Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

+ Phơng pháp kiểm tra : GV gọi mỗi đợt 1 tổ lên thực hiện 1 lần cả 5 động tác dới sự điều khiển của GV.
+ Đánh giá : Hoàn thành tốt : Thực hiện cơ bản đúng cả 5 động tác. Hoàn thành : Thực hiện đợc cơ bản đúng tối thiểu 3 động tác.
Cha hoàn thành : Thực hiện đợc cơ bản đúng dới 3 động tác.
Hoạt động 3: Chơi trò chơi Kết bạn

: 5 - 6 phút
GV điều khiển trò chơi, HS tam gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết. GV sử dụng phơng pháp thi đua trong khi chơi cá nhân hoặc tổ nào thua sẽ bị phạt
vui theo hình thức của tổ hoặc cá nhân thắng cuộc đề ra. Hoạt động 4 : Phần kết thúc : 4 5 phút
- HS chơi một trò chơi Tìm ngời chỉ huy .
- GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, khen ngợi những HS có kết quả tốt, động viên nhắc nhở những HS thực hiện cha tốt phần kiểm tra.
- Giao bài về nhà: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung, nhắc nhở những HS cha hoàn thành cần ôn bài thờng xuyên để giờ sau kiểm tra đạt yêu cầu
Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 25 Động tác thăng bằng - trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- HS ôn 5 động tác đã học và học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung, thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn chủ động, nhiệt tình, thể hiện tính đồng
đội cao và đảm bảo an toàn.

II. địa điểm và phơng tiện:


- 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hỵp 2 hµng ngang. GV nhËn líp, phỉ biÕn nhiƯm vơ, yêu cầu bài học, chấn
chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1-2 phút. - HS khởi động chạy nhẹ chậm trên sân tập thành vòng tròn, xoay các khớp: 2 phút
- Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy :
2 3 phút.
Hoạt động 2 : Ôn 5 ®éng t¸c thĨ dơc ®· häc: 5 - 6 phút
GV cho HS ôn tập chung cả lớp 2 -3 lần cả 5 động tác theo đội hình vòng tròn. GV nhắc nhở HS những yêu cầu cần chú ý của từng động tác, sau đó cho tập cả lớp
dới sự điều khiển của cán sự lớp.
Hoạt động 3 : Học động tác thăng bằng : 10 12 phút
GV nêu tên và làm mẫu động tác 2 lần lần 1 làm mẫu toàn bộ động tác, lần 2 vừa
phân tích vừa làm mẫu chậm, tập một số lần theo nhịp hô chậm hai tay chống hông hoặc cầm tay nhau, chân trụ thẳng, đa chân ra sau lên cao theo nhịp hô xen lẫn lời
phân tích của GV. Khi HS tập động tác chân tơng ®èi ®óng, GV míi cho tËp kÕt hỵp víi ®éng tác tay, đầu và ngực ngực căng. Khi HS mới tập GV cần hô nhịp rất chậmvà
yêu cầu các em tập đúng nhịp, sau đó mới trở về nhịp hô quy định cho động tác thăng bằng hơi chậm.
33
Hoạt động 4 : Ôn 6 động tác thể dục đã häc: 7 8 phót.
– GV chia líp thµnh 4 tổ và phân địa điểm cho HS tự ôn.
Tổ trởng điều khiển các bạn tập luyện. GV quan sát nhắc nhở kỉ luật tập luyện của các tổ, giúp các tổ trởng điều hành tập luyện và sửa sai cho HS.
Các tổ lần lợt báo cáo kết quả luyện tập: 2 3 phút. GV và HS quan sát nhận xét, cho thi đua giữa các tổ.
Hoạt động 5 : Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn

: 6 7 phút
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 2 lần
rồi cho chơi chính thức 3 5 lần. Sau mỗi lần chơi, GV xác nhận và công bố trớc lớp những ngời thắng cuộc do từng cặp báo cáo. Cuối cùng những ngời thua phải chịu
phạt theo hình thức đã thoả thuận hoặc do ngời thắng cuộc yêu cầu. HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
Hoạt động 4 : PhÇn kÕt thóc : 4 5 phút
- HS thả lỏng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 3 phút.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.
………
ThĨ dơc : bài 26 Động tác nhảy - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×