Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Củng cố: 1 Khi nào con người có nhu cầu nghị luận? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Củng cố: 1 Khi nào con người có nhu cầu nghị luận? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ - 207trang

Hãy tìm bố cục của bài văn trên?
Sưu tầm văn nghị luận?
Văn bản sau là văn bản tự sự hay nghị luận?
 Mục đích là thuyết phục chúng ta cần luyện thói quen tốt trong đời sống.
 Bài viết đã dùng lí lẽ để giải thích thế nào là thói xấu,thế nào là thói quen tốt.
 Bài viết đã dùng dẫn chứng về các thói quen xấu hiện nay
 Bài viết đã dùng lí lẽ đễ khuyên chúng ta hãy tạo thói quen tốt
b Đã trả lơì ở câu a c Bài viết nêu vấn đề rất thực tế.
HS tự trả lời vì sao
2 Bài văn chia thành 3 phần:  MB : 2 câu đầu khái qt thói quen và
giớí thgiệu một vài thói quen tốt  TB : tiếp theo……nguy hiểm trình
bày những thói quen xấu cần loại bỏ  KB : còn lại đề ra hướng phấn đấu
của mỡi người,mỡi gia đình. 3 HS tự làm
4 Bài văn “Hai biển hồ “ là một văn bản nghị luận. Bài văn kể chuyện để nghị luận”Hai biển hồ “
có ý nghĩa tượng trưng cho hai cách sống của con người:ích kỉ và chan hòa.Bài văn nêu lên một chân
lí cuộc đời:con người phải biết chan hòa,chia sẽ với mọi người thì mới thực sự có hạnh phúc.
4. Củng cố: 4.1 Khi nào con người có nhu cầu nghị luận?
4.2 Thế nào là văn bản nghị luận ? 5. Dặn dò :
Học bài cũ,đọc soạn trước bài mới “Tục ngữ về con người và xã hội “ SGK trang
125
TUẦN 20 VĂN BẢN
Bài 19 Tiết 77
TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
I.Mục dích yêu cầu
Giúp HS : _ Hiểu được nội dung ý nghĩa và một số hình thức diễn đạt so sánh,nghĩa đen và nghĩa bóng
của những câu tục ngữ trong bài học. _ Thuộc lòng những câu tục ngữ trong văn bản.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học _ Đàm thoại + diễn giảng
_ SGK + SGV + giáo án. III.Nội dung và phương pháp lên lớp

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


2.1 Khi nào con người có nhu cầu nghị lụân? 2.2 Thế nào là văn bản nghị luận?

3. Giới thiệu bài mới


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 5 phút
30 phút
Gọi HSđọc 9 câu tục ngữ SGK trang 12?
9 câu tục ngữ trên mang ý nghĩa chung như ythế nào?
GV cho HS thảo luận nghĩa của các câu tục ngữ,giá trị và một số trường hợp
ứng dụng Cho biết nghĩa và giá trị câu tục ngữ
số 1?
Đọc câu 2 và cho biết nghĩa,câu tục ngữ muốn răng dạy điều gì?

