Tải bản đầy đủ - 20 (trang)
Nhiệt độ trên 0 Độ cao dưới mực nước biển. Độ cao trên mực nước biển.

Nhiệt độ trên 0 Độ cao dưới mực nước biển. Độ cao trên mực nước biển.

Tải bản đầy đủ - 20trang

Ví dụ
Nhiệt độ dưới 0
o

C. Nhiệt độ trên 0


o

C. Độ cao dưới mực nước biển. Độ cao trên mực nước biển.


Số tiền nợ. Số tiền có. Độ cận thị. Độ viễn thị.
Thời gian trước công nguyên. Thời gian sau công nguyên. …. …
E D
1.Số nguyên:
Z= {
..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;… }
 Chú ý: SGK69
 Nhận xét: SGK69
Ví dụ
Nếu điểm A cách điểm mốc M về phía
Bắc 3km được biểu thị là +3km, thì điểm
B cách M về phía Nam 2km sẽ được
biểu thị là -2km.
C
?1
Đọc các số biểu thị các điểm C; D; E
trong hình bên.
M
-1
Nam +4
-4 -3
-2 +3
+2
+1 Km Bắc
A
B
C +4
D -1
-4 E
Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách
mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó
chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới :
a 2m; b 4m;
Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong
mỗi trường hợp a; b ?
Trường hợp a Trường hợp b
Kết quả
Cả hai trường hợp ốc sên đều
cách điểm A một mét.
A
1m
A
1m
b Nếu coi điểm A là gốc và các vị trí phía
trên điểm A được biểu thị bằng số dương mét
và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu
thị bằng số âm mét thì các đáp số của ?2 bằng
bao nhiêu ?
Đáp số của hai trường hợp là như nhau nhưng kết quả thực tế
lại khác nhau:
Trường hợp a Trường hợp b
a Ta có nhận xét gì về kết quả của ?2 trên đây ?

Trường hợp a ốc sên cách A một mét về phía trên.
 Trường hợp b ốc sên
cách A một mét về phía dưới. A
1m
A
1m
-1 +1
+1
-1 m
m

Đặc biệt, số đối của 0 là 0.

Hai số đối nhau khác 0 chỉ khác nhau về dấu.
Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -3

Số -1 và 1 là hai số đối nhau, 1 là số đối của -1, -1 là số
đối của 1.

1.Số nguyên:
Z= {
..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;… }
 Chú ý: SGK69
 Nhận xét: SGK69
2.Số đối:
-3 -2
-1 1
2 3
?4
Số đối của 7 là -7 Số đối của -3 là 3
-1 1
c 3.x là số đối của -18. Số đối của -513 là 513
Do đó x + 2 = 513
x = 513 - 2 x = 511
Tìm x biết:
b x + 2 là số đối của -513 ; a x là số đối của - 513 ;
Số đối của -513 là 513 Do đó x = 513
Số đối của -18 là 18 Do đó 3.x = 18
x = 18 : 3 x = 6
1 6
2 5
3 4
Phát biểu trên đúng. Vì các phần tử của tập hợp
N
chính là các số nguyên dương.
Có người phát biểu: “tập hợp Z gồm các phần tử của
tập hợp
N
, số 0 và các số nguyên âm”. Phát biểu trên
đúng hay sai ? Vì sao ?
Đáp án Số nguyên thường dùng để
biểu thị các đại lựơng như thế nào ?
Số nguyên thường dùng để biểu thị các đại lượng có hai
hướng ngược nhau.
Đáp án Trên trục số, hai số đối nhau
có đặc điểm gì ?
Trên trục số, hai số đối nhau cách đều điểm gốc 0 và nằm
về hai phía điểm gốc 0.
Đáp án Tập hợp
N
, tập hợp N và tập
hợp Z quan hệ như thế nào?
N ⊂
N ⊂
Z
Đáp án Tìm số đối của: 5; -6; +2; -18.
Đáp án
Số đối của 5 là -5.
Số đối của -6 là 6.
Số đối của +2 là -2.
Số đối của -18 là 18. Đáp án
Tập hợp Z gồm những số nào ?
Tập hợp Z gồm các số
nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
“NHÀ TỐN HỌC
BÍ ẨN”
Đội A Đội B
30 10
20 40
50 10
60 20
30 50
40 60
R.Đề-Các Rene Descartes :1596 – 1650. Ông là người Pháp, sinh tại Hà Lan, thuộc một gia
đình quý tộc.
Đề-Các là nhà toán học đầu tiên của nhân loại đưa ra phương pháp xác định tọa độ của một điểm bằng hệ
trục vng góc mà các em sẽ được làm quen trong chương trình tốn – 7, đó là “hệ tọa độ Đề-Các”.
Nói đến số nguyên âm, từ TK III trước Công Nguyên các số âm xuất hiện trong bộ sách “Toán thư cửu chương” của Trung Quốc. Khi đó số dương được hiểu
như số “tiền lãi”, số “tiền có” còn số âm được hiểu như số “tiền lỗ”, số “tiền nợ”. Khi đó còn chưa có dấu “-”, người Trung Quốc dùng màu mực khác để viết các số chỉ số
tiền nợ, tiền lỗ để phân biệt với các số tiền có, tiền lãi. Đến TK XVII Đề-Các mới đề nghị biểu diễn số âm trên trục số vào bên trái
điểm 0 và từ đó số âm dần có quyền bình đẳng với số dương.
1.Số ngun:
Z = {
..; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;… }
 Chú ý: SGK69
 Nhận xét: SGK69
2.Số đối:
SGK70
1.BÀI VỪA HỌC:
- Tập hợp các số nguyên bao gồm những số nào? - Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số.
- Tìm được số đối của một số nguyên. BTVN: Bài 7; 8; 1071 SGK
Bài 1556 SBT
Quãng đường S = vận tốc
.
thời gian
a Sau hai giờ, với vận tốc 3 kmh. b Sau một giờ, với vận tốc 4 kmh.
1km
O
- Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số. - Tìm được số đối của một số nguyên.
1.BÀI VỪA HỌC:
Hướng dẫn bài 1556 SBT
Áp dụng công thức:
a S
1
= 2 . 3 = ?
km b
S
2
= 1 . 4 = ?
km
Ta cần biết đội đi về bên trái hay bên phải trại O thì câu hỏi a và b sẽ có một đáp số.
- Tập hợp các số nguyên bao gồm những số nào?
BTVN: Bài 7; 8; 1071 SGK Bài 1556 SBT
2.BÀI SẮP HỌC:
THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
- Ôn lại thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên. - Tìm hiểu:
+ Giá trị tuyệt đối của số nguyên a. + Cách so sánh hai số ngun
.
Còn cần biết thêm điều gì nữa để mỗi câu hỏi trên chỉ có một đáp số ?
Hãy xác định vị trí của đội :
CHÚC THẦY CƠ CÙNG CÁC EM
LN MẠNH KHỎE
VÀ HẠNH PHÚC.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệt độ trên 0 Độ cao dưới mực nước biển. Độ cao trên mực nước biển.

Tải bản đầy đủ ngay(20 tr)

×