Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Tải bản đầy đủ - 18trang

phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.
Không khí, quang cảnh: tĩnh mịch, trang nghiêm, nguy nga
Quan phụ mÉu:
- T­ thÕ: Uy nghi, chƠm chƯn ngåi. Tay tr¸i tựa gối xếp, chân
phải duỗi thẳng ra để cho tên người nhà quỳ dưới đất mà gãi
- Đồ dùng sinh hoạt: Bát yến hấp đường phèn, tráp đồi mồi,
trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao
chuôi ngà, ống vôi chạm, ví thuốc, quản bút, tăm bông...
- Kẻ hầu người hạ: Quạt, hầu điếu đóm, thầy đề, đội nhất,
thông nhì, sở tại
- Béo tốt, nhàn nhã, hách dịch, thích hưởng lạc
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.
Không khí, quang cảnh: tĩnh mịch, trang nghiêm, nguy nga
Quan phụ mẫu:
- Béo tốt, nhàn nhã, hách dịch, thích hưởng lạc
- Cử chỉ: Ngài xơi bát yến xong, ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi,
mắt mải trông đĩa nọc - Lời nói: ừ, Mặc kệ
- Đam mê tổ tôm, thờ ơ, vô trách nhiệm ngay cả khi nghe tin đê vỡ
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.
Không khí, quang cảnh: tĩnh mịch, trang nghiêm, nguy nga
Quan phụ mẫu:
- Béo tốt, nhàn nhã, hách dịch, thích hưởng lạc
- Đam mê tổ tôm, thờ ơ, vô trách nhiệm ngay cả khi nghe tin đê vỡ
Ngôn ngữ đối thoại: - Mặc kệ
- Đê vỡ rồi...Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ
tù chúng mày Có biết không?... Lính đâu? Sao bay dám để cho
nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa
à? - ù Thông tôm, chi chi nảy...
Điếu mày
-Tàn nhẫn, vô lương tâm
Cảnh dân hộ đê Cảnh quan đánh tổ tôm trong đình
phạm duy tốn
I. Đọc - Tìm hiểu chú thích. II. Đọc- Tìm hiểu thể loại.
1.Cảnh đê sắp vỡ 2. Cảnh trong đình trước khi đê vỡ
IiI. Đọc- hiểu văn bản.

3. Cảnh đê vỡ


- Miêu tả: Khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng, xoáy thành
vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết
- Cảm xúc: Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh
đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu
Nhân dân lâm vào tình cảnh nghìn sầu muôn thảm
Thảo luận
Phép tăng cấp được thể hiện như thế nào trong hai cảnh tương phản và tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó ?
Câu hỏi:
Nhóm 1+ Nhóm 3 : Cảnh hộ đê ngoài đình
Nhóm 2 + Nhóm 4 : Cảnh đánh tổ tôm trong đình

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại. Đọc - Tìm hiểu chú thích. I Đọc- Tìm hiểu thể loại.

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×