Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Các lỗi thường gặp về quan hệ từ.

Các lỗi thường gặp về quan hệ từ.

Tải bản đầy đủ - 207trang

điều gì?
Giữa khách và Nguyễn Khuyến có tình bạn như thế nào?
_ Câu thứ 8 và cụm từ “ta với ta” nói lên tình bạn thắm thiết , đậm đà và sự đồng nhất
trọn vẹn giữa chủ và khách .Đây là câu thơ bộc lộ tình cảm của Nguyễn Khuyến đối với
bạn mình.
Tình bạn thắm thiết đậm đà hiếm có.

III. Kết luận.


Bài thơ được lặp ý bằng cách cố tình dựng lên tình huống khó xử khi bạn đến
chơi , để rồi hạ câu kết “ bạn đến chơi đây ta với ta” nhưng trong đó là một giọng thơ hóm
hỉnh chúa đựng tình bạn đậm đà , thắm thiết.
4 Củng cố : 2
4.1 Nguyễn Khuyến sinh mất năm nào?Quê quán? 4.2 Đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn như thế nào khi bạn đến chơi nhà?
4.3 Nhưng lúc bạn đến chơi nhà thì hồn cảnh của tác giả ra sao?

5. Dặn dò:1 phút


Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Chữa lỗi về quan hệ từ” SGK trang 106
TUẦN 08 TIẾNG VIỆT
Bài 08 Tiết 33
CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Thấy rõ lỗi thường gặp về quan hệ từ.
_ Thông qua luyện tập , nâng cao kĩ năng sử dụng quan hệ từ
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Nguyễn Khuyến sinh mất năm nào?Quê quán?
2.2 Đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn như thế nào khi bạn đến chơi nhà? 2.3 Nhưng lúc bạn đến chơi nhà thì hồn cảnh của tác giả ra sao?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
5 phút GV gọi HS đọc mục 1 SGK trang 106
Tìm quan hệ từ còn thiếu và chữa lại cho đúng?

I. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ.


1. Thiếu quan hệ từ. _ Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ
khác  Đừng nên nhìn hình thức mà để đánh
giá kẻ khác. _ Câu tục ngữ này chỉ đúng ở xã hội xưa,
61
5 phút
5 phút
5 phút
10 phút
Các quan hệ từ “và để”trong 2 ví dụ SGK trang 106 diễn đạt đúng quan hệ ý
nghĩa giữa các bộ phận trong câu khơng?Nên thay bắng từ nào?
Vì sao các câu thiếu chủ ngữ?Hãy chửa lại cho đúng?
Các câu in đậm sai ở đâu?Hãy chữa lại cho đúng?
Thêm quan hệ từ thích hợp bài tập 1?
Thay các quan hệ từ sai?
Thay các quan hệ từ sai thành các quan hệ từ thích hợp?
Dùng trắc nghiệm cho biết quan hệ từ dùng đúng hay sai?
còn ngày nay thì khơng đúng.  Câu tục ngữ này chỉ đối với xã hội xưa,
còn đối với ngày nay thì khơng đúng. 2. Dùng quan hệ từ khơng thích hợp về nghĩa.
_ Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ
 Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
_ Chim sâu có ích cho nơng dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
 Chim sâu có ích cho nơng dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
3. Thừa quan hệ từ. _ Thừa quan hệ từ “qua”
Câu ca dao “công cha như núi Thái Sơn” _ Thừa quan hệ từ “về”
Hình thức có thể ………….giá trị nội
dung” 4. Dùng quan hệ từ khơng có giá trị liên kết.
_ Khơng những giỏi về mơn tốn , khơng những giỏi về mơn văn mà còn giỏi về nhiều
mơn khác nữa. _ Nó thích tâm sự với mẹ , khơng thích
tâm sự với chị. II. Luyện tập.
1107 Thêm quan hệ từ. _ Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến
cuối. _ Con xin báo một tin vui để cho cha mẹ
mừng. 2107 Các từ dùng sai và sữa lại.
Với  như Tuy  dù
Bằng  về
3108 Thay các quan hệ từ thích hợp. _ Bản thân em còn nhiều thiếu sót , em hứa
sẽ tích cực sữa chữa. _ Câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” cho em
hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
_ Bài thơ đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
4108 a + , b + , c - bỏ từ cho , d + , e
62
- nên nói quyền lợi của bản thân mình , e - thừa từ của , h + , I - từ giá chỉ nêu 1 điều
kiện thuận lợi làm giả thiết.
4 Củng cố : 2
4.1 Sử dụng quan hệ từ cần tránh những lỗi nào?

5. Dặn dò:1 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các lỗi thường gặp về quan hệ từ.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×