I.Giới thiệu


Tục ngữ về con người và xã hội tồn tại dưới hình thức những lời nhận xét,lời khun nhiều bài học q giá về
cách nhìn nhận,đánh giá con người. II.Tìm hiểu văn bản
1.Nghĩa và giá trị những câu tục ngữ
Câu 1 :người quí hơn của.khẳng định và coi trọng giá trị con người.
Ứng dụng :phê phán thái độ xem người hơn của,an ủi trường hợp “của đi thay người”,đặt con
người lên mọi thứ của cải
Câu 2 :những gì thuộc hình thúc con người điều thể hiện nhân cách người đó
126
Răng và tóc biểu hiện tình trạng sức khỏe,tính tình và tư cách con người
Câu 3 nhắc nhở con người điều gì?
Thể hiện suy nghĩ giản dị,sâu sắc về việc bồi dưỡng,rèn luyện nhân cách văn
hóa
Câu 4 cho biết nghĩa đen và nghĩa bóng?
Câu 5,6 GV hướng dẫn HS khi thảo luận câu hỏi 3.
Câu 7 khuyên nhủ con người điều gì?
Câu 8 nhắc nhở con người điều gì?
Nghĩa câu 9 nhằm khẳng định điều gì?
Tìm những câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự?
“Đồn kêt,đồn kết đại đồn kết Thành cơng ,thành cơng đại thành cơng”
“Hòn đá to,hòn đá nặng Một người nhắc,nhắc khơng đặng
Hòn đá to,hòn đá nặng Nhiều người nhắc,nhắc lên đặng”
So sánh 2 câu 5,6 nêu một vài cặp có nội dung tương tự ?
Câu tục ngữ nhắc nhở con người phải biếtgiữ gìn răng tóc cho sạch sẽ.
Thể hiện cách nhìn nhận đánh giá con người :hình thức biểu hiện nội dung
Câu 3 :nhắc nhở con người trong đời sống phải học rất nhiều điều,ứng xử một cách lịch sự tế nhị,có văn
hóa
Câu 4 :_Dù đói vẫn ăn uống sạch sẽ,thơm tho _ Dù nghèo khổ thiếu thốn phải sống trong sạch
cao q,khơng làm tội lỗi xấu xa
Câu 7:_ Khun nhủ con người phải biết thương yêu người khác
_ Tục ngữ là một triết lí,là một bài học về tình cảm
Câu 8 :_ Khi hưởng thành quả phải nhớ công người gây dựng
_ Khuyên nhũ con người phải biết ơn người đi trước,biết ơn là tình cảm đẹp thể hiện tư tưởng coi
trọng công sức con người
Câu 9: một người không thể làm nên việc lớn,nhiều người họp sức lại thì có thể làm việc cao cả khẳng
định sức mạnh đoàn kết
2.So sánh 2 câu 5 và 6 _ “Khơng thầy đố mày làm nên”khẳng định vai trò
quan trọng công ơn to lớn của thầy,phải biết trọng
127
Các câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình thức nào?Nêu đối tượng trong từng câu và
tác dụng? _Câu 1 :mặt người với mặt của = khẳng
định sự quí giá của con người _Câu 6 : nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc học bạn _Câu 7 : nhấn mạnh đối tượng cần
thương yêu:hãy thương yêu đồng loại như bản thân
Câu 8,9 diễn đạt bằng biện pháp gì?Tìm những ghình ảnh có trong câu 8,9 ?
_Câu 8:những hình ảnh ẩn dụ “quả,thành quả,ăn “= hưởng thụ .Những hình ảnh ấy
giúp cho sự diễn đạt giản dị ,dể hiểu,súc tích thâm thúy về lòng biết ơn
_Câu 9 :nói về con người và cuộc sống.Cách nói đối lập vừa phủ định sự lẻ
loi vừa khẳng định sức mạnh của sự đồn kết
Tìm những câu có từ nhiều nghĩa? _Câu 2,3,4,8,9
+ Thầy: người thầy,sách vở,bất cứ ai dạy mình
+ Gói,mở :đóng mở một vật,kết ,mở lời trong giao tiếp.
+ Qủa :trái cây,kết quả công việc,sản phẩm cuối cùng.
+ Non: núi,việc lớn,thành công lớn Cho biết các câu tục ngữ diễn đạt bằng
hình thức nào? thầy.
_”Học thầy khơng tày học bạn” học ở bạn là một cách học bổ ích và bạn gần gũi dể trao đổi học tập.
Hai câu tưởng chừng mâu thuẫn nhau nhưng thực ra bổ sung ý nghĩa cho nhau .Hai câu khẵng định hai
vấn đề khác nhau _ Tục ngữ có nhiều trường hợp tương tự
+Máu chảy ruột mềm + Bán anh em xa mua láng giềng gần
+ Có mình thì giữ + Sẩy đàn tan nghé
3.Những đặc điểm trong tục ngữ
_ Câu 1,6,7 diễn đạt bằng hình thức so sánh _ Câu 8,9 diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ
_ Câu 2,3,4,5,8,9 sử dụng từ và câu có nhiều nghĩa III.Kết luận
Ghi nhớ SGK trang 13
128
4.Củng cố:
4.1 Tục ngữ về con người và xã hội cho ta biết điều gì? 4.2 So sánh hai câu 5,6?
5.Dặn dò
Học bài cũ.Đọc soạn trước bài mới”Rút gọn câu “ SGKI trang
TUẦN 20 TIẾNG VIỆT
Bài 19Tiết 78
RÚT GỌN CÂU
I.Mục đích yêu cầu Giúp HS
_ Nắm được cách rút gọn câu _ Hiểu được tác dụng của câu rút gọn.
II.Phương pháp và phương tiện dạy học _ Đàm thoại + diễn giảng
_ SGK + SGV + giao1 an1 III.Nội dung và phương pháp lên lớp

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: 1 Khi nào con người có nhu cầu nghị luận? Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×