Tải bản đầy đủ - 207 (trang)
Hình ảnh người mẹ. Tâm trạng của En-ri-cơ. Dặn dò:1 phút Tình cảm của hai anh em Thành và Thủy.

Hình ảnh người mẹ. Tâm trạng của En-ri-cơ. Dặn dò:1 phút Tình cảm của hai anh em Thành và Thủy.

Tải bản đầy đủ - 207trang

5 phút
8 phút
2 phút phạm lỗi là “thiếu lễ độ”.
Thái độ của bố như thế nào trước “lời thiếu lễ độ” của En-ri-cô?
Buồn bã Lời lẽ nào thể hiện thái độ của bố?
_ Không bao giờ con được thốt ra lời nói nặng với mẹ.
_ Con phải xin lỗi mẹ. _ Hãy cầu xin mẹ hôn con.
_ Thà rằng bố khơng có con,còn hơn
thấy con bội bạc với mẹ. Trong những lời nói đó giọng điệu của
người cha có gì đặc biệt?
Qua lời khuyên của người cha,người cha muốn con mình như thế nào?
Ngồi tình u con,bố còn u gì khác?
Ngồi En-ri-cơ và bố truyện còn xuất hiện hình ảnh của ai?
Tìm những chi tiết nói về hình ảnh người mẹ?
Trái tim người mẹ ra sao trước sự hỗn láo của con?
Tâm trạng của En-ri-cô như thế nào khi đọc thư bố?
Xúc động khi đọc thư bố. Vì sao En-ri-cơ lại xúc động?
Tại sao người bố khơng trực tiếp nói với con mà phải viết thư?
Tình cảm sâu lắng thường tế nhị kín đáo,nhiều khi khơng trực tiếp nói
được.Hơn nữa khi viết thư chỉ nói riêng cho người mắc lỗi biết,vừa giữ được sự
kín đáo tế nhị vừa làm cho người mắc lỗi mất lòng tự trọng
_ Ơng hết sức buồn bã,tức giận.
_ Lời lẽ như vừa ra lệnh vừa dứt khoát,vừa mềm mại như khuyên nhủ.
_ Người cha muốn con thành thật, “con xin lỗi mẹ vì sự hối lỗi trong lòng vì thương
mẹ,chứ khơng vì nỗi khiếp sợ ai” _ Người cha hết lòng thương yêu con
nhưng còn là người yêu sự tử tế,căm ghét sự bội bạc.
Bố của En-ri-cơ là người u ghét rõ ràng

2. Hình ảnh người mẹ.


_ “Mẹ thức suốt đêm,khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con,sẵng sàng bỏ hết một
năm hạnh phúc để cứu sống con” _ Dành hết tình thương con.
_ Qn mình vì con.
Sự hỗn láo của En-ri-cơ làm đau trái tim người mẹ.

3. Tâm trạng của En-ri-cô.


_ Thư bố gợi nhớ mẹ hiền. _ Thái độ chân thành và quyết liệt của
bố khi bảo vệ tình cảm gia đình thiêng liêng làm cho En-ri-cơ cảm thấy xấu hổ.

III.Kết luận.


Tình cảm cha mẹ dành cho con cái và con 4
cái dành cho cha mẹ là tình cảm thiêng liêng.Con cái khơng có quyền hư đốn chà đạp
lên tình cảm đó
4 Củng cố : 2 phút 4.1. Thái độ của bố như thế nào trước “lời thiếu lễ độ” của En-ri-cơ?
4.2 . Tìm những chi tiết nói về hình ảnh người mẹ? 4.3. Tâm trạng của En-ri-cô như thế nào khi đọc thư bố?

5. Dặn dò:1 phút


Học thuộc bài cũ ,dọc soạn trước bài mới “ từ ghép“ SGK trang 13
TUẦN 01 TIẾNG VIỆT
Bài 01 tiết 03
TỪ GHÉP
I . Mục đích yêu cầu : Giúp HS :
_ Nắm được cấu tạo của hai loại từ ghép:chính phụ và đẳng lập. _ Hiểu được nghĩa của các loại từ ghép.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ : 5-7 phút. 2.1. Thái độ của bố như thế nào trước “lời thiếu lễ độ” của En-ri-cơ?
2.2 . Tìm những chi tiết nói về hình ảnh người mẹ? 2.3. Tâm trạng của En-ri-cô như thế nào khi đọc thư bố?

