Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Luận cứ

Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Luận cứ

Tải bản đầy đủ - 207trang

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Thế nào là rút gọn câu? 2.2 Cách dùng câu rút gọn?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15 phút
GV giới thiệu về luận điểm cho HS Đọc văn bản “chống nạn thất học”
cho biết luận điểm chính? Đầu đề của bài văn có phải là luận
điểm chính khơng? Luận điểm nêu ra dưới dạng tiêu
đề bài viết,được cụ thể hóa thành câu : “cần phải cấp tốc chống nạn thất học”.
Luận điểmđó là vấn đề chủ yếu cần được giải thích và chứng minh trong
bài văn. Nó được triển khai một cách
thuyết phục do lập luận rành mạch,có hệ thống,vừa có lí lẽ,vừa có dẫn chứng
với lời văn giản dị,thiết tha kêu gọi. Luận điểm là gì?
GV giới thiệu sơ lược luận cứ Em hãy nêu ra lụân cứ trong văn
bản “chống nạn thất học”và cho biết luận cứ đóng vai trò gì?
a. Luận cứ trong MB: “ xưa kia Pháp cai trị nước ta chúng thi
hành chính sách ngu dân” b. Luận cứ ở phần TB:
_ Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc hiện nay
là nâng cao dân trí _ Những người đã biết chữ dạy
những người chưa biết chữ
I.Luận điểm,luận cứ và lập luận Mỗi bài văn nghị luận điều có luận
điểm,luận cứ và lập luận.Trong bài văn có thể có một luận điểm chính và một luận điểm phụ.
1.Luận điểm
Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng,quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức
câu khẳng địnhhay phủ địnhđược diễn đạt sáng tỏ,dễ hiểu,nhất quán
Luận điểm là linh hồn của bài viết,nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.Luận điểm
phải đúng đắn,chân thật,đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

2. Luận cứ


132
20 phút _ Những người chưa biết chữ
phải gắng sức học chio biết chữ _ Phụ nữ lại càng phải học
c.Luận cứ ở phần kết Công việc này mong anh chị em
sốt sắng giúp đỡ Các luận cứ đó đóng vai trò
ĐVĐ,GQVĐ,KTVĐ cho bài văn nghị luận.Nó có sức thuyết phục cao vì nó
đặt được vđ có ý nghĩa thgực tiễnluận cứ đầu vừa nêu ý nghĩa cấp thiết của
vđ đề ra giải pháp cụ thểluận cứ trong TB cuối cùng là lời kêu gọi động
viên. Khi làm văn nghị luận ta sử dụng luận
cứ để làm gì?
GV giới thiệu vài nét về lập luận SGK trang 19
Em hãy chỉ ra trình tự lập kuận của văn bản “chống nạn thất học”?
Bài văn nhìn từ tổng qt là bài văn nghị luận cótính chất kêu gọi,động viên
nhân dân nên lập luận đi từ thực tiễn đến giải pháp giải quyết và kết luận
bằng lời kêu gọi. Lập luận như vậy tuân hteo trật tự
gì?Có ưu điểm gì ? Trong từng phần của bài lập luận
ln kết hợp lí lẽ và dẫn chứng,có khi rất cụ thể,toàn diện như dẫn chứng về
các bịên pháp “người biết chữ dạy người khơng biết chữ”
Ưu điểm chính là tính rõ ràng mạch lạch,dễ nắn bắt cách trình bày của vấn
đề,vừa có tình vừa có lí. Lập luận là nêu vấn đề gì?
Tìm luận điểm,luận cứ và lập luận trong bài “cần tạo ra thói quen tốt
trong đời sống”Nhận xét sức thuyết phục của bài văn?
Luận cứ là lí lẽ,dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.Luận cứ phải chân thật,đúng
đắn,tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.
3.Lập luận
Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm.Lập luận phải chặt chẽ ,hợp lí thì bài
văn mới có sức thuyết phục. II.Luyện tập
133
Luận điểm,luận cứ và cách lập luận trong bài “cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống”
_ Luận điểm là tiêu đề của bài _ Luận cứ :
+ Có thói quen tốt và thói quen xấu + Có người phân biệt được thói quen xấu
nhưng vì thói quen nên khó bỏ. + Tạo nên thói quen tốt là rất khó nhưng
nhiễm thói quen xấu thì rất dễ Cách lập luận có sức thuyết phục vì đi từ
khía niệm cơ bảnthói quen tốt,thói quen xấu đến dẫn chứng sâu xa,cụ thể có ý phê
pháncác thói quen xấu tứ đó nêu lời kêu gọi động viên
4.Củng cố 4.1 Thế nào là luận điểm?
4.2 Khi làm bài nhười ta sử dụng luận cứ,lập luận để làm gì? 5. Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trước bài mới “đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghị luận” SGK trang
TUẦN 20 VĂN BẢN
Bài 19Tiết 80
ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I.Mục đích yêu cầu
Giúp HS : Làm quen với các đề văn nghị luận,biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận
II.Phương pháp và phương tiện dạy học.
_ Đàm thoại + diễn giảng _ SGK + SGV + giáo án
III.Nội dung và phương pháp lên lớp.
1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ
2.1 Thế nào là luận điểm ? 2.2 muốn puận điểm có sức thuyết phục,cần có những yếu tố nào?

