Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Hình ảnh người bà và tình cảm bà cháu _ Tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo. Ổn định lớp : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. Giới thiệu bài mới.1 phút

Hình ảnh người bà và tình cảm bà cháu _ Tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo. Ổn định lớp : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. Giới thiệu bài mới.1 phút

Tải bản đầy đủ - 207trang

20 phút
10 phút
Qua đó bài thơ đã biểu hiện tình cảm gì của tác giả?
Hình ảnh người bà như thế nào?
Em hãy nhận xét tình cảm bà cháu? Trong câu thơ có câu được lặp lại
nhiều lần? Tác dụng của lần lặp lại? được quần áo mới từ tiền bán gà, mong ước ấy đi cả
vào giấc ngủ
 Qua những kỉ niệm được gợi lại, tác giả đã biểu lộ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm
trân trọng, u q đối với bà.

2. Hình ảnh người bà và tình cảm bà cháu _ Tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo.


_ Dành trọn vẹn tình yêu thương, chăm lo cho cháu.
_ Bảo ban nhắc nhở cháu.  Tình bà cháu sâu nặng, thiết tha.

3. Nghệ thuật.


_ Câu thơ “ tiếng gà trưa” được lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ có tác dụng nhấn mạnh cảm xúc của nhân
vật trữ tình.
_ Khổ 4 được kéo dài ra nhằm thể hịên sự sâu sắc thắm thiết của bà cháu.

III. Kết luận


Tiếng gà trưa đã gợi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm
sâu sắc thêm tình quê hương đất nước. Bài thơ theo thể thơ 5 tiếng có cách diễn đạt tình
cảm tự nhiên và nhiều hình ảnh bình dị,chân thực.
4 Củng cố : 2 phút 4.1 Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí người chiến sĩ những hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi
thơ? 4.2. Hình ảnh người bà như thế nào?
4.3. Trong câu thơ có câu được lặp lại nhiều lần? Tác dụng của lần lặp lại? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Điệp ngữ” SGK trang
TUẦN 14 TIẾNG VIỆT
Bài 13 Tiết 55
ĐIỆP NGỮ
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Hiểu thế nào là điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ.
_ Biết sử dụng điệp ngữ khi cần thiết.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp
92

1. Ổn định lớp : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút.


2.1 Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí người chiến sĩ những hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ?
2.2. Hình ảnh người bà như thế nào? 2.3. Trong câu thơ có câu được lặp lại nhiều lần? Tác dụng của lần lặp lại?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
15 phút
10 phút
Tìm hiểu thế nào là điệp ngữ và tác dụng của nó.
GV cho HS đọc các ví dụ SGK Tìm các từ ngữ lặp lại khổ thơ đầu và
khổ thơ cuối bài thơ “ tiếng gà trưa”?
Nghe 3 lần Vì 4 lần
GV dẫn thêm ví dụ : Đồn kết, đồn kết đại đồn kết.
Thành cơng, thành cơng đại thành cơng.
Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua. Và những người thi đua là những
người yêu nước nhất. Hồ Chí Minh
Cách lặp lại từ ngữ có tác dụng gì ?
Bài tiếng gà trưa : nhấn mạnh cảm giác khi nghe tiếng gà trưa, nguyen nhân
chiến đấu của người chiến sĩ. Các ví dụ : nhấn mạnh, làm nổi bật ý.
Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
Tìm các dạng của điệp ngữ. GV cho HS đọc các ví dụ SGK trang 152.
Hướng dẫn HS rút ra nhận xét ở khổ thơ đầu của bài “ tiếng gà trưa” : điệp
ngữ ngắt quãng. Ví dụ a là điệp ngữ nối tiếp
Ví dụ b là điệp ngữ chuyển tiếp điệp ngjữ vòng .
Điệp ngữ có mấy dạng ? I. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ.
Khi nói hoặcviết, người tacó thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ, gây cảm xúc mạnh.Cách lặp lại như
vậy gọi là phép điệp ngữ. Từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ.
Ví dụ :
Đồn kết, đồn kết đại đồn kết. Thành cơng, thành cơng đại thành cơng.

II. Các dạng điệp ngữ


Điệp ngữ có nhiều dạng : _ Điệp ngữ cách qng
Ví dụ :
93
10 phút
Tìm điệp ngữ và cho biết tác dụng?
Tìm điệp ngữ và cho biết nó thuộc dạng nào ?
Tác dụng biểu cảm của từ ngữ bài tập 3?
Nhớ sơn lâm bóng cả cây già Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn
thét núi. Với khi thét khúc trường ca dữ dội.
Ta bước chân lên dõng dạc đường hồng. _ Điệp ngữ nối tiếp
Ví dụ : Đồn kết, đồn kết đại đồn kết.
Thành cơng, thành cơng đại thành cơng. _ Điệp ngữ chuyển tiếp
Ví dụ : Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai dầu hơn ai.