3. Giới thiệu bài mới.


5
15 phút
_ Bà ngoại: bà : chính. ngoại : phụ
_ Thơm phức: thơm : chính Phức : phụ.
Tại sao”bà ,thơm” là tiếng chính?
Chúng ta còn có “bà nội,bà cơ……” có nét chung về nghĩa là “bà”.Nhưng nội ngoại
dì lại khác nhau do tác dụng bổ sung nghĩa của tiếng phụ.
Thơm phức và thơm ngát lại khác nhau.Sự khác nhau do tiếng phụ mang lại.
Tiếng chính và tiếng phụ tiếng nào đứng trước tiếng nào đứng sau?
Tiếng chính đứng trước,tiếng phụ đứng sau.
Trong hai từ ghép “ trầm bổng,quần áo” có phân ra tiếng chính,tiếng phụ khơng?
“ Quần áo,trầm bổng” khơng thể phân ra tiếng chính ,tiếng phụ.
GVDG. Từ ghép có mấy loại?gồm những loại nào?
cho ví dụ?
So sánh nghĩa của các từ “bà” với “bà ngoại”, “thơm” với “thơm phức”?
_ Bà : người sinh ra cha mẹ. _ Bà ngoại : người sinn ra mẹ.
_ Thơm : có mùi như hương ha dễ
chịu,làm cho thích ngửi. _ Thơm phức : mùi thơm bốc lên
mạnh,hấp dẫn. Giữa từ bà\\bà ngoại với từ thơm\\ thơm
phức tiếng nào có nghĩa rộng hơn?
Bà ngoại ,thơm phức có nghĩa hẹp hơn từ bà,thơm
Giải thích nghĩa từ “quần áo,trầm bổng”?
_ Quần áo:quần áo nói chung _ Trầm bổng âm thanh có lúc trầm bổng
nghe rất êm. Nếu tách ra quần và áo thì nghĩa của nó
như thế nào so với từ quần áo?
Từ ghép có hai loại:từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.
_ Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung cho tiếng chính.Tiếng
chính đứng trước tiếng phụ đứng sau. Ví dụ : cây ổi, hoa hồng
_ Từ ghép đẳng lập : có các tiếng bình đẳng về ngữ pháp khơng phân ra tiếng chính
và tiếng phụ Ví dụ : bàn ghế,thầy cơ
II.Nghĩa của từ ghép.
6
4 Củng cố : 2 phút 4.1. Từ ghép có mấy loại?gồm những loại nào?cho ví dụ?
4.2. Nghĩa của từ ghép được hiểu như thế nào? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,dọc soạn trước bài mới “liên kết trong văn bản”SGK trang 13
TUẦN 01 TẬP LÀM VĂN
Bài 01 tiết 04
LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
I . Mục đích yêu cầu : Giúp HS :
_ Muốn đạt được mục đích giao tiếp thì văn bản phải có tính liên kết.Sự liên kết ấy cần được thể hiện trên cả hai mặt: hình thức ngơn ngữ và nội dung ý nghĩa.
_ Cần vận dụng liên kết đã học để bước đầu xây dựng được những văn bản có tính liên kết. II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2 Kiểm tra bài cũ : 5-7 phút. 2.1. Từ ghép có mấy loại?gồm những loại nào?cho ví dụ?
2.2. Nghĩa của từ ghép được hiểu như thế nào?

