Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Giới thiệu. Đọc hiểu. Kết luận.

Giới thiệu. Đọc hiểu. Kết luận.

Tải bản đầy đủ - 207trang

4.2 Đọc đoạn văn vừa viết?

5. Dặn dò:1 phút


Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Qua đèo Ngang” SGK trang 102
TUẦN 08 VĂN BẢN
Bài 08 Tiết 29
QUA ĐÈO NGANG
Bà Huyện Thanh Quan I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Hình dung được cảnh tượng Đèo Ngang,tâm trạng cô đơn của Bà Huyện Thanh Quan lúc qua đèo.
_ Bước đầu hiểu được thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Văn biểu cảm viết ra nhằm mục đích gì?
2.2. Văn biểu cảm thường bộc lộ những tình cảm ra sao?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
10 phút
25 phút
GV gọi HS đọc chú thích SGK trang 102 và trả lời câu hỏi.
Em hãy cho biết vài nét về tác giả ?
GV gọi HS đọc bài thơ. Bài thơ sáng tác theo thể thơ nào?Nhận xét
cách gieo vần?
Đường luật là luật thơ có từ đời Đường 618 – 907 Trung Quốc.
Tính cơ đúc và súc tích được coi là một trong những đặc trưng tiêu biểu của thể thơ
này. Nhận dạng thể thơ,cách gieo vần,phép đối
giữa câu 3,4 câu 5,6. Phép đối giữa câu 3,4: lom khom dưới
núi – lác đác bên sông , tiều vài chú – chợ mấy nhà
Phép đối giữa câu 5,6 : nhớ nước đau lòng – thương nhà mỏi miệng , con Quốc
Quốc – cái gia gia Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở
thời điểm nào trong ngày?Thời điểm có lợi

I. Giới thiệu.


_ Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn
Thị Hinh quê làng Nghi Tàm Tây Hồ _ Hà Nội là một trong những nữ sĩ tài danh hiếm
có.
_ Bài thơ thuộc thể thơ thất ngơn bát cú Đường Luật , gồm 8 câu, mỗi câu 7 chữ.Chỉ
gieo vần ở chữ cuối mỗi câu 1 ,2 , 4 , 6, 8 giữa câu 5 – 6 có luật bằng trắc.

II. Đọc hiểu.


58
thế gì trong việc bộc lộ tâm trạng của tác giả?
Qua Đeo Ngang tác giả miêu tả những cảnh nào?
Tìm những từ láy có trong bài? Tác dụng của nó ?
Hãy nhận xét cảnh đèo Ngang qua sự miêt tả của Bà Huyện Thanh Quan?
Khi đi qua đèo Ngang tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan như thế nào?
Bà Huyện Thanh Quan là người đàng ngoài thuộc Lê Trịnh , nay đã là người của chúa
Nguyễn ở đàng trong .Trong lòng bà còn hồi niệm luyến tiếc nhà Lê.Nay vào kinh,một nơi
lạ nước lạ nhà , một mình ngàn dặm cơ đơn , sầu nhớ.
Câu thơ cuối bộc lộ tâm trạng của tác giả như thế nào?
Tương quan giữa cảnh trời non nước với một mảnh tình riêng là đối lập,ngược
chiều.Trời non nước bát ngát rộng mở bao nhiêu thì mảnh tình lại càng nặng nề khép
kín.
Cụm từ “ ta với ta” bộc lộ độ cơ đơn gần như tuyệt đối của tác giả.
_ Tác giả đến Đèo Ngang vào lúc bóng chiều đã ngã.Thời điểm ấy dễ gây cảm giác
hoài niệm mơ màng. _ Cảnh vật gồm dãy núi , con sông ,chợ ,
vài mái nhà , có tiếng chim cuốc và chim đa đa , có vài chú tiều phu.Tất cả gợi lên cảm
giác mênh mông trống vắng.
_ Các từ láy : lác đác , lom khom , quốc quốc, gia gia có tác dụng gợi hình gợi cảm.
_ Cảnh thiên nhiên khống đạt,núi đèo bát ngát thấp thống sự sống con người nhưng
còn hoang sơ gợi cảm giác buồn vắng lặng.
_ Tác giả qua đèo Ngang mang tâm trạng buổn hồi cổ,cơ đơn.
_ Câu “ một mảnh tình riêng ta với ta” trực tiếp cho thấy nỗi buồn cơ đơn,thầm kín
của tác giả.

III. Kết luận.


Với phong cách trang nhã “qua đèo Ngang”cho thấy cảnh tượng Đèo Ngang,
đồng thời thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà,nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả.
4 Củng cố : 2
4.1 Bài thơ sáng tác theo thể thơ nào?Nhận xét cách gieo vần? 4.2 Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào trong ngày?Thời điểm có lợi thế gì trong
việc bộc lộ tâm trạng của tác giả? 4.4 Qua Đèo Ngang tác giả miêu tả những cảnh nào?
4.5 Tìm những từ láy có trong bài? Tác dụng của nó ? 4.6 Hãy nhận xét cảnh đèo Ngang qua sự miêt tả của Bà Huyện Thanh Quan?
4.7 Khi đi qua đèo Ngang tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan như thế nào?

5. Dặn dò:1 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu. Đọc hiểu. Kết luận.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×