Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ - 207trang

Bài 23 tiết 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Cảm nhận được qua bài văn một trong những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ là đức tính giản dị
,giản dị trong lối sống trong quan hệ.với mọi người,trong việc làm,lời nói bài viết _ Nhận ra và hiểu được nghệ thuật nghị luận của tác giả trong bài,đặc biệt là cách nêu dẫn chứng cụ
thể,tồn diện rõ ràng,kết hợp với giải thích,bình luận ngằn gọn và sâu sắc. _ Nhớ và thuộc một số câu văn hay,tiêu biểu trong bài
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15 phút
GV gọi HS đọc chú thích SGK trang và trả lời câu hỏi
Cho biết vài nét về tác giả,tác phẩm?
HS đọc và tìm hiểu chung về bài văn GV cho 2 hs đọc bài văn:yêu cầu đọc rõ
ràng mạch lạc và hiểu được tình cảm của tác giả
Bài văn nghị luận về vấn đề gì?
Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ,tác giả đã chứng minh ở những
phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?
Bữa cơm,căn nhà,việc làm quan hệ với mọi người,lời nói,bài viết.
Tìm bố cục của bài văn? Bài văn chỉ là đoạn trích nên khơng có
bố cục hồn chỉnh

I.Giới thiệu


1.Tác giả:Phạm Văn Đồng1906_ 2000 là một trong những học trò xuất sắc và là người
cộng sự gần gũi của chủ tịch Hồ Chí Minh. 2.Tác phẩm:bài “đức tính giản dị của Bác
Hồ” trích từ bài chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa khí phách của dân tộc,lương tâm của
thời đại _ diễn văn trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh1970.
3.Luận điểm: đức tính giản dị của Bác Hồ thể hiện nhất quán tong cuộc d0ời hoạt
động cách mạng và đời sống sinh hoạt hàng ngày.
158
20 phút •
Mở bài: từ đầu đến thanh bạch tuyệt đẹpsự nhất quán giữa cuộc
đời hoạt động cách mạng và cuộc sống giản dị thanh bạch ở Bác
Hồ.
• Thân bài : đoạn còn lại chứng
minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt,lối sống việc làm
Tìm hiểu những luận cứ có trong bài. Trong phần đầu tác giả đã xác định
phạm vi vấn đề cần chứng minh là gì? Bài viết khơng chỉ nói đến tính giản dị
của Bác mà “ điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa
cuộc đời hoạt động chính trị lay chuyển trời đất với đời sống vơ cùng giản dị và
khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch” Để làm rõ đức tính giản dị của Bác
Hồ, tác giả đã chứng minh ở những phương diện nào?
Những chứng cứ tác giả đưa ra để chứng minh có sức thuyết phục hay
khơng?vì sao? Chứng cứ thuyết phục vì:
• Luận cứ tồn diện
• Dẫn chứng phong phú,cụ thể,xác
thực. •
Hơn nữa tác giả là người có quan hệ gần gũi,lâu dài,gắn bó với Hồ
Chủ Tịch nên những điều tác giả nói ra là đáng tin
Bình luận của tác giả về ý nghĩa và giá trị của đức tính giản dị ở Bác Hồ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×