Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Thế nào là thành ngữ. Sử dụng thành ngữ Luyện tập .

Thế nào là thành ngữ. Sử dụng thành ngữ Luyện tập .

Tải bản đầy đủ - 207trang

Hai bài thơ thơ sáng tác vào thời kì kháng chiến đầy khó khăn  sự bình tĩnh,lạc quan
của Bác rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên ung dung lạc quan khi bàn bạc việc
quân.
Mặc dù ngày đêm lo nghĩ việc nước,bận bịu việc quân nhưng tâm hồn Bác vẫn hòa nhập
với cảnh thiên nhiên tươi đẹp.Qua đó thể hiện phong thái ung dung,lạc quan của vị lãnh tụ
kính yêu. IV. Kết luận
Ghi nhớ SGK trang 143
4 Củng cố : 2 phút 4.1 Tác giả so sánh tiếng suối như thế nào?Tác dụng của cách so sánh đó?
4.2 “ Kim dạ ngun tiêu nguyệt chính viên” trên bầu trời cao rộng xuất hiện hình ảnh gì?Hình ảnh đó như thế nào?
4.3 Phong thái của Bác như thế nào? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Thành ngữ” SGK trang 143
TUẦN 12 TIẾNG VIỆT
Bài 11 Tiết 48
THÀNH NGỮ
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Hiểu được đặc điểm về cấu tạo và ý nghĩa của thành ngữ.
_ Tăng thêm vốn thành ngữ,có ý thức sử dụng thành ngữ trong giao tiếp
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Tác giả so sánh tiếng suối như thế nào?Tác dụng của cách so sánh đó?
2.2 “ Kim dạ ngun tiêu nguyệt chính viên” trên bầu trời cao rộng xuất hiện hình ảnh gì? Hình ảnh đó như thế nào?
2.3 Phong thái của Bác như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
20 phút
GV gọi HS đọc mục 1 SGK trang 143 tìm hiểu thấ nào là thành ngữ.Chú ý
cụm từ : lên thác xuống ghềnh. Có thể thay vài từ trong cụm từ này
khơng?Có thể xen vào từ khác được khơng?Có thể thay đổi vị trí trong

I. Thế nào là thành ngữ.


86
5 phút
cụm từ được khơng ?
Khơng thể.
Thành ngữ có cấu tạo như thế nào?
Nói chung là cố định nhưng cũng có một số trường hợp thành ngữ có biến
đổi.
Thành ngữ “ lên thác xuống ghềnh” có nghĩa là gì?
_ Thác : chổ nước chảy dốc xuống từ trên núi cao.
_ Ghềnh : vũng sâu có nước xốy mạnh.
 Chỉ sự vất vả khó nhọc nghĩa tìm ẩn.
:Tham sống sợ chết nghĩa là gì”?  Nhát gan.
Nghĩa của thành ngữ được hiểu như thế nào?
Phân biệt các thành ngữ sau,thành ngữ nào có nghĩa trực tiếp,thành ngữ
nào có nghĩa bóng?
Nghĩa đen. Tham sống sợ chết.
Bùn lầy nước động Mưa to gió lớn
Mẹ góa con cơi Năm châu bốn biển
Nghĩa hàm ẩn Ruột để ngồi da
Lòng lang dạ thú Rán sành ra mỡ
Khẩu phật tâm xà
GV yêu cầu HS đọc và trả lời yêu cầu mục 1 SGK trang 144.
Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ?
Bảy nổi ba chìm vị ngữ. Tối lửa tắt đèn  làm phụ ngữ của
_ Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định,biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
Chú ý : Tuy nhiên một số trường hợp thành ngữ có
biến đổi đơi chút. Ví dụ :
Đứng núi này trơng núi nọ.  Đứng núi này trông núi khác.
_ Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó.
Ví dụ : Tham sống sợ chết.
_ Đa số các thành ngữ được tạo thành thông
qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ so sánh.
Ví dụ : Ruột để ngoài da.

II. Sử dụng thành ngữ


87
10 phút
danh từ “ khi” Thành ngữ đảm nhận chức vụ gì trong
câu?
Việc sử dụng các thành ngữ trên có tác dụng gì?
Có tính hình tượng và biểu cảm cao.
So sánh “bảy nổi ba chìm” với long đong phiêu bạc. “Tối lửa tắt đèn” với
khó khăn hoạn nạn?
Thành ngữ ngắn gọn và hàm xúc và hay hơn.
Tìm và giải thích các thành ngữ?
Thêm yếu tố còn thiếu bài tập 4145?
_ Thành ngữ có thể làm chủ ngữ vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ , cụm
động từ.
_ Thành ngữ ngắn gọn,hàm xúc có tính hình tượng,tính biểu cảm cao.

III. Luyện tập .


1 145 Giải thích các thành ngữ. a. Sơn hào hải vị:
_ Sơn hào là món ăn q lấy từ động vật rừng như : chân gấu,lộc nhung gạc non của con
hưu _ Hải vị là nóm ăn q lấy tử biện như bào
ngư,hải sâm  món ăn sang trọng Nem cơng chả phượng: món ăn sang trọng.
b. Khỏe như voi :có sức khỏe tốt. Tứ cố vô thân : thành ngữ gốc Hán
_ Tứ : bốn phương , cố : quay đầu lại nhìn _ Vơ thân : khơng có người thân.
 Chỉ người đơn độc không nơi nương tựa.
2145 GV hướng dẫn HS kể chuyện. 4145 Thêm yếu tố còn thiếu
Lời ăn tiếng nói Một nắng hai sương
Ngày lành tháng tốt No cơm ắm áo
Bách chiến bách thắng Sinh cơ lập nghiệp
4 Củng cố : 2 phút 4.1 Thành ngữ có cấu tạo như thế nào?
4.2 Nghĩa của thành ngữ được hiểu như thế nào? 4.3 Thành ngữ đảm nhận chức vụ gì trong câu?
5. Dặn dò:1 phút Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Cách làm văn bản biểu cảm về tác phẩm văn học”
SGK trang 146
88
TUẦN 12 TẬP LÀM VĂN
Bài 11 Tiết 40
CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
I . Mục đích u cầu :
Giúp HS : _ Biết trình bày cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
_ Tập trình bày cảm nghĩ về một số tác phẩm văn học trong chương trình.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Thành ngữ có cấu tạo như thế nào?
2.2 Nghĩa của thành ngữ được hiểu như thế nào? 2.3 Thành ngữ đảm nhận chức vụ gì trong câu?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thế nào là thành ngữ. Sử dụng thành ngữ Luyện tập .

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×