng ngừng chơi bàiqt
nạt dọa dẫm
2.Hình ảnh tên quan phủ
_ Đồ dùng: bát yến hấp đường phèn,khai khảm,tráp đồi mồi chữ nhật,trầu vàng,cau
đậu,rễ tía,ống thuốc bạc,đồng hồ vàng…quí 174
5 phút GVđịnh nghĩa,giải thích về phép tăng
cấp. _ Cảnh người dân hộ đê,phép tăng cấp
thể hiện trong cách miêu tả.Cảnh trời mưa mỗt lúc một nhiều,dồn dập.Mực
nước sông mỗt lúc một dâng cao.Âm thanh mỗi lúc một ầm ĩ,sức người mỗt
lúc một đuối.Nguy cơ mỗt lúc một đến gần và cuối cùngđê vỡ.
_ Cảnh quan lại cùng nha phủ đánh tổ tôm,phép tăng cấp gắn với bản chất vô
trách nhiệm.Mê bàikhông chứng kiến cảnh hộ đêđê vỡ.
Quát mắng bọn tay chân Phép tăng cấp làm rõ thêm tâm
lí,tính cách xấu xa của nhân vật.
Bài văn viết về hiện thực có giá trị ra sao?
Bài văn có giá trị nhân đạo như thế nào?
Bài văn sử dụng ngệ thuật gì?
phái xa hoa. _ Dáng ngồi oai vệ:cử chỉ cách nói năng
hách dịch,độc đốn, _ Người hầu khúm núm sợ sệch.
_ Say mê đánh tổ tơm. _Thái độ khi có người báo tin đê vỡ:đỗ
trách nhiệm cho cấp dưới cho dân,đoe dọa., ….và tiếp tục chơi bài cho đến khi ù to.
Vơ trách nhiệm,vơ nhân đạo.

III.Kết luận


a.Gía trị hiện thực:phản ánh sự đối lập giữa cuộc vàsinh mạng bé mọn của nhân dân với
cụôc sông xa hoa của bọn quan lại “lòng lang dạ thú”
b. Giá trị nhân đạo : thể hiện niềm cảm thương của tác giả trước cuộc sống lầm thang
của người dân và thái độ căm phẩn đối với bọn quan lại vơ trách nhiệm.
c.Gía trị nghệ thuật: vận dụng kết hợp thành công hai phép nghệ thuật tương phản và
tăng cấp.Ngôn ngữ sinh động câu văn sáng gọn.
4.Củng cố 4.1 Sự tương phản giữa cảnh ngồi đê và cảnh trong đình?
4.2 Tìm những chi tiết miêu tả tên quan phủ:đồ dùng,cử chỉ lời nói,thái độ lúc “đi hộ đê” 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Cách làm bài văn lập luận giải thích” SGK trang
TUẦN 27 TẬP LÀM VĂN
Bài 26 tiết 106
175
CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _Nắm được cách thức trong việc làm một bài văn lập luận giải thích.
_Biết được những điều cần lưu ý và bhững lỗi cần tránh trong lúc làm bài.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×