Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Mục Tiêu: Các Hoạt Động Dạy Học:

Mục Tiêu: Các Hoạt Động Dạy Học:

Tải bản đầy đủ - 41trang

Tuần 26:
Thứ 2 ngày 5 tháng 3 năm 2007
Đạo Đức tiết 26
Thực Hành giữa kì II
Thăm Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phờng Em

I. Mục Tiêu:


Cho học sinh thăm quan UBND xã Quảng Đại để học sinh hiểu đợc UBND xã là cơ quan hành chính nhà nớc luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của ngời dân ,đặc biệt
là trẻ em.Vì vậy, mọi ngời đều phải tôn trọng và giúp đỡ UBND làm việc .

II. Các Hoạt Động Dạy Học:


- Cho HS xếp hàng trớc UBND xã theo đơn vị lớp . - GV cho HS thăm quan các phòng ban của UBND xã .
-HS gặp gỡ và đợc nói chuyện với các Bác lãnh đạo xã . - Đại diện HS bày tỏ mong muốn với UBND xã là :
+Xây dựng khu sân vui chơi. +Xây dựng sân bóng đá.
+Xây dựng, mở th viện cho trẻ em. +Tổ chức ngày rằm trung thu- khen thëng HS giái.
39
+Thay bµn ghÕ cho líp häc… - Kết thúc cuộc đi thăm HS trở về lớp học.
Ngày dạy
.. ..
Bài 14
đạo đức:
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Tiết 2
Hoạt động 1: Giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên bài tập 2, SGK
40
Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên của đất nớc. Cách tiến hành
1. HS giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên mà mình biết kèm theo tranh, ¶nh minh ho¹
2. C¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung. 3. GV kết luận:
Tài nguyên thiên nhiên của nớc ta không nhiều. Do đó chúng ta càng cần phải sử
dụng tiết kiệm, hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hoạt động 2: Làm bài tập 4, SGK.
Mục tiêu: HS nhận biết đợc những việc làm đúng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Cách tiến hành:
1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận bài tập. 2.Từng nhóm thảo luận.
3. Đại diện từng nhóm lên trình bầy. 4. Các nhóm khác thảo luận bổ sung.
5. GV kết luận: - a , đ, e là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- b, c, d không phải là cácviệc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. - Con ngời cần biết cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho
cuộc sông, khong làm tổn hại đến thiên nhiên. Hoạt động 3: Làm bài tập 3, SGK.
Mục tiêu: HS biết đa ra giải pháp, ý kiến để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Cách tiến hành
1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm: tìm biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiêntiết kiệm điện, nớc, chất đốt, giấy viết, .
2. Các nhóm thảo luận .
3. Đại diện từng nhóm lên trình bày. 4. Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến.
5. Kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện
các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình.
Hoạt động nối tiếp :
Ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kì .
41

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục Tiêu: Các Hoạt Động Dạy Học:

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×