Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Giới thiệu. Đọc hiểu.

Giới thiệu. Đọc hiểu.

Tải bản đầy đủ - 207trang

bê” quanh cuộc chia tay của hai anh em và hai con
búp bê.Việc thuật lại qúa tĩ mỉ nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai ngừơi lớn có thể
làm ý chỉ đạo bị phân tán không giữ được sự thống nhất,do đó làm mất sự mạch lạc của câu
chuyện.
4 Củng cố : 2 phút 4.1. Thế nào là mạch lạc trong văn bản?
4.2. Thế nào là văn bản có tính mạch lạc? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “bố cục trong văn bản”SGK trang 28
TUẦN 03. VĂN BẢN
Bài 03 tiết 09
CA DAO DÂN CA NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
I . Mục đích yêu cầu : Giúp HS :
_ Hiểu khái niệm ca dao dân ca. _ Nắm được nội dung ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của ca dao,dân ca qua những
bài ca quen thuộc chủ đề tình cảm gia đình. _ Thuộc những bài ca dao trong văn bản và biết thên một số bài ca thuộc hệ thống của chúng.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5-7 phút. 2.1. Thế nào là mạch lạc trong văn bản?
2 .2. Thế nào là văn bản có tính mạch lạc? 3. Giới thiệu bài mới.1 phút
T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 05
phút GV giới thiệu HS về ca dao dân ca.
Đọc chú thích SGK trang 35 cho biết thế nào là ca dao,dân ca?
Hiện nay người ta phân biệt hai khái niệm ca dao và dân ca.
Dân ca là những sáng tác kết hợp lời và nhạc,tức là nhựng câu hát dân gian trong
diễn xướng. Ca dao là lời thơ của dân ca.Khái niệm ca

I. Giới thiệu.


Ca dao dân ca chỉ các thể loại trữ tình dân gian,kết hợp lời và nhạc,diễn tả đời sống nội
tâm của con người.
17
05 phút
05 phút
05 phút
dao còn được dùng để chỉ thể thơ dân gian- thể thơ ca.
GV gọi HS đọc 4 bài ca dao và tìm hiểu từ khó SGK trang 35.
Nêu đặc điểm chung của 4 bài ca dao vừa đọc?
Điều có nội dung nói về tình cảm gia đình.
Tình cảm mà bài 1 muốn diễn tả là tình cảm gì?
Hãy chỉ ra cái hay của ngơn ngữ,hình ảnh,âm điệu của bài ca dao này?
GV hướng dẫn HS tìm những bài có nội dung tương tự.
Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về.
Bắt được mười tám con trê. Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.
Bài 2 diễn tả tâm trạng của ai?Tâm trạng ấy diễn ra vào thời gian không gian nào ?
Tác giả dùng nghệ thuật gì diễn tả tâm trạng người phụ nữ lấy chồng xa xứ?
Tìm những bài ca dao khác có nội dung tương tự?
Chiều chiều ra đứng bờ sơng. Muốn về q mẹ mà khơng có đò.
Chiều chiều ra đứng ngó xi. Ngó khơng thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Tình cảm u kính đối với ơng bà cha mẹ được diễn tả như thế nào?
Bài ca dao dùng hình ảnh nào để diễn tả tình cảm nhớ thương?

II. Đọc hiểu.


Bài 1 _ Công lao trời biển của cha mẹ đối với
con và bổn phận của kẻ làm con trước công lao to lớn ấy.
_ Tác giả dân gian dùng hình thức lời ru,câu hát ru với giọng điệu thầm kính sâu
lắng. _ Dùng lối ví von quen thuộc của ca dao
lấy cái to lớn mênh mông,vĩnh hằng của thiên nhiên để so sánh với công cha nghĩa
mẹ.
Bài 2 _ Tâm trạng người phụ nữ lấy chồng xa
quê + Thời gian:chiều chiều.
+ Không gian : ngõ sau. + Hành động : đứng như tạc tượng vào
khơng gian. _ Cách nói ẩn dụ “ruột đau chín
chiều”diễn tả tâm trạng nhớ nhung buồn tủi nhớ nhà nhớ cha mẹ da diết.
Bài 3 _ Diễn tả sự yêu kính và nỗi nhớ đối với
ơng bà. _ Dùng một vật bình thường để nói lên nỗi
nhớ và lòng u kính đó. + Nuộc lạc gợi nhớ công lao của ông bà.
18
05 phút
05 phút
02 phút
Theo em taị sao hình ảnh “nuộc lạc mái nhà” có thể diễn đạt được nỗi nhớ sâu
nặng của con cháu đối với ông bà?
Nuộc lạc gợi nhớ công sức lao động bền bỉ của ông bà để tạo lập gia đình.Mái nhà ấm
cúng,gợi tình cảm nối kết bền chặt. Tìm những bài ca dao có nội dung tương
tự?
Qua cầu dừng bước trông cầu. Cầu bao nhiêu nhịp dạ em sầu bấy nhiêu.
Bài ca dao số 4 diễn tả tình cảm gì? Của ai?
Tình cảm thân thương được diễn tả như thế nào?
Ca dao dùng hình ảnh nào diễn tả sự gắn bó?
Bài ca dao muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?
Những biện pháp nghệ thuật nào được cả 4 bài ca dao sử dụng?
+ Nuộc lạc còn đó mà ơng bà đã đi xa. _ Dùng hình thức so sánh mức độ làm cho
nỗi nhớ và lòng u kính càng da diết sâu lắng.
Bài 4 _ Tình cảm anh em thân thương trong một
nhà . _ Anh em tuy hai mà một,cùng một cha
mẹ sinh ra,cùng chung sống,sướng khổ có nhau trong một nhà.
_ Ca dao dùng cách so sánh:quan hệ anh em được so sánh bằng hình ảnh như thể chân
tay vừa gần gũi dể hiểu vừa cảm nhận sự gắn bó.
_ Nói lên sự gắn bó,bài ca dao muốn nhắc nhở : anh em phải hòa thuận để cha mẹ vui
lòng. III. Nghệ thuật.
Nghệ thuật được sử dụng trong 4 bài ca dao:
_ Thể thơ lục bát. _ Âm điệu tâm tình nhắn nhủ.
_ Các hình ảnh thân tình quen thuộc :
núi,biển ,chân, tay,chiều chiều. _ Lời ca độc thoại,kết cấu một vế .

IV. Kết luận.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu. Đọc hiểu.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×