3 Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng Đọc các đề văn nghị luận và trả lời câu hỏi
SGK trang Các đề văn trên có thể xem là đề bài ,đầu đề
không ?Nếu dùng làm đề văn có dược khơng? Các đề văn này cung cấpđề bài cho bài văn
nên có thể dùng làm d8ề bài,đầu đề của bài
I.Tìm hiểu đề văn nghị luận 1.Nội dung và tình chất của đề văn
nghị luận
134
văn.Thơng thường,đề bài của một bài văn thể hiện chủ đề của nó
Căn cứ vào đâu để nhận ra các đề trên là đề văn nghị luận?
Đó là một đề văn nghị luận,bởi mỗi đề văn nêu ra một khái niệm,một vấn đề lí luậnđề
1,2… một nhận định,một quan điểm,một tư tưởngđề 4,5,6,7 chỉ có dùng các thao tác nghị
luậngiải thích,phân tích,chứng ninh,bình luận thì mới giải quyết được các vấn đề trên.
Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đv việc làm văn?
Tính chất của đề văn như lời khuyên,tranh luận,giải thích có ý nghĩa định
hướng cho bài viết,chuẩn bị cho người viết thái độ,giọng điệu
Đề văn nghị luận nêu ra nội dung và tính chất gì?
Tìm hiểu đề văn “ chớ nên tự phụ” GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi SGK
trang 22 _ Đề nêu mộy tính xấu của con người và khuyên
người ta từ bỏ tính xấu đó . _ Đối tượng và phạm vi nghị luận ở đây là phân
tích cái xấu,tác hại của thói tự phụ và khuyên mọi người không nên tự phụ
_ Khuynh hướng của đề là phủ định. _ Đề này đòi hỏi người viết phải giaỉ thích rõ
thế nào là tính tự phụ,phân tích những tác hại và biểuhiện của nó,phải có thu độ phê phán và
thói tự phụ khẳng đibnh5 sự khiêm tốn. Khi tìm hiểu đề cần xác định những vấn đề
gì?
Cho đề văn “chớ nên tự phụ” Xác định luận điểm cho đề “chớ nên tự phụ”?
_ Tự phụ là một thói xấu của con ngừời . _ Mọi người nên từ bỏ thói tự phụ và hãy rèn
luyện đức tính khiêm tốn Luận điểmchính thành các luận điểm phụ:
+ Tự phụ khiến bản thân con người khơng tự biết mình.
Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vđ để bàn bạc vàđòi hỏi người
viết bày tỏ ý kiến của mình đv đề đó.Tính chất của đề như: ca ngợi,phân
tích,khun nhủphản bác…đòi hỏi bài làm phải vận dụngcác phương pháp phù
hợp. 2.Tìm hiểu đề văn nghị luận
Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là xác định đúng vấn đề,phạm vi,tính chất của
bài nghị luậnđể la,2 bài cho khỏi sai lệch II.Lập ý cho bài văn nghị luận
135
+ Tự phụ luôn đi kèm với thái độ coi thường,khinh bỉ người khác.
+ Tự phụ khiến bản thân bị mọi người chê trách và xa lánh
Tìm luận cứ cho luận điểm trên? _ Tự phụ là gì? – là đánh giá cao bản thân mình.
_ Tác hại cùa tự phụ? _ Tự phụ có hại cho ai?
_ Chọn dẫn chứng ? Xây dựng lập luận?
Có thể xây dựng lập luận theo 2 cách của SGK Lập ý cho bài văn nghị luận phải làm như thế
nào?
Hãy tìm hiểu đề và cách lập ý cho đề bài “sách lá người bạn lớn của con người”?
Lập ý cho bài văn nghị luận là xác lập luận điểm,cụ thể hóa luận điểm
chính thành các luận điểm phụ,tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn
II.Luyện tập. Tìm hiểu đề và lập ý “sách là người bạn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới Luận cứ

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×