Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Củng cố Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Củng cố Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ - 207trang

Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ và nêu tác dụng BT2 ?
Về mơn hóachỉ nơichốn bổ sung những thơng tin tình huống vừa có
tác dụng liên kết làm cho bài văn,đoạn văn trở nên mạch lạc rõ ràng.
2 Tác dụng của tách trạng ngữ a. Trạng ngữ “ 72 năm” chỉ thời giannhấn
mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật b. Trạng ngữ chỉ thời gian “ trong lúc tiếng
đờn vẫn khoắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt,bồn chồn” nhấn mạnh tình huống đầy
cảm xúc

4. Củng cố


4.1 Trạng ngữ có những cơng dụng nào? 4.2 Khi nào trạng ngữ được tách thành câu riêng.?
5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trứơc bài mới “Cách làm bài văn lập luận chứng minh”SGK trang
TUẦN 23 TẬP LÀM VĂN
Bài 22 tiết 90
CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
I.Mục đích u cầu
Giúp HS : _ Ơn lại những kiến thức cần thiết về tạo lập văn bản,về văn bản lập luận chứng minh để việc học
cách làm bài có cơ sở chắc chắn hơn. _ Bước đầu nắm được cach1 thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận chứng minh,nhựng
điều cần lưu ý và những lỗi cần trnh1 khi làm bài
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Trạng ngữ có những cơng dụng nào? 2.2 Khi nào trạng ngữ được tách thành câu riêng.?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15
phút Tìm hiểu đề và tìm ý
Đọc đề SGK trang 58 xác định yêu cầu chung của đề?
Đề bài khơng u cầu phân tích câu tục ngữ mà phải nhận thức chính xác tư
tưởng được chứa đựng trong câu tục ngữ và chứng minh tư tưởng đó là đúng đắn.
Muốn viết được văn chứng minh người I.Các bước làm bài văn
lập luận chứng minh
154
ta phải làm gì? Tìm hiểu kỉ đề bài,để nắm chắc nhiệm
vụ nghị luận được đặt ra trong đề đó. Câu tục ngữ khẳng định điều gì?
Ngồi những điều trong SGK HS có thể tìm những ý khác cho phù hợp.
_ Nếu hiểu “chí” có nghĩa là ý muốn
bền bỉ theo đuổi 1 việc gì tốt đẹp, và nên có nghĩa là kết quả ,là thành cơng thì có thể
nêu thêm lí lẽ : một người có thể đạt tới thành công,tới kết quả được không nếu
không theo đuổi một mục đích,một chân lí tốt đẹp nào.
_ Có thể nêu lên dẫn chứng từ tấm gương bền bỉ của những HS nghèo vượt
khó:những người lao động ,VĐV,nhà doanh nghiệp ,nhà khoa học…không chịu
lùi bước trước khó khăn thất bại. Lập dàn bài
Một bài văn nghị luận thường gồm mấy phần chính?Đó là những phần nào?
Văn bản nghị luận thường gồm 3 phần chính.MB,TB,KB.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu mục 2 SGK trang 49
Viết bài. a. GV choHS đọc MB mục 3 SGK trang
49 và trả lời câu hỏi. Khi viết MB cần có lập luận khơng?
Khi viết MB cần có lập luận Cách MB ấy có phù hợp với u cầu của
bài khơng ? Mở bài nêu lên luận điểm được chứng
minh. b. Viết thân bài GV nêu câu hỏi
Làm thế nào để đoạn đầu tiên của thân bài được liên lết với mở bài? Cần làmgì
để các đoạn sau của thân bài đươc liên kết với đoạn trước đó?
Phải có từ ngữ chuyển đoạn,tiếp nối phần mở bài: thật vậy,đúng như vậy…….
Nên viết đoạn phân tích lí lẽ như thế nào? Nên phân tích lí lẽ nào trước?Nên
nêu lí lẽ trứơc rồi phân tích hay ngựơc lại?
Viết đoạn phân tích lí trước. Viết đoạn nêu dẫn chứng như thế nào?
Nêu các dẫn chứng tiêu biểu và những người nổi tiếng,vì ai cũng biết họ nên dễ
155
20 phút
sức thuyết phục. c. Viết kết bài GV nêu câu hỏi HS trả lời.
Kết bài hô ứng với thân bài chưa? Kết bài cho thấy luận điểm đã được
chứng minh chưa? HS trả lời câu hỏi SGK trang 50
Sau khi làm bài xong phải đọc lại và sữa chửa.
Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước?
Dàn bài gồm mấy phần?Mỗi phần nêu lên vấn đề gì?
HS đọc hai đề bài SGK .BT xác định em sẽ làm theo các bước như thế nào?Hai
đề này có gì giống và khác so với đề văn mẫu ở trên?
_ Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện 4 bước:
+ Tìm hiểu đề và tìm ý. •
Xác định yêu cầu chung của đề •
Đề khẳng định điều gì. •
Tìm cách lập luận để chứng minh +Lập dàn bài.
+ Viết bài + Đọc lại và sửa chữa.
_Dàn bài
 Mở bài :nêu luận điểm cần được chứng minh.
 Thân bài : nêu lí lẽ và dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm đó là đúng đắn.
 Kết bài : nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh.Chú ý lời văn phần kết
bài phải hô ứng với phần mở bà Giữa các phần và các đoạn phải có phương
tiện liên kết II. Luyện tập
_ Câu tục ngữ và bài thơ đưa ra trong hai đề điều có ý nghĩa tương tự như câu “có chí thì
nên” khun nhủ con người phải quyết chí bền lòng.
HS tham khảo cách làm bài tập ở bài tham khảo SGK trang 50.
_ Hai đề trên khác nhau ở chổ: + Khi chứng minh câu “có cơng mài sắt có
ngày nên kim” cần nhấn mạnh: hễ có lòmg bền bỉ,chí quyết tâm thì việc khó như mài sắt thàmh
kim cũng có thể hồn thành.
+ Khi chứng minh bài “khơng có việc gì khó” cần chú ý: nếu khơng bền lòng thì khơng
làm được việc; còn đã quyết chí thí việc lớn lao,phi thừơng như đào núi,lấp biển cũng có thể
làm nên.
4. Củng cố 4.1 Bài văn lập luận chứng minh gồm mấy bước?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×