Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Củng cố 1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian Củng cố 5.Dặn dò

Củng cố 1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian Củng cố 5.Dặn dò

Tải bản đầy đủ - 207trang

20 phút
sức thuyết phục. c. Viết kết bài GV nêu câu hỏi HS trả lời.
Kết bài hô ứng với thân bài chưa? Kết bài cho thấy luận điểm đã được
chứng minh chưa? HS trả lời câu hỏi SGK trang 50
Sau khi làm bài xong phải đọc lại và sữa chửa.
Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước?
Dàn bài gồm mấy phần?Mỗi phần nêu lên vấn đề gì?
HS đọc hai đề bài SGK .BT xác định em sẽ làm theo các bước như thế nào?Hai
đề này có gì giống và khác so với đề văn mẫu ở trên?
_ Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện 4 bước:
+ Tìm hiểu đề và tìm ý. •
Xác định u cầu chung của đề •
Đề khẳng định điều gì. •
Tìm cách lập luận để chứng minh +Lập dàn bài.
+ Viết bài + Đọc lại và sửa chữa.
_Dàn bài
 Mở bài :nêu luận điểm cần được chứng minh.
 Thân bài : nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm đó là đúng đắn.
 Kết bài : nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh.Chú ý lời văn phần kết
bài phải hô ứng với phần mở bà Giữa các phần và các đoạn phải có phương
tiện liên kết II. Luyện tập
_ Câu tục ngữ và bài thơ đưa ra trong hai đề điều có ý nghĩa tương tự như câu “có chí thì
nên” khun nhủ con người phải quyết chí bền lòng.
HS tham khảo cách làm bài tập ở bài tham khảo SGK trang 50.
_ Hai đề trên khác nhau ở chổ: + Khi chứng minh câu “có cơng mài sắt có
ngày nên kim” cần nhấn mạnh: hễ có lòmg bền bỉ,chí quyết tâm thì việc khó như mài sắt thàmh
kim cũng có thể hồn thành.
+ Khi chứng minh bài “khơng có việc gì khó” cần chú ý: nếu khơng bền lòng thì khơng
làm được việc; còn đã quyết chí thí việc lớn lao,phi thừơng như đào núi,lấp biển cũng có thể
làm nên.
4. Củng cố 4.1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước?
156
4.2 Dàn bài gồm mấy phần?Mỗi phần nêu lên vấn đề gì? 5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Luyện tập lập luận chứng minh”SGK trang
TUẦN 23 TẬP LÀM VĂN
Bài 22 tiết 92
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : _ Củng cố cách hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh
_ Vận dụng những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn chứng minh cho một nhận định,một ý kiến một vấn đề xã hội gần gũi, quen thuộc
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước? 2.2 Dàn bài gồm mấy phần?Mỗi phần nêu lên vấn đề gì?

3. Giới thiệu bài mới T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
25 phút
GV cần làm cho HS thấy : _ Điều phải chứng minh dùng đề trong
SGK thì điều phải chứng minh là: lòng biết ơn những ngườ đã tạo ra thành quả để mình
được hưởng _ một đọa lí sống đẹp đẽ của người Việt Nam
_ Yêu cầu lập luận chứng minhđưa ra và phân tích những chứng cứ thích hợp để cho
người đọc hoặc người nghe thấy rõ điều được nêu ở đề bài là đúng là có thật
Cho đề văn SGK trang 51 I.Chuẩn bị ở nhà
1. Chuẩn bị bài văn theo các bước: tìm hiểu đề và tìm ý.lập dàn bài,viết một số
đoạn văn,đặc biệt là mở bài ,kết bàighi vào vở
2. Gợi ý SGK
II.Thực hành trên lớp GV cho HS tập viết d0oạn mở bài,kết
bài.sau đó sữa chữa và bổ sung.

4. Củng cố 5.Dặn dò


Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Đức tính giản dị của Bác Hồ”SGK trang TUẦN 24
VĂN BẢN
157
Bài 23 tiết 93
ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _ Cảm nhận được qua bài văn một trong những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ là đức tính giản dị
,giản dị trong lối sống trong quan hệ.với mọi người,trong việc làm,lời nói bài viết _ Nhận ra và hiểu được nghệ thuật nghị luận của tác giả trong bài,đặc biệt là cách nêu dẫn chứng cụ
thể,tồn diện rõ ràng,kết hợp với giải thích,bình luận ngằn gọn và sâu sắc. _ Nhớ và thuộc một số câu văn hay,tiêu biểu trong bài
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố 1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới T.gian Củng cố 5.Dặn dò

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×