3 Giới thiệu bài mới.1 phút


T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng
8 phút GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính liên kết và
phương tiện liên kết trong văn bản.
Đọc đoạn a và trả lời câu hỏi SGK trang 17?
Trong ví dụ a đó là những câu khơng thể hiểu rõ được.
Lí do nào để En-ri-cô không hiểu ý bố?
Chúng ta điều hiểu rằng văn bản sẽ không thể hiểu rõ khi câu văn sai ngữ pháp.
Trường hợp trên có phải sai ngữ pháp không?
Văn bản trên sai ngữ pháp nên không hiểu được khi nội dung ý nghĩa của các câu văn
khơng thật chính xác rõ ràng. Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì
nó phải có tính chất gì?
Chỉ có câu văn chính xác,rõ ràng đúng ngữ pháp thì vẫn chưa đảm bảo sẽ làm nên
văn bản.Mà các đoạn văn đó phải nối liền
I.Tính liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản.
1.Tính liên kết trong văn bản.
7
8 phút
4 phút
5 phút
4 phút nhau.Như vậy văn bản muốn hiểu được thì
khơng thể nào khơng liên kết.Giống như có 100 đốt tre thì chưa thể thành cây tre trăm
đốt.Muốn có cây tre trăm đốt thì trăm đốt tre phải liền nhau.
Thế nào là liên kết trong văn bản?
GV hướng dẫn HS tìm hiểu mục 2 SGK . Đọc đọan văn a mục 1 SGK trang 17 cho
biết do thiếu ý gì mà trở nên khó hiểu.Hãy sữa lại?
Văn bản sẽ không thể hiểu rõ nếu thiếu nội dung ý nghĩa văn bản không được liên
kết lại. Đọc đoạn văn b chỉ ra sự thiếu liên kết
của chúng?Giữa đoạn b và đoạn trong “cổng trường mở ra” bên nào có sự liên
kết,bên nào khơng có sự liên kết?
Đoạn b khơng có sự liên kết mà thiếu sót mấy chữ “ còn bây giờ” và chép nhằm chữ
“con” thành “đứa trẻ”. Bên cạnh sự liên kết về nội dung,ý nghĩa
văn bản cần phài có sự liên kết về hình thức ngơn ngữ.
Để văn bản có tính liên kết phải làm như thế nào?
Sắp sếp những câu văn bài tập 1 theo trật tự hợp lí?
Các câu văn bài tập 2 có tính liên kết chưa?Vì sao?
Điền từ thích hợp vào bài tập 3? Giải thích tại sao sự liên kết bài tập 4
khơng chặt chẽ? Liên kết là một trong những tính chất quan
trọng nhất của văn bản,làm cho văn bản có nghĩa trở nên dễ hiểu.
2.Phương tiện liên kết trong văn bản.
Để văn bản có tính liên kết người viếtngười nói phải làm cho nôi dung của
các câu,các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau,các đoạn đó bằng phương tiện
ngơn ngữtừ,câu…thích hợp. II.Luyện tập.
118 Sắp sếp các câu theo thứ tự: 1 – 4 – 2 – 5 – 3
219 Về hình thức ngơn ngữ,những câu liên kết trong bài tập có vẻ rất “liên kết
nhau”.Nhưng khơng thể coi giữa nhũng câu ấy đã có một mối liên kết thật sự,chúng
khơng nói về cùng một nội dung. 3 18 Điền vào chổ trống.
Bà ,bà ,cháu ,bà ,bà ,cháu ,thế là.
4 19 Hai câu văn dẫn ở đề bài nếu tách khỏi các câu khác trong văn bản thì có vẻ như rời
rạc,câu trước chỉ nói về mẹ và câu sau chỉ nói về con. Nhưng đoạn văn khơng chỉ có
hai câu đó mà còn có câu thứ ba đứng tiếp
8
sau kết nối hai câu trên thành một thể thống nhất làm cho đoạn văn trở nên liên kết chặt
chẽ với nhau.Đo đó hai câu văn vẫn liên kết với nhau không cần sửa chữa,
4 Củng cố : 2 phút 4.1. Thế nào là liên kết trong văn bản?
4.2. Để văn bản có tính liên kết phải làm như thế nào? 5. Dặn dò:1 phút
Học thuộc bài cũ ,dọc soạn trước bài mới “cuộc chia tay của những con búp bê”SGK trang 13
TUẦN 02 VĂN BẢN
Bài 02 tiết 5,6
CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
I . Mục đích yêu cầu : Giúp HS :
_ Thấy được tình cảm chân thành sâu nặng của hai anh em trong câu chuyện.Cảm nhận được những đau xót của những bạn nhỏ chẳng may rơi vào hồn cảnh gia đình bất hạnh.Biết thông cảm và chia sẽ
với những người bạn ấy. _ Thấy được cái hay của cốt truyện là ở cách kể rất chân thật và cảm thương.
II . Phương pháp và phương tiện dạy học
- Đàm thoại , diễn giảng
- SGK + SGV + giáo án
III . Nộidung và phương pháp lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút
2 Kiểm tra bài cũ : 5-7 phút. 2.1. Thế nào là liên kết trong văn bản?
2.2. Để văn bản có tính liên kết phải làm như thế nào? 3. Giới thiệu bài mới.1 phút
T.gian Hoạt động của thầy và trò
Nội dung lưu bảng 4 phút
20 phút
GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần giới thiệu.
Đọc tiểu dẫn SGK trang 26 cho biết “cuộc chia tay của những con búp
bê”của tác giả nào?Đạt giải gì?
GV gọi HS đọc văn bản tìm hiểu truyện. Văn bản này là một truyện
ngắn.Truyện kể về việc gì?Ai là nhân

I.Giới thiệu


Truyện ngắn “cuộc chia tay của những con búp bê”của tác giả Khánh Hồi ,được
trao giả nhì trong cuộpc thi thơ- văn viết về quyền trẻ em do viện Khoa học Giáo Dục và
tổ chức cứu trợ trẻ em Rát-đa Béc-men Thụy Điển tổ chức 1992.

