Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm Các bước làm bài

Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm Các bước làm bài

Tải bản đầy đủ - 207trang

T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng
10 phút
10 phút
10 phút
11 phút
Đọc đoạn văn 5,6,7,9 ,12 và các văn bản trữ tình khác.
Hãy cho biết văn bản miêu tả và văn bản biểu cảm khác nhau như thế
nào?
Đọc lại văn bản “ kẹo mầm” và cho biết văn biểu cảm khác văn tự sự ở
điểm nào?
Tự sự và miêu tả đóng vai trò gì? Chúng thực hiện nhiệm vụ biểu cảm
gì?
Bài “ cảm nghĩ mùa xuân” em sẽ thực hiện bài làm qua những bước
nào?Tìm ý và sắp sếp ý như thế nào?
GV cho HS tìm ý sắp sếp ý trực tiếp qua bài cảm nghĩ mùa xuân.Sau đó
đọc lên GV nhận xét Bài văn biểu cảm thường sử dụng
biện pháp tu từ nào?Người ta nói ngơn ngữ biểu cảm gần với thơ, em
có đống ý khơng?Vì sao?

1. Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm.


_ Văn bản miêu tả nhằm tái hiện lại đối tượng người vật, cảnh vật, sao cho người ta cảm nhận
được nó. _ Văn biểu cảm miêu tả đối tượng nhằm mượn
những đặc điểm, phẩm chất của nó mà nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Do đặc điểm này văn
bản biểu cảm thường nói lên biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa.

2. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm.


_ Văn tự sự nhằm kể lại một chuyện sự việc có đầu có đi, có ngun nhân, có diễn biến, kết
quả. _ Văn bản biểu cảm, tự sự chỉ làm nền để nói
lên cảm xúc qua sự việc.Do đó tự sự trong văn bản biểu cảm thường nhớ lại những sự việc trong
quá khứ, những sự việc để lạu ấn tượng sâu đậm, chứ không cần đi sâu vào nguyên nhân kết quả.

3. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm


_ Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm giá đỡ cho tác giả bộc lộ tình cảm,
cảm xúc. _ Thiếu tự sự, miêu tả tình cảm mơ hồ khơng
cụ thể bởi vì tình cảm, cảm xúc của con người nảy sinh từ sự việc cảnh vật cụ thể.

4. Các bước làm bài


_ Tìm hiểu đề và tìm ý _ Lập dàn bài.
_ Viết thành bài văn biểu cảm.
101
HS thống kê lại các biện pháp tu từ mà tác giả đã dùng và nêu tác dụng
biểu cảm của nó Từ đó em có thể chứng minh ngơn
ngữ văn biểu cảm gần với thơ và giải thích lí do.
4 Củng cố : 2 phút 4.1. Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm
4.2. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm 4.3. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
5. Dặn dò:1 phút Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Ôn tập tác phẩm trữ tình” SGK trang
TUẦN 16 TIẾNG VIỆT
Bài 15,16,17Tiết 67,68
ƠN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH
I . Mục đích u cầu :
Giúp HS : _ Bước đầu nắm được khái niệm trữ tình và một số đặc điểm nghệ thuật phổ biến của tác phẩm trữ
tình, thơ trữ tình. _ Củng cố những kiến thức cơ bản và duyệt lại một số kĩ năng cơ bản đã được cung cấp và rèn luyện
trong đó cần đặc biệt lưu ý tiếp cận một số tác phẩm trữ tình. II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giới thiệu bài mới.1 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm Các bước làm bài

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×