Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Các dạng điệp ngữ Luyện tập 1 Điệp ngữ và tác dụng.

Các dạng điệp ngữ Luyện tập 1 Điệp ngữ và tác dụng.

Tải bản đầy đủ - 207trang

1. Ổn định lớp : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút.


2.1 Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí người chiến sĩ những hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ?
2.2. Hình ảnh người bà như thế nào? 2.3. Trong câu thơ có câu được lặp lại nhiều lần? Tác dụng của lần lặp lại?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
15 phút
10 phút
Tìm hiểu thế nào là điệp ngữ và tác dụng của nó.
GV cho HS đọc các ví dụ SGK Tìm các từ ngữ lặp lại khổ thơ đầu và
khổ thơ cuối bài thơ “ tiếng gà trưa”?
Nghe 3 lần Vì 4 lần
GV dẫn thêm ví dụ : Đồn kết, đồn kết đại đồn kết.
Thành công, thành công đại thành công.
Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua. Và những người thi đua là những
người yêu nước nhất. Hồ Chí Minh
Cách lặp lại từ ngữ có tác dụng gì ?
Bài tiếng gà trưa : nhấn mạnh cảm giác khi nghe tiếng gà trưa, nguyen nhân
chiến đấu của người chiến sĩ. Các ví dụ : nhấn mạnh, làm nổi bật ý.
Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
Tìm các dạng của điệp ngữ. GV cho HS đọc các ví dụ SGK trang 152.
Hướng dẫn HS rút ra nhận xét ở khổ thơ đầu của bài “ tiếng gà trưa” : điệp
ngữ ngắt quãng. Ví dụ a là điệp ngữ nối tiếp
Ví dụ b là điệp ngữ chuyển tiếp điệp ngjữ vòng .
Điệp ngữ có mấy dạng ? I. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ.
Khi nói hoặcviết, người tacó thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ, gây cảm xúc mạnh.Cách lặp lại như
vậy gọi là phép điệp ngữ. Từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ.
Ví dụ :
Đồn kết, đồn kết đại đồn kết. Thành công, thành công đại thành công.

II. Các dạng điệp ngữ


Điệp ngữ có nhiều dạng : _ Điệp ngữ cách qng
Ví dụ :
93
10 phút
Tìm điệp ngữ và cho biết tác dụng?
Tìm điệp ngữ và cho biết nó thuộc dạng nào ?
Tác dụng biểu cảm của từ ngữ bài tập 3?
Nhớ sơn lâm bóng cả cây già Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn
thét núi. Với khi thét khúc trường ca dữ dội.
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng. _ Điệp ngữ nối tiếp
Ví dụ : Đồn kết, đồn kết đại đồn kết.
Thành cơng, thành cơng đại thành cơng. _ Điệp ngữ chuyển tiếp
Ví dụ : Cùng trơng lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai dầu hơn ai.

III. Luyện tập 1 Điệp ngữ và tác dụng.


a. Một dân tộc đã gan góc Dân tộc đó.
Tác dụng : nhấn mạnh chủ quyền tự do độc lập của dân tộc ta.
b. Trông thấy Tác dụng : nỗi lo ước mơ của người nông
dân cấy, hoạt động lao động của người nông dân.
2 Điệp ngữ Xa nhau cách quãng
Một giấc mơ nối tiếp 3 a. Khơng có tác dụng biểu cảm
b. Lược bỏ các từ ngữ trùng lặp không cần thiết
4 Củng cố : 2 phút 4.1 Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
4.2. Điệp ngữ có mấy dạng ? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học” SGK trang
TUẦN 14 TIẾNG VIỆT
Bài 13 Tiết 56
LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : 94
_ Củng cố kiến thức về cách làm bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học. _ Luyện tập phát biểu miệng trước tập thể, bày tỏ cảm xúc suy nghĩ về tác phẩm văn học.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Thế nào là điệp ngữ ? Điệp ngữ có tác dụng như thế nào?
2.2. Điệp ngữ có mấy dạng ? 3. Giới thiệu bài mới.1 phút
T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 10
phút
25 phút
GV kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của HS
GV cho HS tập nói theo đề bài GV theo dõi
Cho một số HS phát biểu trước lớp GV nhận xét, đánh giá

I. Chuẩn bị ở nhà.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dạng điệp ngữ Luyện tập 1 Điệp ngữ và tác dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×