Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Mục đích và phương pháp giải thích.

Mục đích và phương pháp giải thích.

Tải bản đầy đủ - 207trang

15 phút
làm phụ ngữ trong cụm danh từngày
Tìm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong câu BT
SGK trang 67? Các thành phần như chủ ngữ,vị ngữ và các
phụ ngữ trong cụm danh từ,cụm động từ,cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C-V

II.Luyện tập


Bài tập trang 67 a.Mà chỉ riêng những người chuyên môn
mới định được làm phụ ngữ trong cụm danh từ.
b.Khn mặt đầy đặnlàm vị ngữ c.Các cơ gái vòng đỗ gánh làm phụ ngữ
trong cụm danh từ. Hiện ra từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết
khơng có mảy mai một chút bụi nào làm phụ ngữ trong cụm động từthấy.
d.Một bàn tay đập vào vailàm chủ ngữ Hắn giật mình làm phụ ngữ trong cụm
động từkhiến.
4.Củng cố 4.1 Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu?
4.2 Tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích” SGK trang
TUẦN 26 TẬP LÀM VĂN
Bài 25 tiết 104
TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : nắm được mục đích,tính chất và các yếu tố của phép lập luận giải thích
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Thế nào là dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu? 2.2 Tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15
phút Tìm hiểu nhu cầu giải thích trong cuộc sống
Trong đời sống khi nào người ta cần nhu cầu giải thích?Hãy nêu một số câu hỏi về nhu cầu
giải thích hàng ngày?

I. Mục đích và phương pháp giải thích.


171
Khi gặp những hiện tượng mới lạ,người ta có nhu cầu giải thích.Vì sao có lụt?Vì sao có
nguyệt thực? Muốn trả lời tức là giải thích các vấn đề nêu
trên thì phải làm thế nào? Đọc sách tìm hiểu,nghiên cứu tra cứu…..tức
là phải có các tri thức khoa học chuẩn xác để giải thích.
Giải thích để làm gì?
Tìm hiểu lập luận giải thích GV gọi HS đọc bài lòng khiêm tốn vá trả lời
câu hỏi. Bài văn giải thích vấn đề gì?Giải thích như
thế nào? Bài văn giải thích lòng khiêm tốn.Giải thích
bằng cách nêu ra và so sánh sự việc hiện tượng trong đời sống hàng ngày.
Hãy chọn và ghi ra vỡ những định nghĩa? “ Lòng khiêm tốn có thể coi……..khiêm tốn
là tính nhã nhặn” Đó có phải là giải thích khơng?
Đó là giải thích. Ngồi cách địng nghĩa còn cónhững cách giải
thích nào? Liệt kê các biểu hiện của lòng khiêm tốn:
_ Đưa ra các biểu hiện đối lập với lòng khiêm tốn,kiêu căng ,tự phụ,tự mãn.
_ Việc nêu ra các biểu hiện của lòng khiêm tốn,tác hại của lòng khiêm tốn và nguyên nhân
của thói khơng khiêm tốn cũng là giải thích.Vì nó làm cho người đọc hiểu rõ thêm khiêm tốn là
gì. Giải thích trong văn nghị luận phải làm như
thế nào? _ Trong đời sống giải thích là làm cho
hiểu rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực.
_ Giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng đạo
lí,phẩm chất,quan hệ….cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức,trí tuệ, bồi
dưỡng tư tưởng,tình cảm cho con người
_ Người ta thường giải thích bằng cách nêu định nghĩa,kể ra các biểu hiện,so
sánh,đối chiếu với các hiện tượng khác,chỉ ra các mặt lợi hại,nguyên nhân hậu quả
cách đề phòng hoặc noi theo…..của hiện tượng hoặc vấn đề được giải thích.
_ Bài văn giải thích phải có mạch lạc,lớp lang,ngôn từ trong sáng,dể
hiểu.Không nên dùng những điều khơng ai
172
20 phút
Tìm vấn đề và phương pháp giải thích trong bài?
hiểu để giải thích những điều người ta chưa hiểu.
_ Muốn làm được bài văn giải thích tốt,phải học nhiều,đọc nhiều vận dụng
tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp. II.Luyện tập
Bài “lòng nhân đạo” _ Vấn đề giải thích: lòng nhân đạo
_ Phương pháp giải thích: nêu định nghĩa,biểu hiện của lòng nhân đạo,khuyên
răn nên phát huy lòng nhân đạo.
4.Củng cố 4.1 Giải thích để làm gì?
4.2 Giải thích trong văn nghị luận phải làm như thế nào? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Sống chết mặc bay” SGK trang
TUẦN 27 VĂN BẢN
Bài 26 tiết 105
SỐNG CHẾT MẶC BAY
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : hiểu được các giá trị hiện thực ,nhân đạo và những thành công nghệ thuật của truyện ngắn Sống chết mặc bay.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích và phương pháp giải thích.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×