Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Giới thiệu. Bố cục. Đọc hiểu. 1. Các phương thức diễn đạt ở mỗi phần

Giới thiệu. Bố cục. Đọc hiểu. 1. Các phương thức diễn đạt ở mỗi phần

Tải bản đầy đủ - 207trang

TUẦN 11 VĂN BẢN
Bài 11 Tiết 41
BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ
Mao ốc vị thu phong sở phá ca Đỗ Phủ
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Cảm nhận được tinh thần nhân đạo và lòng vị tha cao cả của nhà thơ Đỗ Phủ.
_ Bước đầu thấy được vị trí và ý nghĩa của những yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ trữ tình.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Nhắc lại các bước làm văn biểu cảm.

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
5 phút
5 phút GV gọi HS đọc SGK trang 132 phần tiểu
dẫn. Em hãt cho biết vài nét về tác giả Đỗ
Phủ?
GV gọi HS đọc bài thơ và giới thiệu về bài thơ?
Bài thơ chia theo bố cục mấy phần?
Ngồi ra bài thơ còn có thể chia bố cục làm 2 phần.Phần đầu 18 câu phần
sau 5 câu .18 câu đầu tạo nên nền tảng

I. Giới thiệu.


_ Đỗ Phủ 712 – 770 là nhà thơ nổi tiếng đời Đường của Trung Quốc , tự là Tử Mĩ hiệu Thiếu
Lăng,quê ở tỉnh Hà Nam.
_ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá”được viết theo loại cổ thể,là bài thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ.

II. Bố cục.


_ Phần 1 : từ đầu đến vào mương sa : tả cảnh gió thu cuốn các mấy lớp tranh của tác giả.
_ Phần 2 : “ trẻ con thôn Nam ……….lòng ấm ức” : kể việc trẻ con cắp tranh đi tuốt vào lũy tre.
_ Phần 3 : “ giây lát …….sao cho trót” : tả nỗi khổ của gia đình Đỗ Phủ trong đêm mưa.
_ Phần 4 : “Ước nhà rộng………..chết rét cũng được” : biểu hiện ước mơ cao cả của nhà thơ.
78
10 phút
7 phút
7 phút vững chắc cho ước mơ cao cả,tư tưởng
nhân đạo sâu sắc được thể hiện trực tiếp ở cuối bài.
GV hướng dẫn HS phát hiện trong bài có 3 đoạn điều 5 câu.Đây là hiện tượng
hiếm thấy trong thơ cổ thể Trung Quốc. Hầu hết các câu trong đoạn thơ cuối
điều dài hơn 7 chữ. hiện tượng hiếm thấy trong thơ cổ thể Trung Quốc.
 Nhà thơ khơng bị cơng thức gò bó.Mỗi đoạn cần bao nhiêu câu,mỗi đoạn
cần bao nhiêu chữ gieo vần trắc hay vần bằng và gieo như thế nào…tất cả điều do
nhu cầu diễn đạt quyết định.
Phần 1 : miêu tả thế gió mạnh  cuốn bay hết lớp tranh này đến lớp tranh
kháctranh bay theo gió qua bên kia sơngrải rác khó mà thu lại.
Phần 1 tác giả sử dụng phương thức nào?
Thái độ nhà thơ ra sao khi bị cướp giật?
Phần 2 : nhà thơ tức giận trước hành động cướp giật các lớp tranh của lũ trẻ
con thơn Nam.  “ Quay về chống gậy lòng ấm ức”
Phần 2 tác giả sử dụng phương thức nào?
Khi mái nhà tranh bị cuốn gia đình tác giả sống ra sao?
Phần 3 : miêu tả tình trạng khốn khổ của Đỗ Phủ khi nhà bị phá nát lại bị mưa
suốt đêm tình cảnh ảm đạm của nhà thơ
Sau khi trãi qua đêm mưa nhà thơ có ước gì khơng ?
Phần 4 : nhà thơ nghĩ đến loạn loạn An – Sử ao ước có cuộc sống thanh
bình.
Nỗi khổ nào của nhà thơ được đề cập trong bài?
Gỉa sử bài thơ khơng có 5 dòng thơ

II. Đọc hiểu. 1. Các phương thức diễn đạt ở mỗi phần


trong bài thơ.
_ Phần 1 : miêu tả kết hợp tự sự.
_ Phần 2: tự sự kết hợp miêu tả
_ Phần 3 : miêu tả kết hợp biểu cảm
_ Phần 4 : biểu cảm trực tiếp.

2. Nỗi khổ của nhà thơ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu. Bố cục. Đọc hiểu. 1. Các phương thức diễn đạt ở mỗi phần

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×