Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Thế nào là quan hệ từ.

Thế nào là quan hệ từ.

Tải bản đầy đủ - 207trang

TUẦN 07 TIẾNG VIỆT
Bài 07 Tiết 27
QUAN HỆ TỪ
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Nắm được thế nào là quan hệ từ.
_ Nâng cao kĩ năng sử dụng quan hệ từ khi đặt câu.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Em hãy cho biết vài nét về tác giả Đặng Trần Cơn và Đồn Thị Điểm?
2.2 Bốn câu đầu nêu lên nội dung gì? 2.3 Giới thiệu vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương.?
2.4 Qua hình ảnh bánh trơi nước,phẩm chất người phụ nữ gợi lên như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 15
phút
10 Quan hệ từ chiếm khối lượng không lớn
nhưng có tần số sử dụng rất cao.Quan hệ từ có chức năng diễn đạt các mối quan hệ giữa các
thành phần của các cụm từ,của câu.
Ví dụ : và ,với ,cũng, của ở ,tại ,bởi… GV gọi HS đọc mục 1 SGK trang 96 và trả lời
câu hỏi. Xác định quan hệ từ trong ví dụ?
a. Của b. Như c. Bởi d. Của.
Nêu ý nghĩa của các quan hệ từ trên?
Của:quan hệ sở hữu. Như: quan hệ so sánh.
Bởi…..nên :quan hệ nhân quả.
Thế nào là quan hệ từ?Cho ví dụ?
GV dùng hình thức trắc nghiệm để xác định

I. Thế nào là quan hệ từ.


Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như : so sánh ,sở hữu,nhân quả…
giữa các bộ phận của các câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.
Ví dụ : _ Mắt của cô ấy đen láy. _ Thân em như hạt mưa sa.
Hạt vào đài cát hạt ra ruộng cày. _ Bởi tơi ăn uống điều độ nên tơi
chóng lớn lắm. II. Sử dụng quan hệ từ.
55
phút
10 phút
trường hợp bắt buộc+ và không bắt buộc- dùng quan hệ từ.
Trong các trường hợp mục II.1 SGK trang 97.Trường hợp nào bắt buộc dùng quan hệ
từ trường hợp nào không bắt buộc dùng quan hệ từ?
a - , .b + , c - , d + , e - ,g + , h + , i - .
Tìm các quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau?
Nếu………..thì. Vì………….nên.
Tuy…………nhung. Hễ…………..là,thì.
Sở dĩ…………..là vì.
Quan hệ từ được dùng như thế nào?
Tìm quan hệ từ trong văn bản “cổng trường mở ra” từ “vào đêm………kịp giờ”
Điền quan hệ từ vào ô trống? Chọn câu đúng sai?
Khi nói hoặc viết có những trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ.Đó là
những trường hợp nếu khơng có quan hệ từ thì câu văn sẽ khơng rõ nghĩa hoặc đổi
nghĩa.
Ví dụ : _ Nó đến trường bằng xe đạp.
_ Việc làm ở nhà. Bên cạnh đó cũng có trường hợp
khơng bắt buộc dùng quan hệ từ dùng cũng được,khơng dùng cũng được
Ví dụ : _ Khuôn mặt của cô giáo.
_ Giỏi về tốn. Có một số trường hợp quan hệ từ
được dùng thành cặp. Ví dụ :
Vì ………nên. Nếu ……..thì.

III. Luyện tập.


198 Quan hệ từ trong văn bản “cổng trường mở ra” : như ,là ,và ,cứ ,..
298 Điền quan hệ từ: Với , và ,với ,với ,nếu…….thì ,và.
398 Chọn câu đúng sai a - , b + , c - , d + , e
- , g + , h - ,I + , k + , l + .
4 Củng cố : 2
4.1 Thế nào là quan hệ từ?Cho ví dụ? 4.2 Quan hệ từ được dùng như thế nào?

5. Dặn dò:1 phút


Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm” SGK trang 99
56
TUẦN 07 TẬP LÀM VĂN
Bài 07 Tiết 28
LUYỆN TÂP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM
I . Mục đích yêu cầu :
Giúp HS : _ Luyện tập các thao tác làm văn bản biểu cảm,tìm hiểu đề và tìm ý,lập dàn bài,viết bài.
_ Có thói quen động não tưởng tượng,suy nghĩ,cảm xúc trước một đề văn biểu cảm.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1 Thế nào là quan hệ từ?Cho ví dụ?
2.2 Quan hệ từ được dùng như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thế nào là quan hệ từ.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×