II. Đọc hiểu.


9
4 phút
6 phút
10
vật chính?
Truyện kể về cuộc chia tay của hai anh em ruột khi gia đình tan vỡ.Hai anh
em Thành và Thủy điều là nhân vật chính.
Truyện kể theo ngơi thứ mấy?Tác dụng của ngôi kể ấy?
Truyện kể theo ngôi thứ nhất.Người xưng tôi trongtruyện “Thành” là người
chứng kiến sự việc xảy ra,cũng như là người chịu nổi đau như em gái mình.
Cách lựa chọn ngơi kể có tác dụng giúp cho tác giả thể hiện được một cách
sâu sắc những suy nghĩ tình cảm và tâm trạng của nhân vật.
GV đặt câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận4’
1Những con búp bê gợi cho em những suy nghĩ gì?
Những con búp bê vốn là đồ chơi của tuổi nhỏ,thường gợi lên sự ngộ
nghĩnh,trong sáng ngây thơ. 2Trong truyện chúng có chia tay thật
không?
Cuối cúng Thủy đã đặt con Vệ Sĩ cạnh con Em Nhỏ.
3Tại sao chúng phải chia tay chúng có lỗi gì?
Chúng khơng có tội gì,chỉ vì cha mẹ của Thành và Thủy li hôn nên chúng
phải chịu chia tay. 4Tại sao khơng nói cuộc chia tay của
Thành và Thủy mà là của những con búp bê?
Khi mẹ ra lệnh chia đồ chơi ra,thái độ của Thành và Thủy như thế nào?
_ Thủy : run lên bần bật,cặp mắt tuyệt vọng,hai bờ mi sưng mọng.
_ Thành : cắn chặt môi…..nước mắt như tn ra.
Qua thái độ đó,cho thấy Thành và Thủy có tình cảm như thế nào?
Khi cha mẹ li hơn hai anh em có tình 1.Ý nghĩa của tên truyện.
_ Tác giả mượn truyện những con búp bê phải chia tay để nói lên một cách thắm
thía nỗi đau xót và vơ lí của cuộc chia tay hai anh em Thành- Thủy.
_ Búp bê là những đồ chơi của tuổi nhỏ,gợi lên sự ngộ nghĩnh trong sáng,ngây
thơ vô tội.Cũng nhu6 Thành và Thủy khơng có lỗi gì…thế mà phải chia tay nhau.

2. Tình cảm của hai anh em Thành và Thủy.


10
phút
10 phút
8 phút
10 phút
cảm ra sao?
Khi phải chia tay tình cảm của hai anh em như thế nào?
GV chia nhóm cho HS thảo luận Lời nói và hành động của Thủy khi
chia búp bê có mâu thuẫn khơng ? Theo em có cách nào để giải quyết
mâu thuẫn ấy?Kết thúc truyện Thủy chọn cách giải quyết nào?Chi tiết này
có ý nghĩa gì ?
Tác giả phát hiện nét tinh tế của trẻ thơ trong nhân vật Thủy .Giận giữ khi
chia búp bê ra nhưng lại sợp đêm đêm không có con Vệ Sĩ gác cho anh.
Cách giải quyết mâu thuẫn là gia đình Thành Thủy đồn tụ.
Kết thúc truyện Thủy đã để lại cho anh con Vệ Sĩ.Điều đó cho thấy Thủy là
một em gái vừa giàu lòng vị tha,vừa thương anh vừa thương cả những con
búp bê. Ngoài chia tay với anh,với búp bê
Thủy còn chia tay với ai? Tâm trạng của Thủy như thế nào khi
đến trường?Tại sao Thủy lại có tâm trạng ấy?
Biểu hiện của cơ giáo ra sao khi hay tin Thủy không đi học nữa?
Tâm trạng của bọn trẻ ra sao?
Tâm trạng của Thành ra sao khi Thủy ra khỏi trường?
Thành có tâm trạng như thế nào?
Thành rất đau xót khi phải chịu sự mất mát và đỗ vỡ.
Cảnh vật lúc ấy ra sao?
Cảnh vật rất đẹp,rất bình yên. _ Thủy mang kim ra tận sân vận động
vá áo cho anh. _ Thành giúp em học,chiều nào cũng
đón em đi học về _ Khi phải chia tay hai anh em càng
thương yêu và quan tân lẫn nhau + Chia đồ chơi,Thành nhường hết
cho em. + Thủy thương anh “khơng có ai
gácđêm cho anh ngủ nên nhường lại anh con Vệ Sĩ”
Thành và Thủy rất mực gần gũi,thương yêu chia sẽ và quan tâm lẫn nhau.

3. Thủy chia tay với lớp học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh người mẹ. Tâm trạng của En-ri-cơ. Dặn dò:1 phút Tình cảm của hai anh em Thành và Thủy.

Tải bản đầy đủ ngay(207 tr)

×