Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

thi đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc.
Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục: 2 3 phút.
Hoạt động 4 : PhÇn kÕt thóc : 4 5 phót
– - HS chơi một trò chơi hồi tĩnh: 2 3 phút.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phót. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 5 động tcá của bài thể dục phát triển chung.
Ngày dạy:
.
………
ThĨ dơc : bài 23 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân
trò chơi ai nhanh và khéo hơn

I. mục tiêu:


- HS ôn các động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung, tập đúng kĩ thuật thể hiện đợc tính liên hoàn của bài.
- Ôn trò chơi Ai nhanh và khéo hơn tham gia chơi tơng đối chủ động, nhiệt tình,
thể hiện tính đồng đội cao.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phút
- Hs tập hợp 2 hàng ngang.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh ®éi ngò, trang phơc tËp lun: 1-2 phót.
- HS khëi động giậm chân tại chỗ vỗ tay: 1 phút - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông : 4 - 5 phút dô cán sự lớp điều
khiển, GV quan sát nhắc nhở cho HS khởi động đúng động tác, biên độ động tác rộng theo đội hình vòng tròn : 2 phút
- Chơi trò chơi Nhóm 3 nhóm 7 :
2 3 phút
Hoạt động 2 : Chơi trò chơi ai nhanh và khéo hơn

: 6 7 phút
GV nêu tên trò chơi để HS nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1 2 lần
rồi cho chơi chính thức 3 5 lần. Sau mỗi lần chơi, GV xác nhận và công bố trớc lớp những ngời thắng cuộc do từng cặp báo cáo. Cuối cùng những ngời thua phải chịu
phạt theo hình thức đã thoả thuận hoặc do ngời thắng cuộc yêu cầu. HS tham gia chơi nhiệt tình, vui vẻ và đoàn kết.
31
Hoạt động 3 : Ôn 5 động tác thể dục đã häc: 10 12 phót
– GV cho HS «n tập chung cả lớp 1 2 lần cả 5 động tác theo đội hình hàng ngang
GV chia tổ để HS tự ôn tập khoảng 7 8 phút. Trớc khi chia tổ, GV nhấn mạnh những điểm cần chú ý vỊ kÜ tht vµ ý thøc tỉ chøc kØ lt, sau đó mới triển khai về vị
trí tập luyện. Trong khi HS tập, GV đến từng tổ quan sát, nhắc nhở kết hợp sửa động tác sai cho HS. Các em trong tổ thay nhau hô nhịp cho các bạn tập. ở mỗi tổ, tổ chức
thi đua chỉ huy, ai có nhịp hô to, rõ ràng, biết nhắc nhở, sửa sai cho bạn là ngời thắng cuộc.
Thi đua giữa các tổ ôn 5 động tác thể dục: 2 3 phút.
Hoạt động 4 : Phần kết thúc : 4 5 phút
- HS thả lỏng : Hát và vỗ tay theo nhịp 1 bài hát : 2 –3 phót.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi : 2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học : 1- 2 phút
- Giao bài về nhà: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung và nhắc nhở
HS chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bµi 24 ôn 5 Động tác của bài thể dục phát triĨn chung

I. mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×