Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Luyện tập

Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 207trang

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG tt
I.Mục đích yêu cầu Giúp HS :
_ Nắm được cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động _ Thực hành được thao tác chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


2. 1 Nguồn gốc của văn chương ? 2.2 Văn chương có ý nghĩa và cơng dụng như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15 phút
Tìm hiểu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hai câu a và b SGK trang 61?
Về nội dung 2 câu có miêt tả cùng một sự việc khơng?
Hai câu miêu tả cùng một sự việc. Hai câu là câu chủ động hay câu bị
động? Điều là câu bị động.
Về hình thức hai câu có gì khác nhau? Câu a có từ “được”câu b khơng có
GV giúp HS phát hiện cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động cho câu
sau: Người ta đã hạ cánh màn điều treo ở
đầu bàn thờ ông vải tử hơm “ hóa vàng”
Câu trên có cùng một nội dung miêu tả với câu a,b khơng?
Có.Câu này là câu chủ động tương ứng với câu bị động .
Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động?
Câu chủ động Chủ thể hoạt động tác động
đối tượng của hoạt động + Đối tượng của hoạt
độngbịđược + Đối tượng của hoạt độnglược
bỏ hoặc biến chủ thể hoạt động thành bộ phận không bắt buộc.

I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động


Có hai cách chuyển đổi câu chủ động 165
20 phút GV hướng dẫn HS phân biệt câu bị
động với câu có từ “bị,được” Câu bị động phải có câu chủ động
tương ứng
Chuyển câu chủ động BT1 thành câu bị động theo hai kiểu?
Chuyển câu chủ động thành 2 câu bị động , 1 câu chứa từ bị 1 câu
chứa từ được.Cho biết sắc thái? thành câu bị động.
_ Chuyển từ cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ
bị hay được vào sau từcụm từấy. _ Chuyển từ cụm từ chỉ đối tượng
của hoạt động lên đầu câu,đồng thời lược bỏ hoặc biến từcụm từ chỉ chủ thể hoạt
động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
♥Chú ý: không phải câu nào có từ bị được điều là câu bị động.

II. Luyện tập


1 Chuyển câu chủ động thành câu bị động
a. Ngôi chùa ấy được một nhà sư vô danh xây từ thế kỉ XIII.
Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII b.Tất cả cánh cửa chùa được người ta
làm bằng gỗ lim. Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ
lim. c. Con ngựa bạch được chàng kỵ sĩ buộc
bên gốc đào. Con ngựa bạch buộc bên gốc đào
d.Một lá cờ đại được người ta dựng ở giữa sân
Một lá cờ đại dựng ở giữa sân
2 Chuyển câu chủ động thành 2 câu bị động có tứ “bị,được”
a.Em được thầy giáo phê bình Em bị thầy giáo phê bình
b.Ngơi nhà ấy đã được người ta phá đi Ngôi nhà ấy đã bị người ta phá đi
c.Sự khác biệt giữa thành thị với nông
thôn đã được trào lưu đơ thị hóa thu hẹp. Sự khác biệt giữa thành thị với nơng
thơn đã bị trào lưu đơ thị hóa thu hẹp. Các câu bị động chứa từ “được” có
hàm ý đánh giá tích cực Các câu bị động chứa từ “bị” có hàm
ý đánh giá tiêu cực
4.Củng cố 4.1 Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động?
166
4.2 GV cho VD HS thực hành. 5. Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “luyện tập viết đoạn văn chứng minh” SGK trang
TUẦN 25 TẬP LÀM VĂN
Bài 24 tiết 100
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Củng cố chắc chắn hơn những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh.
_ Biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc viết một đoạn văn chứng minh ngày càng cụ thể
II.Phương pháp và phương tiện dạy học .
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp. 1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×