III. Luyện tập 1 Điệp ngữ và tác dụng.


a. Một dân tộc đã gan góc Dân tộc đó.
Tác dụng : nhấn mạnh chủ quyền tự do độc lập của dân tộc ta.
b. Trông thấy Tác dụng : nỗi lo ước mơ của người nông
dân cấy, hoạt động lao động của người nông dân.
2 Điệp ngữ Xa nhau cách quãng
Một giấc mơ nối tiếp 3 a. Khơng có tác dụng biểu cảm
b. Lược bỏ các từ ngữ trùng lặp không cần thiết
4 Củng cố : 2 phút 4.1 Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
4.2. Điệp ngữ có mấy dạng ? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học” SGK trang
TUẦN 14 TIẾNG VIỆT
Bài 13 Tiết 56
LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : 94
_ Củng cố kiến thức về cách làm bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học. _ Luyện tập phát biểu miệng trước tập thể, bày tỏ cảm xúc suy nghĩ về tác phẩm văn học.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
2.2. Điệp ngữ có mấy dạng ? 3. Giới thiệu bài mới.1 phút
T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 10
phút
25 phút
GV kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của HS
GV cho HS tập nói theo đề bài GV theo dõi
Cho một số HS phát biểu trước lớp GV nhận xét, đánh giá

I. Chuẩn bị ở nhà.


Cho đề bài : phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Hồ Chí Minh : Rằm thàng giêng,
cảnh khuya. II. Thực hành trên lớp.
Dàn bài :
a. Mở bài : giới thiệu bài thơ và cảm nghĩ chung của em.
b. Thân bài : Nêu cảm nghĩ của em. _ Cảm nhận, tưởng tượng về hình tượng
thơ trong tác phẩm _ Cảm nghĩ về từng chi tiết theo thứ tự
trước sau _ Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ.
c. Kết bài : tình cảm của em đối với bài thơ.
4 Củng cố : 2 phút 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Một thứ quà của lúa non : cốm” SGK trang
TUẦN 15 VĂN BẢN
Bài 13, 14Tiết 57
MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON : CỐM
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Cảm nhận được phong vị đặc sắc, nét đẹp văn hóa một thứ quà độc đáo và giản dị của dân tộc.
95
_ Thấy và chỉ ra được sự tinh tế, nhẹ nhàng mà sâu sắc trong lối văn tùy bút của Thạch Lam.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút.

3. Giới thiệu bài mới.1 phút


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 10
phút
5 phút
5 phút Hướng dẫn HS tìm hiểu Thạch Lam và
thể loại tùy bút.
Đọc và tìm hiểu chung về bài văn Bài văn có thể phân thành mấy đoạn,
nội dung của mỗi đoạn?
Tác giả đã mở đầu bài viết về cốm bằng những hình ảnh ,chi tiết nào?
Những cảm giác, ấn tượng nào của tác giả tạo nên tính biểu cảm cho đoạn
văn?
Nhưng để có hạt cốm còn cần đến điều I. Giới thiệu
_ Thạch Lam 1910 – 1942 sinh tại Hà Nội tên thật là Nguyện Tường Lân là nhà văn
nổi tiếng. Ơng có sở trường về truyện ngắn và khai thác cảm giác con người.
_ Tùy bút là một thể loại văn nghi chép những hình ảnh sự việc mà nhà văn quan
sát,chứng kiến .Nhưng tùy bút thiên vè biểu cảm,thể hiện cảm xúc ,suy nghĩ của tác giả
trước hiện tượng và vấn đề của đời sống II. Bố cục
_ Đoạn 1: Từ đầu đến “chiếc thuyền rồng” từ hương thơm của lúa non gợi nhớ đến cốm
những tinh túy của thiên nhiên và sự khéo léo của con người
_ Đoạn 2: “cốm là thứ quà riêng biệt ……. kín đáo và nhã nhặn”; phát hiện và ca ngợi giá trị
của cốm _ Đoạn3: phần cònlại : bàn về sự hưởng
thức cốm III. Phân tích
1.Hương thơm của lúa non gợi nhớ đến cồm _ Hương thơm của lá sen trong làn gió mùa hạ
lướt qua vừng sen của mặt hồ - gợi nhắc đến hương vị của cốm
_ Tác giả huy động nhiều cảm giác để cảm nhậnvề đối tượng ,đặc biệt là khứu giác để cảm
nhận hương tơm thanh khiết củacánh đồng lúa
96
10 phút
5 phút
gì ? Để có hạt cốm còn cần đến công sức và
sự khéo léo của con người Thạch Lam không miêu tả kỉ thuật hay
công việc làm cốm .Mà chỉ cho biết đó là cả một nghệ thuật với “ một loạt cách
chế biến”.Tác giả tập trung miêu tả những cơ hàng cốm làng vòng với dấu
hiệu đặc biệt là đòn gánh ….. Cốm có giá trị đặc sắc gì?
Tác giả nhận xét như thế nào về tục lệ dùng hồng ,làm đồ siêu tết của nhan
dân ta?
Sự hòa hợp tương ứng ấy được phân tích trên những phương diện nào ?
Tác giả bình luận ,phê phán thói chuộng ngoại ,bắt trước người ngồi
những kẻ giàu có ,vơ học ,khơng biết hưởng thức và trân trọng những sản vật
cao quý kín đáo và nhã nhặn của truyền thống dân tộc ta
Tác giả bàn về sự hưởng thức cốm như thế nào?
2.Ca ngợi giá trị của cốm
_ Cốm thứ quà riêng biệt của đất nước ,thức dâng của những cánh đồng lúa,mang trong
hương vị tất cả cái mộc mạc ,giản dị và thanh khiết
_ Dùng cốm làm lễ vật siêu tết thật thích hợp và có ý vị sâu xa .Thứ lễ vật ấy sánh cùng
quả hồng – hòa hợp ,tốt đối – biểu trưng cho sự gắn bó ,hài hòa trong tình dun đơi lứa
+ Màu sắc : sắc của hồng – màu ngọc lựu già và cốm – màu ngọc thạch
+ Hương vị : thanh đạm ,ngọt sắc

3. Sự hưởng thức cốm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh người bà và tình cảm bà cháu _ Tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo. Ổn định lớp : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. Giới thiệu bài mới.1 phút

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×