Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Từ ghép Hán Việt.

Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Từ ghép Hán Việt.

Tải bản đầy đủ - 207trang

_ Hiểu được thế nào là yếu tố Hán Việt. _ Nắm được cấu tạo đặc biệt của từ ghép Hán Việt.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5 phút. 2.1. Hai câu đầu nói lên điều gì?
2.2 Nội dung mà tác giả muốn nói lên ở hai câu cuối là gì? 2.3 Em hãy nhận xét về cách biểu ý,biểu cảm của bài thơ.

3. Giới thiệu bài mới.1 phút T.gian


Hoạt động của thầy và trò Nội dung lưu bảng
15 phút
GV gọi HS d0ọc bài “Nam Quốc Sơn Hà”và trả lời câu hỏi.
Các tiếng “Nam ,Quốc ,Sơn ,Hà”nghĩa là gì?
Nam : nước Nam. Quốc : nước.
Sơn : núi. Hà : sơng .
Tiếng nào có thể dùng đọc lập?
Trong 4 tiếng trên “Nam”có thể dùng độc lập để đặt câu.
Các tiếng còn lại “quốc,sơn hà” khơng dùng độc lập mà chỉ là yếu tố cấu tạo từ ghép.
Ví dụ : Nam quốc ,quốc gia,quốc kì,sơn hà,giang sơn.
_ Có thể nói : cụ là một nhà thơ yêu nước. _ Không thể nói : cụ là một nhà thơ yêu
quốc. _ Có thể nói: Trèo lên núi.
_ Khơng thể nói : Trèo lên sơn. Tiếng “ thiên” trong từ “thiên thư” có nghĩa là
dời. Tiếng “thiên” trong từ thiên niên kỉ,thiên lí
mã,thiên đơ về Thăng Long”nghĩa là gì? Tiếng “thiên” trong từ thiên niên kỉ,thiên lí
mã có nghĩa là nghìn. “Thiên” trong “thiên đơ”có nghĩa là trời.
Từ Hán Việt được cấu tạo với những đơn vị nào?

I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt.


_ Trong Tiếng Việt có một khối lượng lớn từ Hán Việt.Tiếng để cấu tạo từ Hán
Việt gọi là yếu tố Hán Việt. _ Phần lớn các yếu tố Hán Việt không
được dùng độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép.Một số yếu tố Hán Việt như :
hao ,quả ,bút ,bảng ,học tập…có lúc dùng để tạo từ ghép,có lúc dùng độc lập như một
từ.
Ví dụ : quốc với nước. 39
10 phút
10 phút
Các từ “sơn hà,xâm phạm,giang san”thuộc từ ghép đẳng lập hay chính phụ?
Là từ ghép đẳng lập.
Các từ “ái quốc,thủ môn,chiến thắng”thuộc loại từ ghép gì?
Là từ ghép chính phụ.
Từ ghép Hán Việt có mấy loại? Trật tự của các yếu tố trong từ ghép Hán Việt
có giống trật tự các tiếng trong từ ghép thuần việt cùng loại khơng?
Yếu tố chính đứng trước,yếu tố phụ đứng sau.Riêng từ “thủ môn”: thủ :giữ,môn :cửa
Các từ “thiên thư,thạch mã,tái phạm”thuộc loại từ ghép nào?Trật tự của nó như thế nào?
Các từ trên là từ ghép chính phụ.Nhưng yếu tố chính đứng sau,yếu tố phụ đứng trước.
Nhận xét về trật tự của từ ghép Hán Việt?
Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ BT 1?
Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt?
Có thể nói : cụ là một nhà thơ yêu nước. Quốc : yếu tố tạo từ ghép.
_ Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm
nhưng nghĩa xa nhau. Ví dụ : thiên :trời,nghìn,dời

II. Từ ghép Hán Việt.


_ Cũng như từ ghép Thuần Việt,từ ghép Hán Việt có hai loại chính : từ ghép đẳng
lập và từ ghép chính phụ.
_ Trật tự của các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt.
+ Có trường hợp giống với trật tự từ ghép Thuần Việt.: Yếu tố chính đứng
trước,yếu tố phụ đứng sau. Ví dụ : chiến thắng,chiến cơng.
+ Có trường hợp khác với trật tự từ ghép Thuần Việt : yếu tố phụ đứng
trước,yếu tố chính đứng sau.
Ví dụ : thiên thư,thiên mã.
III.Luyện tập 170 Nghĩa của các từ ghép Hán Việt đồng
âm.
_ Hoa 1 : sinh sản hữu tính. _ Hoa 2 : phồn hoa ,bóng bẩy.
_ Phi 1 :bay. _ Phi 2 : trái với lẽ phải.
_ Phi 3 : vợ vua. _ Tham 1 :ham muốn.
_ Tham 2: dự vào. _ Gia 1 : nhà.
_ Gia 2: thêm vào.
271 Từ ghép chứa yếu tố Hán Việt. _Sơn: sơn hà ,gang sơn.
_ Cư : an cư ,cư trú. _ Bại : thảm bại ,chiến bại.
40
Sắp sếp từ ghép theo hai nhóm?
Tìm 5 từ ghép có yếu tố chính trước ,phụ sau.5 từ ghép có yếu tố phụ trước chính sau?
371Sắp sếp từ ghép a. Yếu tố chính đứng trước,yếu tố phụ
đứng sau:hữu ích,phát thanh ,bảo mật ,phòng hỏa.
b. Yếu tố phụ đứng trước,yếu tố phụ chính sau: thi nhân ,đại thắng ,tân
binh,hậu đãi. 471 Tìm từ ghép chính phụ.
_ Chính trước phụ sau : ngục thất ,gia nhập ,luật gia ,ming quân,thổ cư.
_ Phụ trước chính sau : gia chủ ,tào hoa , thâm sơn ,vọng nguyệt.
4 Củng cố : 2
4 .1 Từ Hán Việt được cấu tạo với những đơn vị nào? 4 .2 Nhận xét về trật tự của từ ghép Hán Việt?

5. Dặn dò:1 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Từ ghép Hán Việt.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×