Tải bản đầy đủ - 112 (trang)
mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ - 112trang

chính thức, ở mỗi lần chơi GV cho HS thi đua để tạo không khí hứng thú khi chơi. Những ngời thua cuộc phải nhảy lò cò xung quanh các bạn thắng cuộc.
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng: 1-2 phút - GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà: Ôn 4 động tác của
bài thể dục đã học, ghi lại cách chơi của trò chơi Ai nhanh và khéo hơn: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 20 trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


- Chơi trò chơi Ai nhanh và khéo hơn nắm đợc cách chơi và chơi đúng luật.
- Học sinh ôn 3 động tác vơn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung, thực hiện đúng động tác.

II. địa điểm và phơng tiện:


- Sân trờng vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn luyện tập. - 1 chiếc còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. các hoạt động dạy và học:


Hoạt động 1: Mở đầu 6 10 phót
– - Hs tËp hợp 2 hàng ngang.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1-2 phút.
- HS khởi động chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân tập, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai hông1-2 phút.
- Cả lớp chơi trò chơi khởi động : Làm theo hiệu lệnh 1-2 phút.
- Kiểm tra 4 động tác thể dục đã học.
Hoạt động 2: Học trò chơi Ch¹y nhanh theo sè : 6 -8 phút

GV nêu tên trò chơi, chialớp thành 2 đội chơi nam riêng , nữ riêng. Tập hợp thành 2 hàng dọc, mỗi hàng là một đội thi đấu. sau đó tổ chức cho HS chơi thử 1- 2 lần rồi
mới cho chơi chính thức. Sau mỗi lần chơi thử, GV nhận xét và giải thích thêm sao cho tất cả HS đều nắm đợc cách chơi. Cho HS chơi chính thức 3 5 lần theo hiệu
lệnh.
Sau mỗi lần chơi, đội nào thắng đợc 1 điểm. Trò chơi tiếp tục cho đến hết, đội nào đợc nhiều điểm đội đó thắng cuộc. GV nhắc HS trong khi chơi không nên vội vàng
quá.
Hoạt động 3 : Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục : 12 14 phót
– - GV cïng HS nhắc lại bằng lời hoặc kết hợp làm mẫu cách tập động tác vơn thở,
tập 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. Sau đó, lặp lại cách tập động tác tay nh động tác v- ơn thở. Trớc khi ôn động tác chân, GV cho ôn 1 2 lần 2 động tác vơn thở và tay.
Sau khi ôn động tác chân, GV cho ôn lại cả 4 động tác 1 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp.
- Sau đó chia tổ cho HS tù tËp díi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ trëng. - HS tập hợp, từng tổ báo cáo kết quả ôn tập, GV nhận xét đánh giá.
28
Hoạt động 4: Kết thúc : 4-6 phút
- HS thực hiện một số động tác thả lỏng, rũ chân, tay, gập thân, lắc vai : 1-2 phút
- GV cùng HS hệ thống lại bài vừa học: 1-2 phút. - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà ôn 4 động tác của bài
thể dục phát triển chung: 1 2 phút.
Ngày dạy:
.

Thể dục : bài 21 Động tác toàn thân - trò chơi chạy nhanh theo số

I. mục tiêu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

mục tiêu: địa điểm và phơng tiện: các hoạt động dạy và học:

Tải bản đầy đủ ngay(112 tr)

×